Zoekresultaten voor: Jesaja 52

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Jesaja 52:7-10 – Kerstdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-14 Aanwijzingen voor de liturgie Wie in de afgelopen weken ieder zondag een kaars heeft aangestoken kan de brandende kaarsen op het kerstfeest laten staan. Ze branden dan al voor de dienst. Het aansteken van steeds een volgende kaars en het aftellen naar kerst is op de […]

Prediking

Preekschets Jesaja 52:6 – Kerst

Preekwijzer 2014 | Theo Pleizier | Preekschets | Openbaring, Verlossing | Kerst

Jesaja 52:6 Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn Naam kennen, beseffen dat Ik het ben die zegt: ‘Hier ben Ik.’ Schriftlezing: Jesaja 52:1-10 Het eigene van de zondag De leesroosters schrijven Jesaja 52 voor op Kerstochtend. Daar wijken we deze keer niet van af. De focus voor de preek ligt op Gods zelfopenbaring. […]

Bijbelwetenschappen

Weerloos gezonden om te bevrijden en genezen

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging

Bij Jesaja 52,1-6, Psalmen 85, Efeziërs 1,1-14 en Marcus 6,6b-13 Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je kracht […]

Prediking

Preekschets bij Jesaja 49:1-6 – 4e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6, Psalmen 132, Romeinen 16:25-27, Lucas 1:26-38 Het eigene van de zondag Tussen deze vierde Adventszondag en het Kerstfeest zelf liggen nog vier dagen. Met het weekthema kun je zeggen Het is bijna zover, maar dan wel zo dat de nadruk komt te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover […]

Bijbelwetenschappen

‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt’

De eerste dag 2013 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10 en Hebreeën 1,1-12 Op Eerste Kerstdag worden elk jaar dezelfde schriftlezingen aangeboden, waardoor de bijbelteksten voor de meeste voorgangers (en hun gemeenteleden?) een zeer vertrouwd karakter hebben gekregen. Het is niet eenvoudig om door de vertrouwde klanken heen nog iets nieuws te horen. Enerzijds is dat misschien ook helemaal niet belangrijk: het […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Wachten loont (Kerst)

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerst Thema: Wachten loont! Deze zondag ronden we het ‘Speurtocht’-projectAdventsproject Bonnefooi af. In de viering komen de wachters uit de vier hoeken van de kerk met de voorwerpen die in de weken van de advent een teken waren van een nieuw begin – een nieuw begin dat we vandaag vieren. Uit de Bijbel Jesaja 52:7-10 […]

Bijbelwetenschappen

Het Kerstverhaal van Johannes

De eerste dag 2015 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Als je de lezingen van deze Kerstdag na elkaar leest, lijkt het wel alsof je midden in de Messiah van Händel bent beland. Van de liefelijke voeten van de vreugdebode bij Jesaja 52 via de trompetten van Psalm 98 tot de glorie van de Vader […]

Prediking

Preekschets Jesaja 53:5

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid, Vergeving | Israël

Jesaja 53:5 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Schriftlezing: Jesaja 52:13-53:12 Het eigene van de zondag Zie de kanttekeningen bij deze rubriek met het oog op zondag 7 oktober. Deze laatste zondag van oktober ligt heel […]

Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]

Bijbelwetenschappen

Het Woord is mens geworden

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 In de Kerstnacht mochten we, komend vanuit het duister, een groot licht zien. Engelen daalden neer uit de hemel en even verdween het duister van de nacht. Het kind in de kribbe zagen we, het nieuwe licht voor mensen op aarde. In het nog prille […]