Zoekresultaten voor: Jesaja 58

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jezus: het ware Israël en de hoeksteen

De eerste dag 2013 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Lijden | Jezus, Overlijden

Bij Jesaja 58,7-10 en Lucas 20,9-19 Jezus’ gelijkenissen zijn woorden van het Koninkrijk, openbarend en toedekkend tegelijk. Soms hebben ze een oordeelskarakter; het heil komt door het oordeel heen aan het licht. Ze zijn alleen te verstaan door wie gelooft dat in deze rabbi de komende wereld, Gods Koninkrijk, doorbreekt, door wie uitzien naar vrede […]

Bijbelwetenschappen

Vastentijd: groeien in ontferming

De eerste dag 2012 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vergeving | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Aswoensdag: weten dat je stof bent en weer stof zult worden. Dag van het askruisje. Wie het tot Pasen kon bewaren, kreeg een nieuw pak, zei mijn oma. Een grapje naast die heftige stofboodschap, want natuurlijk moest je in bad en dat nieuwe pak kwam er […]

Bijbelwetenschappen

Vasten ten dienste van Gods Koninkrijk

De eerste dag 2018 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, Psalmen 57 en Matteüs 6,1-6.16-21 Wanneer we de Jesajatekst voor Aswoensdag lezen, dan is het goed om ons te realiseren dat de woorden uit Matteüs ontleend zijn aan de Bergrede. Een uitvoerig betoog, Jezus in de mond gelegd, dat aan- vangt met de mededeling dat Jezus dé berg op gaat, waarna de […]

Prediking

Preekschets Matteüs 6:17-18a

Postille 2011 | Henk van den Bosch | Preekschets | Gerechtigheid | Navolging, Veertigdagentijd

Matteüs 6:17-18a Oculi Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. Schriftlezing: Matteüs 6:16-18 Het eigene van de zondag De Veertigdagentijd, waarvan Oculi de derde zondag is, draagt verschillende namen die verschillende aspecten […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ Psalmen 25:15 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd […]

Bijbelwetenschappen

In het verborgene of op Facebook?

De eerste dag 2015 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

Bij Matteüs 6,1-6.16-21 en Jesaja 58,1-10 ‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden’ (Mat. 6,1 – NBV). Jezus waarschuwt hier voor uiterlijke schijn: aalmoezen geven en bidden is niet iets wat je doet voor je eigen eer, maar in dienst van […]

Bijbelwetenschappen

Goed nieuws, adderengebroed!

De eerste dag 2015 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Sefanja 3,14-20 en Lucas 3,7-18 Er klinkt twee keer ‘goed nieuws’ (Luc. 3,18) op uit de lezingen voor deze derde zondag van de Advent. Maar waarom klinkt het evangelie bij monde van Johannes de Doper als een donderpreek op een mooie zondag en bij Sefanja juist als het licht aan het einde van een […]

Diaconaat

Zeven weken van barmhartigheid

Interpretatie 2012 | Gerben Zweers | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

In onze christelijke traditie kennen we verschillende rijtjes om onze gedachten over onze relatie met God te ordenen. Zo’n optelsom als geheugensteun zijn de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. […]

Derde advent: Goed nieuws in een donderpreek

Redactie Theologie

Op de derde Adventszondag een handreiking voor een adventspreek uit De Eerste Dag, handreiking bij de jaarorde.   Goed nieuws, adderengebroed! Bij Sefanja 3,14-20 en Lucas 3,7-18 Er klinkt twee keer ‘goed nieuws’ (Luc. 3,18) op uit de lezingen voor deze derde zondag van de Advent. Maar waarom klinkt het evangelie bij monde van Johannes […]

Bijbelwetenschappen

‘Houd moed, sta op, Hij roept je!’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Navolging

Bij Jesaja 59,9-19, Psalmen 13, Hebreeën 6,9-12 en Marcus 10,46-52 In Jesaja klaagt de uit Babel teruggekeerde rest van de stam Juda teleurgesteld: ‘We tasten als blinden langs de muur’ (Jesaja 59,10a). De oorzaak? Het onrecht, persoonlijk en collectief tegenover God en de medemens. De Heer zal komen, met gerechtigheid en redding, vergelding en strijdlust, […]