Zoekresultaten voor: 1 Korintiërs 12

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

De rechtvaardige Kerk

31 december 2021 | Yanniek van der Schans | Column | Gerechtigheid, Schepping, Theologisch drieluik | Kerk in de wereld

In deze blog staat de rol van de kerk centraal; Kerk met een hoofdletter en kerk zoals jij die leidt, bezoekt of organiseert. Van het appel dat ik op jou persoonlijk deed in de voorgaande blog, naar het collectief dat wij als christenen samen zijn: het lichaam van Christus.

Spiritualiteit

Wat maakt iemand tot een goede leider?

Herademing 2021 03 | Neely Kok | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

De Bijbel, paus Franciscus en de leefregel van de benedictijnen zeggen veel over goed leiderschap. Rode draad is: wees nederig en aanwezig.

Spiritualiteit

‘Het is onze bestemming om in Gods beeld te groeien’

Herademing 2021 04 | Margreet Meijer | Interview | Mystiek | Monastiek

Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië in Nederland, legt uit wat het begrip theosis inhoudt. ‘Behulpzaam op de weg daarnaartoe zijn gebed, meditatie, vasten en de sacramenten.’

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 12:7

Postille 2009 | Jacob Jan Rebel | Preekschets | Geest, Relaties

1 Korintiërs 12:7 Zesde zondag na Pinksteren In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:1-11 Het eigene van de zondag Op de zesde zondag na Pinksteren letten we op de brugfunctie van de heilige Geest in de gemeente. Uitleg In de tekst gaat het erom […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 12:12-13 – Pinksteren

Preekwijzer 2018 | Koen Holtzapffel | Preekschets | Geest, Pinksteren

… wij zijn allen van één Geest doordrenkt… 1 Korintiërs 12: 12-13 Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13 en 1 Korintiërs 12: 12-20 Liturgisch kader Ook op Pinksterzondag leven we kerkelijk gezien nog in de tijd van Pasen. Het Pinksterfeest sluit de tweede kring, de Paaskring af (de Kerstkring is de eerste). Na Pasen en Hemelvaartsdag viert […]

16e dag in de Veertigdagentijd, met Mirjam van der Vegt

Redactie Theologie

Doordrenkt van de Geest Stilstaan bij het licht Steek een kaars aan en bid: Verlicht heel het lichaam en doordrenk mij met uw Geest. Stilstaan bij je eigen hart Word je bewust van je ademhaling. Vertel God eerlijk hoe het met je gaat. Stilstaan bij Gods Woord Lees en overpeins 1 Korintiërs 12:4-13. Welk woord […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

Preek: de zwakste schakel

Dit Koningskind 2015 | H.J. Roosenbrand | Preek of meditatie | Lijden, Verdriet | Ziekte

Ter gelegenheid van Ontdekzondag n.a.v. 1 Korintiërs 12:22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-27 Het eigene van de zondag Deze preekschets is geschreven voor Ontdekzondag: een jaarlijkse themazondag in februari of maart waarbij leden van kerkelijke gemeentes worden uitgedaagd om écht naar […]

Prediking

Preekschets 1 Korinthe 13:4-6 – Witte donderdag

Preekwijzer 2021 | Pieter Terpstra | Preekschets | Goede week, Relaties

Witte Donderdag De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Korinthe 13:4-6 […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

Verstandelijk beperkte mensen de lulletjes van kerk en samenleving?

Interpretatie 2011 | Jan Delhaas | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Inclusieve kerk volgens 1 Korintiërs 12 In de pikorde van de samenleving en de rangorde van maatschappelijke rollen zijn mensen met een verstandelijke beperking achter in de rij te vinden, ook al zie je mensen met zo’n beperking tegenwoordig figureren in raden van medezeggenschap in gezondheidszorgondernemingen. Dat is dan een uitvloeisel van het burgerschapsparadigma. Sinds […]

Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]