Zoekresultaten voor: 1 Korintiërs 15

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

De apostel Tomas

Schrift 2021 04 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas is zo ongeveer overal. Iedereen kent wel een T(h)omas, of het nu een bekende Nederlander, familielid of kennis betreft of een van de beroemde Thomassen uit de geschiedenis, waaronder een aantal die net als de apostel zelf heilig zijn verklaard (zoals Thomas Aquinas, Thomas More en Thomas Becket). Veel mensen hebben op een Sint Thomasschool gezeten of hebben een kerk met die naam bezocht. Anderen zijn misschien in een naar Tomas genoemde plek op vakantie geweest, of dat nu Sankt Thomas, Saint-Thomas, Santo Tomás of het Amerikaanse eiland Saint Thomas betrof.

Bijbelwetenschappen

Paulus’ verhandeling over de opstanding

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15 In 1 Korintiërs 15 lijkt Paulus het thema van de opstanding der doden uitvoerig te behandelen, maar toch is dat slechts ten dele juist. Hoewel nergens in het Oude en het Nieuwe Testament dit thema zo breedvoerig aan de orde komt als in dit hoofdstuk, is het voor latere lezers pijnlijk beknopt […]

Bijbelwetenschappen

De verrijzenis van Christus als bestaansgrond

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,1-11 1 Korintiërs 15,1-11, een traditionele lezing in de Paastijd, vormt een samenvatting van Paulus’ verkondiging van de verrijzenis van Christus. Binnen 1 Korintiërs 15 functioneert deze perikoop als een opmaat voor 1 Korintiërs 15,12-19 – de perikoop die volgens dit leesrooster de volgende zondag aan de beurt is – waarin Paulus […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:35

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Korintiërs 15:35 Rogate Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:35-38 Het eigene van de zondag Nadat we vorige week na hebben gedacht over het belang van de opstanding voor ons leven, kijken we nu naar het hoe van de […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:51 – Jeugddienst met Pasen

Postille 2004 | Doddy van Leeuwen-Assink | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Korintiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:35-53 en Matteüs 28:1-15 Het eigene van de dienst Het fenomeen jeugddienst ligt voor mij wat moeilijk. Ik kies liever voor een gewone kerkdienst die mee wordt voorbereid door de jongeren […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Fatsoenlijk spreken over opstanding en gericht

Interpretatie 2005 | Gijsbert van den Brink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Hoe kunnen we met intellectueel theologisch fatsoen spreken over opstanding en gericht? Om op deze vraag een antwoord te vinden, zal ik me concentreren op de opstanding van Christus. Dat is immers de enige die we om zo te zeggen al achter de rug hebben, en vele theologen, sinds Paulus in 1 Korintiërs 15, stellen […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:32

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Korintiërs 15:32 Cantate Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:29-34 Het eigene van de zondag Er is geen ontkomen aan! In de tijd na Pasen wordt van elke voorganger gevraagd om rekenschap af te leggen van […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:43 – Hemelvaart

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Pasen

1 Korintiërs 15:43 Hemelvaart Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:39-44 Het eigene van de dag Op Hemelvaartsdag wordt vaak met een beroep op Handelingen 1:11 (‘wat staan jullie naar de hemel te kijken?’) de aandacht van de gemeente naar beneden getrokken. Maar […]

Bijbelwetenschappen

Met een zeker dubbel gevoel

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing | Navolging

Bij Jesaja 6,1-8, Psalm 138, 1 Korintiërs 15,1-11 en Lucas 5,1-11 De teksten voor deze dag kunnen samengebracht worden op de noemer van het mysterium tremendum et fascinans van Rudolf Otto. Huiver gepaard aan fascinatie, terugdeinzen én je aangetrokken voelen. Fraai ook in combinatie met de woorden uit de psalm voor vandaag: ‘De Heer is […]

Bijbelwetenschappen

Tussen droom en werkelijkheid

De eerste dag 2017 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij Daniël 3,34-45, 1 Korintiërs 15,1-10 en Lucas 18,9-14 Vandaag gaan de lezingen over verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken: wat voor de één een nachtmerrie is en uitzichtloos, kan voor de ander een droom zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. ‘Dromen zijn bedrog,’ zong Marco Borsato. Maar dat geldt niet […]