Zoekresultaten voor: 1 Koningen 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets 2 Koningen 4:1-2

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Gerechtigheid | Kerk in de wereld

In de zomer bloeit alles uitbundig, maar… in tijden van hongersnood of economische schaarste is de zomer niet zo zonnig. Er kan angst spelen om door schulden in slavernij of schuldsanering terecht te komen. Als hoopvol tegenverhaal over Gods macht op basis van de Thora en wat God recht vindt, dit verhaal van Elisa die op het protestgeschreeuw van een vrouw ingeschakeld wordt, maar ze moet ook zelf aan het werk!
Bijbelwetenschappen

Die Here is en levend maakt

Ouderlingenblad 2023 06 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Schepping | Geest

In het themanummer over de Geest beginnen we bij de Bijbel – hoe spreekt de Bijbel over de Geest? waar lezen we van die Geest? wat brengt die Geest ons, de mensen?
Geloof

Beelden voor de Geest

Ouderlingenblad 2023 06 | Marleen Hengelaar-Rookmaker | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Schepping | Geest

De Heilige Geest is voor velen van ons de meest mysterieuze persoon van de Drie-eenheid. Jezus, die mens werd en nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel is, staat het dichtst bij ons. Bij God de Vader stellen we ons onwillekeurig een wijze oude man voor, die voor ons zorgt en op ons betrokken is als een lieve vader. Maar de Geest?
Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

God en lijden in de Klaagliederen

Schrift 2023 02 | Hendrik Jan Bosman | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Profeet | God

In het boek Klaagliederen komt het lijden van mensen rauw en overweldigend op ons af. Het is geen vertelling, zoals het boek Job, dat speelt in een land hier ver vandaan. Het gaat om echte rampen, die echte mensen overkomen: de inval van vijanden. Verwoesting van een stad, met alle doden die daarbij vallen. Een gruwelijke hongersnood. De beelden buitelen over elkaar heen. Is God ten midden van dat alles dichtbij of juist op afstand?
Bijbelwetenschappen

Lijden omwille van Jezus

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Angst, Lijden, Wederkomst

In het hele evangelie van Mattheüs vinden we aanwijzingen over hoe je moet handelen, bijvoorbeeld in de Bergrede en de parabel van de schapen en de bokken (Matteüs 25:31-46). In dit artikel gaat Ruben van Wingerden in op specifieke gevolgen van het Jezus’ leerling zijn zoals het in Matteüs beschreven wordt: lijden omwille van Jezus.
Bijbelwetenschappen

Gods verlangen bezorgt Hem pijn?

Schrift 2023 02 | Yanniek van der Schans | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Lijden | God

Wat we over God lezen in het boek Hosea impliceert dat Hij door zijn verlangen een zekere vorm van lijden ervaart. Welke consequenties heeft dat voor Zijn almacht en Zijn karakter als Hij zou lijden? Kan Gods verlangen Hem pijn bezorgen?
Geschiedenis

Het verzinsel van de ‘donkere middeleeuwen’

Redactie Theologie.nl 2023 | John Dickson | Artikel | Conflicten, Kwaad | Monastiek

De kritiek op de kerk die Richard Dawkins, Christopher Hitchens en vele anderen de afgelopen jaren hebben geuit, horen bij een trend in sceptische kringen om de kwalen van het christendom te ‘genezen’ op een manier die vaak wat van propaganda weg heeft. Maar dat is niet nieuw. ‘Elke tijd herinterpreteert – en herschrijft – onvermijdelijk het verleden overeenkomstig zijn eigen interesses, idealen en illusies’, stelt de historicus-theoloog David Bentley Hart.[2] We zijn geneigd de mislukkingen van het recente verleden te overdrijven en te vertekenen, zegt Hart, om onze tijd en plaats als het hoogtepunt van de mensheid en het toppunt van de geschiedenis – en al ‘het goede’ erin – weer te geven.
Liturgie | Praktische theologie

The King shall rejoice!

Redactie Theologie.nl 2023 | Hanna Rijken | Blog, Column | Media, Theologencolumn | Muziek

Bij de kroningsceremonie van Charles III op zaterdag 6 mei 2023 in Westminster Abbey in Londen zullen maar liefst twaalf nieuwe composities klinken. Vijf daarvan zijn geschreven om te zingen in de liturgie. Het betekent dat de kerkmuziekwereld straks weer nieuwe, feestelijke koormuziek rijker is.