Zoekresultaten voor: 1 Korintiërs 10

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 14:12

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de tweede in een drieluik. De andere schetsen gaan over Johannes 12:1-8 en over Johannes 15:18-25. De preekschetsen zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Prediking

Preekschets Johannes 12:3a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze schets vormt een drieluik met schetsen over Johannes 14:8-14 en Johannes 15:18-25, bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 10:29b – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Bert de Leede | Preekschets | Avondmaal | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Preekschets bij 1 Korintiërs 10, 29b – Hervomingsdag 1 Korintiërs 10:29b ‘… waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander?’ Schriftlezingen Jesaja 2:2-3 Matteüs 12:1-14 1 Korintiërs 10:14 – 11:1 Het eigene van de zondag De tekst uit de eerste brief aan de gemeente van Korinte […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Bijbelwetenschappen

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | T.E. van Spanje | Artikel, Overige artikelen | Rijkdom, Verlossing, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal Het bedanken van iemand lijkt in onze cultuur in vele gevallen alleen iets te maken te hebben met goede omgangsvormen: iemand wordt bedankt (bijv. voor bewezen diensten) omdat het nu eenmaal zo hoort. Daarentegen hebben bijzondere herdenkingen van belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen (zoals de herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945) iets […]
Gemeenteopbouw

Hoe exclusief is het christendom?

Boeken 2022 | Désanne van Brederode | Boek | Inclusie

De vraag in hoeverre het christendom exclusief is, roept bij mij onmiddellijk een wedervraag op. Die luidt: welk christendom? Het christendom is een verzamelnaam – generaliserend en abstract. Iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld en in wetenschappelijke teksten kan de term toereikend zijn, bijvoorbeeld waar het de historische ontwikkeling en geografische verspreiding van de christelijke godsdienst betreft. Maar dat het christendom talrijke denominaties kent die elkaar lang niet altijd aanvaarden als zusterstromingen – iets wat voor veel meer godsdiensten geldt –, is een feit.
Bijbelwetenschappen

Petrus en Paulus

Interpretatie 2014 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Missionair | Navolging

Gingen hun wegen uiteen? Paulus wordt vaak als ‘de apostel van de heidenen’ aangeduid. Zo zag hij zichzelf ook, in ieder geval toen hij zijn brief aan de Galaten schreef. Volgens die brief was er ooit in Jeruzalem overeengekomen dat Petrus een missie had voor de joden en Paulus voor de niet-joden. Het conflict waarin hun […]
Prediking

Preekschets Exodus 9:10

Preekwijzer 2016 | L.W. de Graaff | Preekschets | Seculariteit

Exodus 9:10 Dus haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. Schriftlezing: Exodus 9:8-12Thema: Egypte krijgt het merkteken van het beest opgedrukt Het eigene van de zondag De zondagen in de maand januari lenen zich […]
Bijbelwetenschappen

Seks in de brieven van Paulus aan de Korintiërs

Schrift 2022 01 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Seksualiteit | Relaties

In Korinte ging er een hoop fout wat seks betreft. Die indruk wekt Paulus althans. Bij geen enkele andere gemeente komt hij zo vaak terug op het thema van dit nummer, ‘foute seks,’ en ook nergens anders geeft hij zulke uitgebreide instructies over hoe het dan wel moet. Wat was er precies aan de hand? En waarom was dit juist in Korinte zo’n probleem?
Prediking

Preekschets Exodus 14 – Paasnacht of Paasmorgen

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Doop, Kerkelijk jaar, Pasen

Schriftlezingen: Paasnacht o.a. Exodus 14 en Lucas 24: 110(11) Paasmorgen: Exodus 14 en Matteüs 28 Het eigene van het Paasfeest Pasen is het grote feest van de christelijke kerk. Christus is opgestaan. De dood is overwonnen, het nieuwe leven met Christus begint. De oudste christelijke paasviering vond plaats in de nacht. Er werd gevast, gelezen en […]