Zoekresultaten voor: 1 Petrus 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Halverwege de nacht

De eerste dag 2020 02 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

In het voorgaande hoofdstuk vertelde Mozes aan het volk wat de Heer had gezegd: ‘Halverwege de nacht (Gr.: peri mesas nuktas – Septuaginta) ben Ik het die uittocht houdt uit Egypte’ (Exodus 11:4 – Naardense Bijbel. Welnu, zodra er klinkt: ‘Het geschiedt halverwege de nacht’ (Gr.: egenèthè de mesousès tès nuktos – 12:29), weten wij: het beslissende moment is aangebroken. Want wat de Heer via Mozes aan het volk vertelde, staat nu te gebeuren. Hij zal uittocht doen uit Egypte. En wat de Heer verder nog in het voorgaande hoofdstuk vertelde, gebeurt eveneens.
Bijbelwetenschappen

In gesprek met Mozes en Elia

De eerste dag 2020 02 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Jezus kan Jezus niet zijn als Hij niet oog in oog heeft gestaan met Mozes en Elia. Hij staat geworteld in de Wet en de profeten. Het verhaal dat Matteüs erover geeft, staat net als bij Marcus vlak na de belijdenis van Petrus en de eerste lijdensaankondiging. Met Mozes en Elia spreekt Hij over zijn uittocht die Hij in Jeruzalem zal gaan voltrekken.
Bijbelwetenschappen

Meer dan mannelijk?

Schrift 2023 01 | Peter-Ben Smit | Artikel, Overige artikelen | Gender, Inclusie

‘Mannelijkheid’ als onderwerp van genderkritisch bijbelwetenschappelijk onderzoek blijft een relatieve nieuwkomer, hoewel er in toenemende mate studie naar wordt gedaan. Een belangrijk thema daarbij zijn in de antieke wereld gangbare idealen van mannelijkheid (en vrouwelijkheid) en hoe vroegchristelijke teksten zich hiertoe verhouden. In dit verband speelt ook de vraag of antieke en vroegchristelijke antropologische idealen niet uiteindelijk androcentrisch zijn – anders gezegd: is de ideale mens uiteindelijk niet een man?
Prediking

Preekschets 1 Petrus 2:16

Postille 2010 | Alida Groeneveld | Preekschets | Dienen | God, Relaties

1 Petrus 2:16 Misericordia Domini Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-17 Het eigene van de zondag De derde paaszondag richt de blik naar buiten, na de aanvankelijke concentratie op de opstanding van Christus. De geloofsleerlingen […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 2:11

Postille 2010 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Eeuwigheidszondag, Navolging, Overlijden

1 Petrus 2:11 Zesentwintigste zondag na Pinksteren .. .u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-25 en 5:12-15 Het eigene van de zondag Zie om te beginnen ‘Het eigene van de zondag’ van de vorige schets. In aansluiting daaraan herhaal ik, dat de auteur van de eerste brief van […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 2:4-5

Postille 2010 | Alida Groeneveld | Preekschets | Bekering | Navolging

1 Petrus 2:4-5 Quasimodo geniti Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 2:22-23

Postille 2010 | Alida Groeneveld | Preekschets | Lijden | Navolging, Veertigdagentijd

1 Petrus 2:22-23 Jubilate (…) die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Schriftlezing: 1 Petrus 2:18-25 Het eigene van de zondag Deze en komende zondag vormen het […]
Bijbelwetenschappen

Doe ondanks het lijden het goede

De eerste dag 2014 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Missionaire gemeente, Navolging

Bij 1 Petrus 2,11-25 Zoals Christus rechtvaardig leefde ook bij onrechtvaardig lijden en sterven, om mensen tot een rechtvaardig leven en tot God te brengen, zo zijn ook christenen geroepen om niet toe te geven aan het kwaad en zo mensen tot God te brengen en zelf rechtvaardig te leven, ondanks het lijden […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:22- zondag van de zomer

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

… heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief… 1 Petrus 1:22 Schriftlezingen: 1 Petrus 1:22-2:10 en 4:7-11 Zie ook Preekschets bij 1 Petrus 3:8 Thema Voor Postille 2009-2010 heb ik schetsen geschreven over 1 Petrus 1:1 en 1 Petrus 2:11 voor de vijfentwintigste en […]
Bijbelwetenschappen

De vergeestelijking van de tempel

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Geest

Bij Deuteronomium 6,20-25, 1 Petrus 2,1-10 en Johannes 14,1-14 Deuteronomium 6 biedt een goede indruk van het hele boek, met het Sjema‘ (6,4vv), de aansporing tot trouw aan de Heer en een aantal praktische aanwijzingen om steeds bij de Heer bepaald te worden. Onze perikoop begint met de karakteristieke ‘kindsvraag’ naar betekenis. Zoals […]