Zoekresultaten voor: 2 Korintiërs 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Romeinen 1:3-4

Redactie Prediking | Erik van Halsema | Preekschets | Advent, Jezus, Kerkelijk jaar

Kan dat wel: ‘Advent met Paulus’? Als we advent nemen als een voorbereidingstijd voor het kerstfeest, gedachtenis van de geboorte van Jezus, dan gaat dat amper of misschien helemaal niet. In de brieven van Paulus speelt Jezus als historische figuur vrijwel geen rol. Laat staan dat de apostel van de heidenen interesse zou hebben gehad voor geboorteverhalen. In ieder geval deelt hij daarover niets met zijn gehoor. Van verwachting is overigens volop sprake bij Paulus, en hoe! Bij hem is ondubbelzinnig sprake van een ongecompliceerde Naherwartung.

Bijbelwetenschappen

Verlossing in Jezus Christus: relevant voor heel de schepping

Schrift 2021 03 | Hans Burger | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Verlossing | Jezus

Omdat de wereld Gods schepping is, heeft de Bijbel natuurlijk iets te zeggen over ecologische problemen. Dit lijkt misschien een voor de hand liggende gedachte, maar is het ook zo? Of komt de Bijbel uit een wereld met ossen, paarden en ezels, maar zonder ecologische problemen; een wereld met een natuur die bedreigend was; een wereld zo anders dan de onze dat de Bijbel weinig zegt over onze ecologische vragen en problemen? Dit artikel zoekt aan de hand van drie bijbelpassages een antwoord op de vraag wat het Nieuwe Testament ons te zeggen kan hebben over ecologie.

Bijbelwetenschappen

Aangekleed of uitgekleed

Interpretatie 2006 | Karel Hanhart | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden

2 Korintiërs 5:3 in de 26e editie van Nestle-Aland Verba volant; scripta manent. Het gesproken woord vervliegt, het geschreven woord blijft. Waarom kozen de uitgevers van Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece bij de zesentwintigste editie plotseling voor ekdusamenoi (ontkleed) in plaats van het klassieke endusamenoi (bekleed) in 2 Korinthiërs 5:3, ondanks de overgrote meerderheid van tekstgetuigen […]

Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:10

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets | Kwaad

5e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag kent vanouds lezingen uit Lucas 15. Deze keer een alternatief. We gaan een tekst van Paulus lezen en wel een ernstige. Het is uitermate zinvol om in […]

Prediking

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

Postille 2011 | Lettie Oosterhof | Preekschets | Geest, Levenseinde en rouw, Overlijden, Weeszondag

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Schriftlezingen: Genesis 3 en Lucas 24:49-53 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft (ook) twee namen. […]

Prediking | Wereldkerk

Preekschets Matteüs 10:19,20

Postille 2006 | G. Kuiper | Preekschets | Lijden, Missionair | Geest, God, Navolging

Matteüs 10:19, 20 Vijfde zondag na Epifanie Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die […]

Prediking

2 Korintiërs 5:16a – Openbare belijdenis des geloofs

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Navolging

2 Korintiërs 5:16a ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:11-21 Uitleg In Korinte heeft Paulus te maken met leraren die net als hij rondreizen om de gemeenten te onderwijzen. Maar zij doen het anders dan Paulus. Zij proberen door presentatie (houding, stemgebruik, kleding) en retorische […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Jezus

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 -21 Het eigene van de zondag Algemeen Vijfde zondag na Trinitatis. Specifiek In de lezing uit Jeremia roept de profeet […]

Bijbelwetenschappen

Aswoensdag: begin van de vasten?

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Joël 2,12-19, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Vastentijd De Veertigdagentijd ofwel vastentijd begint met Aswoensdag. De lezingen staan ieder jaar op gespannen voet met het ritueel van de bestrooiing met as, zoals dit gebruik is in veel gemeenten die de waarde van symbolen en kerkelijke traditie hooghouden, en met de praktijk van het […]

Bijbelwetenschappen

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Levenskunst

Bij Amos 5,6-15, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 De lezing uit Matteüs 6 vormt een goed uitgangspunt voor een reflectie op Aswoensdag. En voor wie dat wil, zijn er van daar uit relatief gemakkelijk verbindingen te leggen met de lezingen uit 2 Korintiërs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd […]