Zoekresultaten voor: 2 Kronieken 1

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De paarden van koning Salomo

Interpretatie 2009 | Panc Beentjes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Israël

De Hebreeuwse Bijbel kent vier passages waarin gesproken wordt over ‘paarden van Salomo’. Daarbij vormen 1 Koningen 5:6 en 2 Kronieken 9:25 een koppel, 1 Koningen 10:26 en 2 Kronieken 1:14 het andere.1We kiezen 2 Kronieken 1:14-17 als startpunt. Deze passage fungeert in de opzet van het boek Kronieken heel duidelijk als het onomstotelijke bewijs […]

Bijbelwetenschappen

Carte blanche

De eerste dag 2016 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom, Zegen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ De vraag klinkt onvoorstelbaar, maar heeft alles te maken met waar het op de Biddag voor […]

Prediking

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

Raad van Kerken 2019 | Redactie | Preekschets | Biddag, Kerkelijk jaar

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid 2019 Bij: 2 Kronieken 1:7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de biddag van gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van […]

Bijbelwetenschappen

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

De eerste dag 2013 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem. De woorden ‘in de nacht’ roepen een zekere dreiging op. Een aanstaande machthebber en een Godsverschijning. Het riekt naar achterkamertjespolitiek. Als […]

Bijbelwetenschappen

Hoe een rijke Gods Koninkrijk binnengaat

De eerste dag 2016 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Verlossing | Pastoraat

Bij Genesis 12,1-8, Psalmen 32, 2 Tessalonicenzen 1,1-12 en Lucas 19,1-10 Toekomst In Genesis 12,2-3 belooft de HEER Abram tot een groot volk te zullen maken, dat tot zegen moet zijn voor alle geslachten op aarde. Psalmen 32 bezingt hoe de zonde en schuld van het verleden de weg naar de toekomst niet hoeven te […]

Bijbelwetenschappen

6. Kronieken en Samuël-Koningen

De Bijbel theologisch 2011 | Panc Beentjes | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Er zijn verschillende redenen waarom iemand uit zichzelf niet snel het boek Kronieken ter hand zal nemen. Wanneer je dit bijbelboek openslaat, word je namelijk negen hoofdstukken lang om de oren geslagen met genealogische lijsten, met registers en met opsommingen van geografische aard. En dat zijn nu eenmaal niet de meest favoriete genres die we […]

Prediking

Verstaat gij wat gij leest? Prediking over de liederen aangaande de knecht des Heren

Postille 2006 | Rein Bos | Homiletische Artikelen

Van wie zegt de profeet dit? Kennen en herkennen Na een bedevaart aan Jeruzalem is een hooggeplaatste Ethiopische eunuch weer op de terugweg naar zijn land (Handelingen 8:26-40). Hij leest de profeet Jesaja in zijn koets. Filippus treedt nader en stelt een vraag die een gevleugelde uitdrukking is geworden: ‘Verstaat gij wat gij leest?’ (Ginooskeis […]

Bijbelwetenschappen

Waarom de een wel en de ander niet?

Interpretatie 2012 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gender, Inclusie

Over moeders en dochters in Kronieken Verrassenderwijs bevat Kronieken met afstand de meeste vrouwennamen en opmerkingen over vrouwen van alle bijbelboeken, en dat terwijl het boek zich concentreert op zaken die binnen oud-testamentisch verband zijn voorbehouden aan mannen: koning en tempel. Hoeveel vrouwen precies worden genoemd, is niet met zekerheid te zeggen, en dan roept […]

Bijbelwetenschappen

Hardnekkige misverstanden over Kronieken

Interpretatie 2006 | Panc Beentjes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Deel 1: plaats in de tradities De geringe aandacht die het boek Kronieken tot voor kort binnen de christelijke traditie ten deel viel is een direct gevolg van de plaats die dit geschrift binnen de christelijke canon heeft gekregen. Kronieken volgt daar onmiddellijk op 1-2 Samuël en 1-2 Koningen, waardoor het min of meer een […]

Bijbelwetenschappen

Labeling Numeri

Schrift 2018 02 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

U ontvangt per post een pakje thuis en daarop staat: breekbaar/fragile. Die aanduiding leidt ertoe dat u het pakje voorzichtig uit zult pakken. Het label, of als u wilt, het etiket met informatie zet u op dat spoor.