Zoekresultaten voor: 2 Kronieken 36

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Zondag Laetare – Wees blij met mij

De eerste dag 2016 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verdriet, Verlossing | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij 2 Kronieken 36,14-24, Jozua 5,9-12 en Lucas 15,11-32 ‘Iemand had twee zonen.’1 Th.J.M. Naastepad, Acht gelijkenissen, Kampen z.j., 88-107. Over de relatie tussen de oudste en de jongste zoon: Th.J.M. Naastepad, Het scharlaken snoer, Hilversum 1961, 93-102. Wie zijn gedachten over deze woorden laat gaan, ziet al gauw dat het motief ouder is dan […]

Bijbelwetenschappen

Verheug je over je teruggekeerde broer

De eerste dag 2013 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Vergeving | Relaties

Bij 2 Kronieken 36:14-23, Psalm 34:1-11 en Lucas 15:11-32 Gods bevrijdende tussenkomst is goed nieuws voor wie naar bevrijding snakt. Ook de christengemeenschappen hebben zo’n bevrijdende God leren kennen in Jezus, wiens naam betekent ‘God bevrijdt’. Kan men zo ook omgaan met wie fouten maakt, niet beantwoordt aan de maatschappelijke of religieuze normen? Deze vraag […]

Bijbelwetenschappen

Om de reiniging van Jeruzalem

De eerste dag 2016 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Jezus

Bij Jesaja 1,18-26 en Lucas 19,41-48 Aanklacht In zijn eerste visioen ziet Jesaja dat de HEER Juda en Jeruzalem aanklaagt over de zonden die ze begaan. In Jesaja 1,10 verandert de aanklacht in een oproep tot gedragsverandering: luister naar Gods Tora – neem die dus ter harte. Nog uitgebreider klinkt die oproep in Jesaja 1,16-17, […]

Systematische theologie

Verwachtingen van het einde der tijden in hét vroege jodendom en de Dode Zeerollen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Mladen Popovic | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Nu ik deze inleiding schrijf is het zondag 22 mei 2011. De wereld is (nog) niet vergaan. Het Einde der Tijden is niet aangebroken. Op veel NS stations kon men de afgelopen weken een poster zien met de woorden: ‘Dag des Oordeels 21 mei… Roep sterk tot God’ en ‘De Bijbel garandeerd (sic!) het!’ De […]

Bijbelwetenschappen

Vroomheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘vroomheid’ gebruiken wij niet veel voor de eigen tijd, maar soms in beschrijvingen van het verleden als ‘de middeleeuwse vroomheid’. Het woord ‘vroom’ heeft soms een heel serieuze inhoud, bijvoorbeeld in ‘vrome aanbidding’, maar kan ook negatief gebruikt worden: ‘een vrome jongen’. Of: ‘vrome wensen’ die niet gauw in vervulling […]

Systematische theologie

Hizkia in drievoud: Het beeld van deze koning in 2 Koningen 18–20 in drie historische contexten

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2014 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen | Leiderschap

De Judese koning Hizkia is vooral bekend om twee zaken: het mirakel van de zonnewijzer en de opsluiting ‘als een vogel in een kooi’. In 2 Koningen 20:1– 11 vraagt de koning aan de profeet Jesaja om een teken ter bevestiging van diens heilsorakel bij zijn ziekte. Als teken van de komende genezing laat God […]

Bijbelwetenschappen

De deuterocanonieke of apocriefe boeken van de bijbel en de hebraica veritas

Schrift 2017 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

In 1519 publiceerde Maarten Luther zijn Duitse vertaling van het Nieuwe Testament, gebaseerd op de Griekse editie van Desiderius Erasmus (1516). Luther werkte vervolgens hard door aan de taak het Oude Testament uit het Hebreeuws te vertalen.

Bijbelwetenschappen

Jona en Assyrië

Schrift 2019 04 | Jan Gerrit Dercksen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

Door de expansie van het Assyrische Rijk verliezen Israël en Juda hun politieke zelfstandigheid. Voor de profeten van Israël is dit het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. In dit artikel wordt de geschiedenis van de relatie tussen Assyrië en Israël en Juda geschetst en wordt ingegaan op de vraag waarom de profeet Jona de ondergang van Nineve wenst. Verder wordt stilgestaan bij de betekenis van de stad Nineve voor de Assyrische cultuur.

Bijbelwetenschappen

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswell uit tekst en paratekst.1 G. Goswell, 2008, 673-683. Hij wijst in de voetnoten erop dat Gérard Genette het begrip paratext in 1997 gebruikte, […]

Bijbelwetenschappen

1 en 2 Kronieken

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Israël

INLEIDING Naam De hebreeuwse naam voor dit boek betekent ‘dagelijkse gebeurtenissen’, ‘annalen’. De Septuaginta, de oudste vertaling van het Oude Testament in het Grieks, noemt het boek Paraleipomena, dwz. wat (in de boeken Samuel en Koningen) voorbij gegaan, overgeslagen, is. Hieronymus (ong. 348-420) zegt dat men het boek beter kan noemen: de kroniek van de […]