Zoekresultaten voor: 2 Korintiërs 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 14:12

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de tweede in een drieluik. De andere schetsen gaan over Johannes 12:1-8 en over Johannes 15:18-25. De preekschetsen zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Prediking

Preekschets Johannes 12:3a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze schets vormt een drieluik met schetsen over Johannes 14:8-14 en Johannes 15:18-25, bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

Wie liefheeft, onderhoudt de geboden

De eerste dag 2020 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Epifanie, Kerkelijk jaar

De gedachte dat de wet Gods goed is voor mens en samenleving, is de basis onder de lezingen van deze zondag. In het Overjordaanse brengt Mozes het volk de aanwijzingen van de Eeuwige te binnen die de weg wijzen naar een goede samenleving van vrije mensen. Hier, aan het slot, bindt hij hun op het hart de weg naar het goede leven op te gaan, niet die naar de dood, de slechte weg.
Geloof

Jezus, geboren en gestorven – en zijn leven dan?

Ouderlingenblad 2022 11 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis, Opstanding, Verlossing | Jezus

In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we God de Vader, Jezus de Zoon en de heilige Geest. Het lijkt daar of alleen het begin en het einde van zijn leven van belang zijn. Maar Jezus heeft toch meer betekend dan dat alleen? Waarom gaat het daar dan niet over?
Geschiedenis

Samen spreken over verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Otto Ruff & Sjaak van 't Kruis | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Migratie, Vrede | Inclusie, Intercultureel, Samenleving

In dit tweeluik blikken ds. Otto Ruff en ds. Sjaak van ‘t Kruis ieder op hun wijze in een bijdrage over verzoenend spreken en samenwerken terugen vooruit. Deze predikanten, een van Molukse en een van Nederlandse zijde, werkten allebei als functionarissen in de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. Binnen de Molukse setting wordt dit aangeduid als musjawarah: samen het gesprek aangaan totdat je er samen uitkomt.
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Jezus

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 -21 Het eigene van de zondag Algemeen Vijfde zondag na Trinitatis. Specifiek In de lezing uit Jeremia roept de profeet het […]
Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:10

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets | Kwaad

5e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag kent vanouds lezingen uit Lucas 15. Deze keer een alternatief. We gaan een tekst van Paulus lezen en wel een ernstige. Het is uitermate zinvol […]
Prediking

2 Korintiërs 5:16a – Openbare belijdenis des geloofs

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Navolging

2 Korintiërs 5:16a ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:11-21 Uitleg In Korinte heeft Paulus te maken met leraren die net als hij rondreizen om de gemeenten te onderwijzen. Maar zij doen het anders dan Paulus. Zij proberen door presentatie (houding, stemgebruik, kleding) […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Bijbelwetenschappen

Aangekleed of uitgekleed

Interpretatie 2006 | Karel Hanhart | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden

2 Korintiërs 5:3 in de 26e editie van Nestle-Aland Verba volant; scripta manent. Het gesproken woord vervliegt, het geschreven woord blijft. Waarom kozen de uitgevers van Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece bij de zesentwintigste editie plotseling voor ekdusamenoi (ontkleed) in plaats van het klassieke endusamenoi (bekleed) in 2 Korinthiërs 5:3, ondanks […]