Zoekresultaten voor: 2 koningen 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Bijbelwetenschappen

Opvolgers met dubbele geestkracht nodig

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij 2 Koningen 2,1-15(18), Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,14-20 In de Talmoed wordt verhaald dat Sjimon ben Jochai twaalf jaar met zijn zoon in een grot school uit vrees voor de Romeinse autoriteiten. Zij studeerden Tora en baden de hele tijd. Na twaalf jaar stierf de keizer. Elia werd gestuurd om aan te kondigen dat […]

Bijbelwetenschappen

Elia krijgt hulp van God

De eerste dag 2015 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

Bij 1 Koningen 19,1-21 Het is mooi dat dit hoofdstuk nu eens in zijn geheel staat ingeroosterd. Elk derde jaar staat het middengedeelte (met de verschijning van de Eeuwige aan Elia) ingeroosterd voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd, en eveneens om de drie jaar staan de laatste drie verzen geroosterd voor de tweede zondag […]

Bijbelwetenschappen

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

De eerste dag 2016 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28 en Lucas 24,49-53 Het lijkt de perfecte analogie: voor Elisa’s ogen wordt Elia door God in een storm hemelwaarts meegenomen. Ten tijde van Jezus wachtten bepaalde stromingen binnen het jodendom op Elia’s wederkomst, zoals uit Matteüs 17,9-12 blijkt. Op de Olijfberg wordt Jezus in het bijzijn van de apostelen […]

Bijbelwetenschappen

De hemelvaart van Elia

De eerste dag 2015 | Henk van Olst | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Profeet

Bij 2 Koningen 2,1-18 Mozes en Jozua, Mozes en Elia, Elia en Elisa spelen paarsgewijs een belangrijke rol in 2 Koningen 2. De hoofdrol is weggelegd voor de profeet Elia. Aan het slot van het profetenboek Maleachi lezen we: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. […]

Bijbelwetenschappen

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2013 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Navolging

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aangetroffen, Elia heeft geen graf. Jezus werd zegenend opgenomen in de hemel, Elia werd weggenomen toen er een vurige bespannen wagen voorbijkwam. Jezus beval […]

Dr. Piet Schelling: "Ook ik had moeite met sommige bijbelverhalen"

Redactie Theologie.nl

“Veel verhalen in de Bijbel zijn weerzinwekkend en stuiten mensen tegen de borst. Ook ik had als predikant veel moeite met sommige bijbelverhalen.” Dr. Piet Schelling is auteur van het boek ‘Vreemd en bizar’. Het boek wil mensen op weg helpen om die vreemde en bizarre bijbelverhalen beter te begrijpen. “De Bijbel is een moeilijk […]

Bijbelwetenschappen

Geloof om door te geven

De eerste dag 2013 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Hemel, Zegen | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Koningen 2,1-15 en Lucas 24,49-53 we tuurden en staardendie wolkenwat prachtighet lijken net paardenik ben in de wolkenmijn vader slingert me ronden danzet hij me weer met beide benen op de grond Als je lang nadenkt over een woord, kan dat woord heel raar worden. Als we het over ‘de luchtvaart’ hebben, bedoelen […]

Prediking | Wereldkerk

Preekschets 2 Koningen 2:19 – Dienst in een grenshospitium

Postille 2004 | Ferdinand van Melle | Preekschets | Missionair | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

2 Koningen 2:19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijnheer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Schriftlezing: 2 Koningen 2:19-22 Tekstkeus Deze tekst ging voor mij leven doordat ik als de pastor in het Grenshospitium Amsterdam (waar direct […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]