Zoekresultaten voor: Amos 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Waar je hart is

De eerste dag 2019 03 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Te midden van de zomer, van vakantie, ontspanning, voor velen van genieten van de aangename aspecten van ons leven, doen de teksten van deze zondag onze blik richten op Gods toekomst met de wereld, weg van ons individuele leventje. In dezelfde tijd waarin de schrijver van Genesis 1 de schepping in den beginne niet anders weet te prijzen dan met een loflied, viert de schrijver van Jesaja 56-66 de doorgaande schepping met een groot tafereel van haar doel. Of dit vooruitzicht leven en handelen bepaalt, hangt af van de plaats waar je hart is.

Bijbelwetenschappen

Armoede: eigen schuld?

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Pastoraat

Bij Amos 6,1-10, Psalmen 146 en Lucas 16,19-31 Gods Koninkrijk Boontje komt om zijn loontje, zouden we deze zondag kunnen zeggen. Daarbij doelend op die mens die in het verhaal van Lucas in weelde heeft geleefd, maar zich van het lot van de arme Lazarus niets heeft aangetrokken. We zouden ons daarbij kunnen afvragen hoe […]

Prediking

Preekschets bij Efeziërs 5:18 – voor de vijfde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

`Bedrink u niet want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen´. Schriftlezing: Efeziërs 5: 6-20 Zie ook: Preekschets bij 1 Korintiërs 4:5 voor de vierde zondag van de herfst Het eigene van de zondag Deze zondag maakt deel uit van de herfsttijd in het kerkelijk jaar. Zo van de 18e tot de […]

Ecclesiologie | Wereldkerk

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Overige artikelen | Missionair, Rust, Verlossing, Vrede | Bidden, Overlijden, Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.’ Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties is een eerste levensbehoefte. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven, zonder bedreigd te worden door criminaliteit, terrorisme of […]

Bijbelwetenschappen

Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Profeet

De profeet Amos is bekend om zijn inzet voor recht en gerechtigheid en zijn kritiek op routineuze offers. Deze elementen maken Amos geliefd bij bevrijdingstheologen. Tegelijk geldt hij als donderprediker in een decadente tijd. Want zijn bejegening van de toplaag van de bevolking, die ‘omhangt op divans en uit plengvaten wijn drinkt’ (6:4-6), is niet […]

Bijbelwetenschappen

11. De twaalf kleine profeten

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

De twaalf bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi hebben ieder afzonderlijk, naast uiteraard een eigen wordingsproces, ook hun eigen theologische betekenis. Zij beantwoorden ook ieder apart aan de algemene kenmerken van profetie, zoals elders beschreven in dit handboek. Daarnaast worden zij zowel in joodse als in christelijke tradities als een eenheid beschouwd. De oorsprong daarvan […]

Bijbelwetenschappen

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

De eerste dag 2016 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Amos 5,6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van het Noordrijk, dat zich na de dood van Salomo afscheidde van de zuidelijke stammen, toespreekt. Zijn oproep om terug te keren […]

Bijbelwetenschappen

Joël, Obadja, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

De Bijbel literair 2003 | Klaas Spronk | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Bidden

De twaalf profeten gelezen als één boek In deze bijdrage onderneem ik een poging om de twaalf profeten in de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel te lezen als één samenhangend geheel. Per boek zoek ik naar vormgevende elementen binnen dat boek, naar eventuele verbindingen met andere boeken en naar een mogelijk doorgaande lijn door al […]

Bijbelwetenschappen

Hosea en Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Relaties

Inleiding Hosea en Amos horen bij de twaalf kleine profeten. Tegelijk zijn Hosea en Amos, als we hen even opvatten als de schrijvers van de gelijknamige boeken, niet alleen profeten maar ook meesters in het debat. Ze uiten zich fel in hun oppositie tegen heersende misstanden en zijn bevlogen in hun heilige verontwaardiging. Ze mikken […]

Geloofsopbouw

Leven

Ouderlingenblad 2018 03 | Rudy Van Moere | Artikel, Overige artikelen

De Bijbel valt meteen met de deur in huis met zijn focus op het leven. De levenloze aarde (woest, doods en duisternis op de oervloed) krijgt door Gods adem (zijn ruach) energie. Die levensadem zweeft immers over al die dode materie en brengt daarmee zijn vitaliteit over op de aarde (Genesis 1:2) zoals een vogel dat liefdevol over zijn kleintjes doet en …. zoals God over zijn volk Israël (Deuteronomium 32:11). Eigenlijk wil de Bijbel zeggen dat de aarde begint te ademen waarop licht, lucht en alle leven ontstaat met de mens als Gods kroonjuweel.