Zoekresultaten voor: Deuteronomium 24

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wat moet ik doen?

De eerste dag 2019 03 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Het is verleidelijk meteen op het overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan in te gaan. Maar spannender is het om de gedeelten uit Deuteronomium en Lucas naast elkaar te leggen vanuit de vraag die in beide doorklinkt: Wat moet ik doen? Het is een heel actuele vraag, want iedereen loopt vandaag de dag tegen dilemma’s aan.

Bijbelwetenschappen

Voltooid leven in bijbels-theologisch perspectief

Redactie Theologie.nl 2022 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

In onze tijd houdt het veel oudere Nederlanders bezig, wanneer hun leven is voltooid. Dit geldt ook voor belijdende christenen. Hedendaagse christenen vinden de individuele ontplooiing en individueel, persoonlijk geloof vaak vanzelfsprekend, maar in culturen als die van het oude Midden-Oosten, staat veeleer de gemeenschap voorop. In deze bijdrage bespreken we diverse bijbelse teksten die raken aan het thema ‘voltooid leven’.

Bijbelwetenschappen

Tussen wereld en onderwereld

Schrift 2022 02 | Jurgen Zangenberg | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Overlijden, Rituelen

In dit artikel staat de vraag centraal: wat we weten over de begrafenisrituelen in het oude Israël, in de hellenistische periode en in de tijd waarin het vroege christendom ontstond? Dergelijke rituele weerspiegelen heel direct maatschappelijke ideeën over de dood en het lot van de gestorvenen.

Diaconaat

Met het oog op de A/ander

De eerste dag 2016 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Navolging

Bij Deuteronomium 24,17-22, Psalmen 113 en Lucas 14,1.7-14 Wet ’elèh ha debarim: ‘Dit zijn de woorden (…)’. Zo begint het laatste boek van de Pentateuch, en ‘deze woorden’ herinneren aan de boekrol die werd gevonden tijdens de hervormingen van Josia, koning van Juda (ca. 639- 608 v.Chr., vgl. 2 Kon. 22,8). Om de welig tierende […]

Bijbelwetenschappen

Dankdag – om een samenleving die inzet op werk én zorg

De eerste dag 2017 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Om een samenleving die inzet op werk én zorg Bij Deuteronomium 24,14-16, Psalmen 65 en Matteüs 20,1-16 In de verzen uit Deuteronomium wordt met klem gesteld dat je geen profijt mag trekken van mensen die kwetsbaar en op anderen aangewezen zijn. Deze kwetsbare mensen worden nader geduid met de woorden ‘ani (= iemand die het […]

Bijbelwetenschappen

Jeremia

De Bijbel literair 2003 | Jacques van Ruiten | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Inleiding Jeremia is het grootste boek van de schriftprofeten. In de Hebreeuwse uitgave bevat het 21.835 woorden verdeeld over 1364 verzen en 52 hoofdstukken. Het is daarmee groter dan Ezechiel (18.730 woorden) en Jesaja (16.932 woorden). In de Hebreeuwse canon komt het boek op de tweede plaats, na Jesaja en voor Ezechiël. In de Babylonische […]

Bijbelwetenschappen

Werkloos op het marktplein

De eerste dag 2014 | Anne Kooi | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Jezus

Bij Deuteronomium 24,14-15 en Matteüs 20,1-16 Na een dag werken mag je je loon verwachten. Dat is het maatschappelijk legitieme contract dat de vroege arbeiders op de (arbeids)markt aangaan, wanneer ze in de wijngaard van een landheer gaan werken. Letterlijk gaat het om een ‘heer des huizes’, een oikodespotès. De rol waarin deze heer in […]

Bijbelwetenschappen

‘Daarom leert Hij zondaren de weg’

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Schuld | Navolging

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de Tora: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: laat hij een schuldoffer brengen en hij zal […]

Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Weg ermee!

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Relaties

5e zondag van de herfst Genesis 37:12-28 We vervolgen deze week het lezen van het Genesis-alternatief met de verhalen over Jozef. Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. Het verhaal spreekt tot de verbeelding, al is het tegelijk een verhaal over ongelijkheid en wreedheid, waarvan de ommekeer pas veel verderop in het […]