Zoekresultaten voor: Deuteronomium 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Ezelsoren in de bijbel

Open Deur 2021 10 | Harold Schorren | Artikel

Wie in een boek makkelijk iets terug wil vinden, vouwt een hoekje van de bladzijde om. Een ezelsoor wordt dat genoemd. U moet aardig wat hoekjes omvouwen, wilt u alle plekken in de Bijbel terugvinden waar gesproken wordt over ezels. Tamme ezels en wilde ezels, ezelinnen en veulens… Wie alle plekken opzoekt, zal ook bijzondere […]

Bijbelwetenschappen

Ecologie en tora

Schrift 2021 03 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Leiderschap

‘In de Bijbel staat dat…’. Als iemand zó begint, moet je doorgaans opletten. Want het risico is groot dat de Bijbel het doorslaggevende argument moet opleveren in een debat, in de trant van: ‘Zelfs God heeft mijn mening’. De Bijbel in het programma ‘U vraagt, wij draaien’. Kan het ook anders? Jazeker, maar dan moet je zorgvuldig lezen en niet zoeken naar teksten, maar naar Bijbelse lijnen. In de volgende bijdrage is een bescheiden poging gedaan.

Bijbelwetenschappen

Joodse wortels onder het kerstfeest

29 november 2021 | Klaas van der Kamp | Column | Jodendom, Theologenblog | Kerkelijk jaar, Kerst

Het kerstverhaal van Lucas 2 hoort bij het sondergut van Lucas: materiaal dat niet voorkomt in andere evangeliën in de canon. De tekst ademt de sfeer van het joodse christendom. De tekst zit vol verwijzingen naar het leven buiten, het joodse jubeljaar en de priesterlijke teksten uit de Pentateuch. Je kunt de teksten in december lezen, maar nog sprekender is het om ze al in september te laten klinken.

Bijbelwetenschappen

Gij zult JHWH uw God alleen dienen

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81 en Lucas 4,1-13 Wanneer ik de Deuteronomiumtekst van vandaag onder ogen krijg, gaan mijn gedachten terug naar de eerste plek waar ik als pastor werkzaam was. In een agrarisch gezin heerste de opvatting dat Schriftteksten zo letterlijk mogelijk dienden te worden verstaan en uitgevoerd. Een van de vaste werkzaamheden op […]

Bijbelwetenschappen

Veertig dagen oefentijd

De eerste dag 2016 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Vrede | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Deuteronomium 5,6-21 en Lucas 4,1-13 De eerstvolgende zondagen komen de Tien Woorden ter sprake. Afhankelijk van de woordkeuze in uw gemeente kunt u deze benaming in de gebeden en teksten vervangen door Tien Geboden, Leefregels of Aanwijzingen. Bij het gebruiken van ‘Tien Woorden’ is het goed om uit te leggen dat we in het […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: Ontregelen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Ton van Prooijen | Bouwstenen voor Kringviering | Rust | Rituelen

Bij Deuteronomium 26:5-11 en Marcus 2:23 – 3:6 De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat (Marcus 2:27). Thema: De sabbat is er voor de mens Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 03-06-2018 Zie ook Register Kringvieringen Dit bestand in Word Complete liturgie voor een kringviering bij ditzelfde […]

Systematische theologie

De blijvende betekenis van de theologie

25 oktober 2021 | Erik Borgman | Column | Dienen, Lijden, Theologenblog | Kerk in de wereld

Op 14 november 2021 vindt de tiende nacht van de theologie plaats. Als een van de oud-theologen van het jaar werd ik uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een boekje dat bij deze gelegenheid zal verschijnen. Het zette me wederom aan het denken over dit fenomeen: de Nacht van de Theologie.

Geloofsopbouw

Leven

Ouderlingenblad 2018 03 | Rudy Van Moere | Artikel, Overige artikelen

De Bijbel valt meteen met de deur in huis met zijn focus op het leven. De levenloze aarde (woest, doods en duisternis op de oervloed) krijgt door Gods adem (zijn ruach) energie. Die levensadem zweeft immers over al die dode materie en brengt daarmee zijn vitaliteit over op de aarde (Genesis 1:2) zoals een vogel dat liefdevol over zijn kleintjes doet en …. zoals God over zijn volk Israël (Deuteronomium 32:11). Eigenlijk wil de Bijbel zeggen dat de aarde begint te ademen waarop licht, lucht en alle leven ontstaat met de mens als Gods kroonjuweel.

Bijbelwetenschappen

De Mensenzoon is H/heer van de sabbat

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Jezus

Bij Deuteronomium 26,5-11, Psalmen 81, 2 Korintiërs 4,5-12 en Marcus 2,23-3,6 De Deuteronomiumlezing bevat de jaarlijkse belijdenis die elke Israëliet uitspreekt bij het offer van de eerstelingen in het Beloofde Land. Psalmen 81 zingt lof aan God voor de bevrijding uit Egypte en maant het volk Hem trouw te blijven. In de epistellezing schrijft de […]

Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat bij stress

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Rust | Pastoraat

Basisinformatie en tips Stress is dikwijls het gevolg van drie soorten druk: Je kunt het druk hebben (dan heb je veel te doen). Je kunt druk voelen (aan verwachtingen moeten /willen beantwoorden). Je kunt je ‘verdrukt’ voelen door tegenslagen. Bij zo’n optelsom wordt de draaglast groter dan de draagkracht en dan ervaart iemand stress. ‘Help […]