Zoekresultaten voor: Efeziërs 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

De ‘Sjechinah’ is onder ons!

7 november 2022 | Willem Ouweneel | Column | Rust, Theologenblog, Wederkomst | Geest

Het woord ‘Sjechinah’ is een rabbijnse, en intussen ook christelijke term. Het betekent ‘wonen’ en doelt op de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk ‘woont’, vanaf de Sinaï tot de nieuwe aarde.
Bijbelwetenschappen

Weest waakzaam en nuchter

De eerste dag 2020 01 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Advent, Kerkelijk jaar

Vandaag begint de Adventstijd. Dat wordt in veel gemeenten met vuurwerk, slingers en champagne ingeluid als ‘het nieuwe kerkelijk jaar’. Maar welbeschouwd is er hooguit sprake van een accentwisseling. Al vanaf de herfst klinken lezingen die herinneren aan het einde aller dingen. Het eigene van de Adventstijd is alleen dat het verwachten nu steeds meer geflankeerd wordt door het gedenken van Christus’ komst in het vlees. Op deze eerste zondag is daar echter nog weinig van te merken. Het is een en al eschatologie vandaag.
Prediking

Preekschets Efeziërs 3:16

Postille 2010 | Richtsje Abma | Preekschets | Geest, Relaties, Seculariteit

Efeziërs 3:16 Achtste zondag na Pinksteren Moge hij u kracht en sterkte schenken door zijn geest. Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking van Gods Geest. Door de Geest krijgen ook heidenen de kracht om een blijvende woning voor Christus te zijn, aldus de brief aan de
Prediking

Preekschets Efeziërs 3:18-19

Postille 2009 | Rein Brouwer | Preekschets | Bidden, God, Relaties, Veertigdagentijd

Efeziërs 3:18-19 Reminiscere Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 Het eigene van de zondag De antifoon voor zowel de tweede als de derde […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Efeziërs 3:10

Postille 2011 | Theo Witkamp | Preekschets | Hemel | God

Efeziërs 3:10 Derde zondag na Pinksteren … opdat de veelkleurige wijsheid van God nu door de kerk bekendgemaakt zou worden aan de machten en autoriteiten die in de hemelen zijn. Schriftlezing:Efeziërs 3:1-13 (21) Het eigene van de zondag Het is de tweede zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Uitleg Zie allereerst de notities bij 19 en 26 […]
Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 3: m.n. 17b – Oudjaar

Postille 2008 | J. Vree | Preekschets | Verlossing | Bidden, Jaarwisseling, Relaties, Seculariteit

Efeziërs 3: m.n. 17b Oudjaar En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Schriftlezing: Efeziërs 3 Het eigene van de dag Zie onder Aanwijzingen voor de prediking. Uitleg Het definitieve antwoord op de vraag wie de auteur van de brief aan de Efeziërs is – Paulus zelf of een navolger – zal wel nooit gegeven […]
Bijbelwetenschappen

Doorgeven!

De eerste dag 2015 | Judith Visser | Kindermoment | Relaties

Bij Efeziërs 3,1-12 / Efeziërs 3:1-12 Vraag de kinderen naar voren te komen. Fijn dat ze er zijn vandaag! Wat brengt ons eigenlijk in de kerk? (Alle antwoorden zijn goed!) Een van de vele dingen die wij in de kerk doen, is elkaar het evangelie doorgeven. Dat wil zeggen dat we met […]
Bijbelwetenschappen

Uit dood tij overvloed van leven

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Daniël 9,14-19, Efeziërs 3,13-21 en Lucas 7,11-16 In het boek Daniël (12,1-4) komt voor het eerst en ook voor het laatst in het Eerste Testament de idee voor van een eindoordeel en van opstanding van doden, dat daarna in het Tweede Testament verder wordt ontwikkeld. Het tweede deel van het boek, Daniël 7-12, […]
Bijbelwetenschappen

De verschijning van het mysterie

De eerste dag 2019 01 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het mysterie van Christus is nauwelijks te bevatten, laat staan goed te vertalen. Het Griekse woord mustèrion wordt soms vertaald met ‘geheim’ of ‘verborgenheid’. Maar vaak laat men het woord mysterie staan, want kenmerkend ervoor is nu juist de ondoorgrondelijkheid ervan. In de Efeziërslezing op het feest van Epifanie gaat het met name over deze ondoorgrondelijkheid van het Christusmysterie.