Zoekresultaten voor: Efeziërs 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Efeziërs 5:1-21

Preekwijzer 2019 | J. van Amstel | Preekschets

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Efeziërs 5:14 (HSV) Schriftlezingen: Handelingen 20:17-32 en Efeziërs 5:1-21Thema: Efeze moet wakker worden en opstaanVerdeling van de punten: 1. de achtergrond hiervoor, 2. de inhoud hiervan, 3. de belofte bij deze oproep Het eigene […]
Bijbelwetenschappen

Met de wet van God in je hart

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Geest

Bij Jeremia 31,31-34, Efeziërs 5,15-21 en Matteüs 22,1-14 De teksten van deze zesde zondag van de herfst lenen zich voor een herinnering aan Pinksteren en de doop. De profeet voorspelt een tijd waarin de wet van God de gelovigen in het hart geschreven zal zijn. Voor de gemeente is dit met Pinksteren realiteit geworden. […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 5:8b – Vierde zondag in de veertigdagentijd

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Doop, Veertigdagentijd

Ga de weg van de kinderen van het licht. Efeziërs 5:8b Schriftlezing: Efeziërs 5:8-14 Het eigene van de zondag en de veertigdagentijd Deze zondag valt in het midden van de veertigdagentijd. De naam Laetare is ontleend aan Jesaja 66:10a en betekent ‘verheugt u’. Midden in de tijd van voorbereiding op Pasen licht het aankomende feest […]
Prediking

Preekschets bij Efeziërs 5:18 – voor de vijfde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

`Bedrink u niet want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen´. Schriftlezing: Efeziërs 5: 6-20 Zie ook: Preekschets bij 1 Korintiërs 4:5 voor de vierde zondag van de herfst Het eigene van de zondag Deze zondag maakt deel uit van de herfsttijd in het kerkelijk jaar. Zo van de 18e tot de 25 […]
Spiritualiteit

Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft

Open Deur 2021 06 | Harold Schorren | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Muziek

Samen zingen in de liturgie zorgt voor verbinding met elkaar en een veelstemmig verbonden zijn met de Ene. Samen zingen in de liturgie is ook samen belijden.   Aan het einde van zijn evangelie vertelt Lucas dat Jezus zijn leerlingen zegent en opgenomen wordt in de hemel. De leerlingen ‘keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar […]
Gemeenteopbouw

Hoe exclusief is het christendom?

Boeken 2022 | Désanne van Brederode | Boek | Inclusie

De vraag in hoeverre het christendom exclusief is, roept bij mij onmiddellijk een wedervraag op. Die luidt: welk christendom? Het christendom is een verzamelnaam – generaliserend en abstract. Iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld en in wetenschappelijke teksten kan de term toereikend zijn, bijvoorbeeld waar het de historische ontwikkeling en geografische verspreiding van de christelijke godsdienst betreft. Maar dat het christendom talrijke denominaties kent die elkaar lang niet altijd aanvaarden als zusterstromingen – iets wat voor veel meer godsdiensten geldt –, is een feit.
Prediking

Preekschets 1 Samuël 16:23

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Geest

Achtste zondag van de herfst 1 Samuël 16:23 En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. Schriftlezingen: 1 Samuël 16:13-23; Psalm 61 of een andere psalm van David; Efeziërs 5:15-21 Het eigene van de […]
Boekrecensie

Veenhof – De kracht die hemel en aarde verbindt

Kees van der Kooi | Recensie

Deze studie van Jan Veenhof, van 1973 tot 1990 hoogleraar dogmatiek en dogmageschiedenis aan de Vrije Universiteit, biedt een even moedige als uitdagende pneumatologie. Gebruikmakend van huidige natuurkundige inzichten toont hij zich in zijn ontwerp open voor een verwijd wereldbeeld, voor een spiritualiteit van de mystici en New Age. Hij overschrijdt daarbij grenzen waarvoor de meesten van het gilde der theologen, liberaal of orthodox, maar zonder uitzondering horig aan Kant, terugschrikken. Ik noem een paar belangrijke gezichtspunten in dit rijke boek.
Prediking

Preekschets bij 1 Korintiërs 4,5 – voor de vierde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

‘Houdt dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’ 1 Korintiërs 4:5 Schriftlezing: […]
Spiritualiteit

Alsof de hemel even opengaat

Open Deur 2021 06 | Hanna Rijken | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Muziek

Met hart en ziel samen zingen is in de coronacrisis niet toegestaan vanwege de kans op verspreiding van het virus. Al meer dan een jaar klinkt er geen koor- en samenzang meer, ook niet in kerken. De lofzang in de vieringen wordt gaande gehouden door enkele voorzangers, of er wordt alleen gesproken en instrumentaal gemusiceerd. Veel mensen ervaren het niet samen kunnen zingen als een gemis.