Zoekresultaten voor: Exodus 12

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Voorbereidingen

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Avondmaal, Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-20 of Exodus 12,15-20 en Johannes 13,1-15 Keuze voor bijbelvertaling Op elke bijbelvertaling valt wel wat af te dingen, theologisch of literair. Juist in deze diensten, waarin je (oudere) kinderen erbij wilt betrekken, is het raadzaam te kiezen voor een toegankelijke vertaling, zoals de Bijbel in Gewone Taal (BiGT). Bijkomend pluspunt: in september […]

Prediking

Preekschets Exodus 12:27-42 – Goede Vrijdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Goede Vrijdag

Schriftlezingen: Exodus 12: 27-42 Het eigene van de Goede Vrijdag Op Goede Vrijdag zijn we al begonnen met het vieren van het Paasfeest. Maar we zitten nog aan de kant vóór de doorgang door de dood (vgl. de doorgang door de Rietzee). Het is de donkere kant van het Paasfeest. Goede Vrijdag wordt ook wel […]

Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat Egypte rouwt (Exodus 11). Het […]

Bijbelwetenschappen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Schrift 2020 04 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Rituelen

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:18-20 – Witte donderdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets

Witte Donderdag … .maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21Thema: Bevrijd door het Paaslam Het eigene van de dag Op Witte Donderdag wordt in veel gemeenten het Heilig Avondmaal gevierd. Voor velen spreekt het Avondmaal op deze dag extra, aangezien Christus […]

Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]

Bijbelwetenschappen

Waarom?

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1.)15-20, Exodus 13,14 en Johannes 13,1-15 Verhaal ‘Waarom is dit een lepel, waarom ben je moe? Wat is een jager, wat is een tierelier, wat is trots, wat is een geintje?’ Rosa vraagt de hele dag door. En mama probeert telkens een antwoord te geven. Maar zoals van die tierelier, ja, dat wist […]

Bijbelwetenschappen

Verlost van slavernij – ‘… dat volk van Gids zijn wij …’

De eerste dag 2013 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Verlossing | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-20 en Johannes 13,1-15 Hier begint het Paasfeest mee. Het begint met dat steeds opnieuw doordringende en wakker geroepen besef dat de gemeenschap rond de Ene, de Eeuwige, de Barmhartige, de Rechtvaardige, de gemeenschap rond deze God boven-alle-goden-uit, dat die verlost is van de slavernij. Het begint met de verkondiging dat de dood, […]

Bijbelwetenschappen

Witte Donderdag

De eerste dag 2012 | Sabine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)15-20 en Johannes 13,1-15 In de periode rond Pasen worden geloofsgemeenschappen opgeroepen om te gedenken. Exodus 12 stelt dit voor als een blijvende opdracht, van generatie op generatie (Ex. 12,17). Maar wat houdt dit gedenken in? Gedenken is meer dan herdenken of zich herinneren. Zich herinneren houdt in, dat men een gebeurtenis uit […]

Prediking

Preekschets Exodus 12:12

Postille 2010 | Cokkie Groot-Korstanje | Preekschets | God, Israël, Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 12:12 Palmarum Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Schriftlezing: Exodus 12:1-14 Het eigene van de zondag Deze zondag, de laatste van de Veertigdagentijd, […]