Zoekresultaten voor: Exodus 12

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God hoort, gedenkt, ziet en kent

De eerste dag 2020 01 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Epifanie, Kerkelijk jaar

Tegenover Farao’s ‘cultuur van de dood’ (Avivah Gottlieb Zornberg) ontstaat tussen drie vrouwen – onder wie, pikant detail, de dochter van Farao – een gezamenlijke actie voor het leven van een bijzonder kind. Mozes is ‘opgegroeid’. Zijn biologische moeder geeft de moederrol door aan de prinses (Exodus 2:10). Hij gaat over van zijn volk, dat de ogen niet kan verheffen, naar het paleis, waar hij een hoge opvoeding krijgt die hem moet klaarstomen voor het leiderschap van zijn volk.
Bijbelwetenschappen

Mozes, zoon van twee werelden

De eerste dag 2020 01 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Als in een Hollywoodfilm zoomen we na het algemene verhaal over het Hebreeuwse volk in Egypte (Exodus 1) in op het kleine verhaal van één gezin. Dit is geen beproefde verteltechniek om het grote verhaal dichtbij te brengen, maar gaat om veel meer. Als Exodus 2:1-10 gelezen is, beseft de lezer dat het grote verhaal juist nu begint. Het verhaal van bevrijding begint door deze kleine jongen uit dit ene gezin uit de stam van Levi.
Prediking

Preekschets Johannes 15:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de derde in een drieluik. De andere preekschetsen gaan over Johannes 12:1-8 en Johannes 14:8-14 en zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

Israël met geweld tot slaven gemaakt

De eerste dag 2020 01 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het alternatieve spoor over Exodus begint op de vijfde zondag na Epifanie. Vóór Vaticanum II begon op deze zondag in de katholieke kerken de voorvasten en heette hij zondag Septuagesima: zeventig dagen voor Pasen. Thema’s in de lezingen en gebeden van deze dienst waren: De Heer nodigt ons uit tot zijn dienst, die niet gemakkelijk is. De Heer is onze steun in de beproevingen van dit leven: Hij zal ons redden.
Prediking

Preekschets Exodus 12:12

Postille 2010 | Cokkie Groot-Korstanje | Preekschets | God, Israël, Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 12:12 Palmarum Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Schriftlezing: Exodus 12:1-14 Het eigene van de zondag Deze zondag, de laatste van de Veertigdagentijd, […]
Prediking

Preekschets Exodus 12:27-42 – Goede Vrijdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Goede Vrijdag

Schriftlezingen: Exodus 12: 27-42 Het eigene van de Goede Vrijdag Op Goede Vrijdag zijn we al begonnen met het vieren van het Paasfeest. Maar we zitten nog aan de kant vóór de doorgang door de dood (vgl. de doorgang door de Rietzee). Het is de donkere kant van het Paasfeest. Goede Vrijdag wordt ook wel […]
Bijbelwetenschappen

Voorbereidingen

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Avondmaal, Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-20 of Exodus 12,15-20 en Johannes 13,1-15 Keuze voor bijbelvertaling Op elke bijbelvertaling valt wel wat af te dingen, theologisch of literair. Juist in deze diensten, waarin je (oudere) kinderen erbij wilt betrekken, is het raadzaam te kiezen voor een toegankelijke vertaling, zoals de Bijbel in Gewone Taal (BiGT). Bijkomend pluspunt: […]
Bijbelwetenschappen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Schrift 2020 04 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Rituelen

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil bij […]
Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:18-20 – Witte donderdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets

Witte Donderdag … .maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21Thema: Bevrijd door het Paaslam Het eigene van de dag Op Witte Donderdag wordt in veel gemeenten het Heilig Avondmaal gevierd. Voor velen spreekt het Avondmaal op deze dag extra, aangezien Christus op de donderdag voor zijn […]