Zoekresultaten voor: Exodus 17

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Spiritualiteit

Wat is mystiek?

3 februari 2023 | Jean-Jacques Suurmond | Column | Mystiek, Profeet, Theologisch drieluik | Navolging

De term ‘mystiek’ wordt gebruikt voor van alles en nog wat, zolang het maar raadselachtig, schemerig, kortom: onwerkelijk is. Maar mystici verlangen juist naar de werkelijkheid. ‘God is de enige werkelijkheid en wij zijn alleen werkelijk voor zover wij in hem opgenomen zijn, en hij in ons,’ zegt Augustinus. En de Bijbel heeft het over mensen die uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderlijk licht.
Prediking

Preekschets Johannes 15:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de derde in een drieluik. De andere preekschetsen gaan over Johannes 12:1-8 en Johannes 14:8-14 en zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

Israël met geweld tot slaven gemaakt

De eerste dag 2020 01 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het alternatieve spoor over Exodus begint op de vijfde zondag na Epifanie. Vóór Vaticanum II begon op deze zondag in de katholieke kerken de voorvasten en heette hij zondag Septuagesima: zeventig dagen voor Pasen. Thema’s in de lezingen en gebeden van deze dienst waren: De Heer nodigt ons uit tot zijn dienst, die niet gemakkelijk is. De Heer is onze steun in de beproevingen van dit leven: Hij zal ons redden.
Bijbelwetenschappen

‘Zie hier, mijn dienstknecht’

De eerste dag 2020 01 | José Vos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Epifanie, Kerkelijk jaar

In het dagblad Trouw van 19 april 2019 schreef Peter-Arno Coppen in de rubriek ‘Taal’ dat het steeds moeilijker vol te houden is dat elke taaluiting één vaste betekenis heeft. Zo verbaas ik mij steeds erover dat de evangelisten in weinig woorden zo veel betekenis kunnen leggen. Wat op het eerste gezicht de weergave van een gebeurtenis is, zoals de doop van Jezus, blijkt bij close reading zo veel meer in te houden: herinnering, opdracht, belofte.
Geschiedenis

Geen genoegen nemen met ‘gemakkelijke’ verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Eddy Van Der Borght & Jacob Meiring | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie, Vergeving | Samenleving

De elfde Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken kwam in Karlsruhe in de eerste week van september 2022 samen onder het thema ‘De liefde van Christus zet de wereld in beweging richting verzoening en eenheid’. De vraag rijst dan op welke manier dit thema inspireert om te bidden en de mensen in Rusland en Oekraïne aan te spreken.
Prediking

Preekschets Numeri 20:12 – 2e zondag van Epifanie

Preekwijzer 2019 | René van der Rijst | Preekschets | Epifanie

Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Schriftlezing: Numeri 20:1-13 Het eigene van de zondag De tijd na Kerst is de tijd van de verschijning van Christus in ons midden: epifanie. […]
Bijbelwetenschappen

Ik weet dat de Messias komt

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Zegen | Jezus

Bij Exodus 17,1-7 en Johannes 4,1-26(42) Water Als eerste lezing hebben we vandaag het verhaal van Exodus 17 over het water uit de rots. Zinvol. Niet als we het verhaal gaan uitspelen tegen Johannes 4 – dat water was niets, Jezus geeft het echte leven. Wel als we het Evangelie van Johannes zien […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Ik zie jou, zie jij mij?

Bonnefooi 2017 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Derde zondag van de veertigdagentijd Bij Exodus 17:1-7 en Johannes 4: 5-26 (-42) Ook het evangelieverhaal van vandaag gaat weer in op thema ‘zien’. De Samaritaanse bij de put gaat door haar gesprek met Jezus anders kijken, een andere invalshoek zien. Jezus ziet haar – en dat geeft haar ook de ruimte anders naar Jezus, […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Psalm 66:5a en 16

Protestantse Kerk 2019 | Jan Willem van Bart | Preekschets | Dienen | God, Kerkelijk jaar, Startzondag

Kom en zie Gods daden; Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. (HSV) Psalm 66: 5a en 16 Tekst: Psalm 66 Thema: Een goed verhaal Lezingen: Jozua 4; Johannes 11: 1-6 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Lucas 15:7 van ds. L.M. Bloklander Preekschets Startzondag 2019 bij […]