Zoekresultaten voor: Exodus 24

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God hoort, gedenkt, ziet en kent

De eerste dag 2020 01 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Epifanie, Kerkelijk jaar

Tegenover Farao’s ‘cultuur van de dood’ (Avivah Gottlieb Zornberg) ontstaat tussen drie vrouwen – onder wie, pikant detail, de dochter van Farao – een gezamenlijke actie voor het leven van een bijzonder kind. Mozes is ‘opgegroeid’. Zijn biologische moeder geeft de moederrol door aan de prinses (Exodus 2:10). Hij gaat over van zijn volk, dat de ogen niet kan verheffen, naar het paleis, waar hij een hoge opvoeding krijgt die hem moet klaarstomen voor het leiderschap van zijn volk.
Bijbelwetenschappen

Mozes, zoon van twee werelden

De eerste dag 2020 01 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Als in een Hollywoodfilm zoomen we na het algemene verhaal over het Hebreeuwse volk in Egypte (Exodus 1) in op het kleine verhaal van één gezin. Dit is geen beproefde verteltechniek om het grote verhaal dichtbij te brengen, maar gaat om veel meer. Als Exodus 2:1-10 gelezen is, beseft de lezer dat het grote verhaal juist nu begint. Het verhaal van bevrijding begint door deze kleine jongen uit dit ene gezin uit de stam van Levi.
Systematische theologie

Stem en tegenstem in Exodus 24 en 33

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2006 | Evert van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | God

Inleiding Wie enigszins op de hoogte is van de theorieën omtrent de wording van de Pentateuch, weet dat deze niet in één keer uit de hemel is komen vallen, maar dat er eeuwenlang door verschillende auteurs of groepen van auteurs aan is gewerkt. Over de vraag welke dat geweest zijn en in welke volgorde ze hun […]
Bijbelwetenschappen

Verschijnen en verkondigen in Exodus 24 en 1 Koningen 18

Interpretatie 2006 | Evert van den Berg | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | God

Een fundamentele polariteit in het menselijk religieuze bewustzijn is die tussen de beleving van participatie aan een machtige, uiteindelijke werkelijkheid, en het gevoel van afstand daartoe. Bij de vormgeving daarvan wordt in de eerste benadering de nadruk gelegd op de verschijning van het werkelijke door middel van de preverbale vormen van een sacrale ruimte en […]
Bijbelwetenschappen

Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)

Kerk en Theologie 2020 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Jodendom, Verbond

Als het om berît in het boek Exodus gaat, spreekt men meestal van het Sinaiverbond.[1] Daarbij verwijst men vooral naar Exodus 24:1-18, dat bekend staat als het verhaal van de verbondssluiting, maar nog twee andere passages worden in dat verband genoemd: 19:3-8, waarin Jhwh de Israëlieten – overigens in een conditionele zin – […]
Bijbelwetenschappen

De actualiteit van de Komende

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jezus

Bij Exodus 24,12-18, 1 Tessalonicenzen 4,1-7 en Matteüs 15,21-28 Mozes In de drie lezingen uit het lutherse rooster voor deze zondag vinden we een mooi voorbeeld van de doorgaande lijn van het liturgische praesens, zoals Klaas Touwen dat heeft beschreven in zijn inleidende artikel in het vorige nummer van De Eerste Dag. Passend bij deze […]
Bijbelwetenschappen

De heerlijkheid van de HEER als een verterend vuur

Interpretatie 2008 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | God

De traditionele vertaling van het Hebreeuwse kebōd yhwh is ‘heerlijkheid van de heer’. Het werkwoord kbd heeft de notie in zich van ‘zwaar zijn’. In Exodus 24:17 wordt de ‘heerlijkheid van de heer’ nader gekwalificeerd als ‘een verterend vuur’. Het is niet eenvoudig om kebōd yhwh (verder aan te duiden als KY) goed […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Mag ik het ook zien?

Bonnefooi 2017 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Tweede zondag van de veertigdagentijd Bij Exodus 24:12-18 en Matteüs 17: 1-9 In de evangelielezing van vandaag zijn het de leerlingen die iets te zien krijgen. Petrus wil graag meer zien, wil dat bijzondere moment vasthouden. Maar ook als je het nog niet helemaal ziet, als je nog niet alles doorziet, kun je toch […]
Bijbelwetenschappen

Verbond, testament

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Zegen | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip ‘testament’ is in onze maatschappij nog steeds van belang voor de beschikking van een erfenis. Het woord ‘verbond’ wordt echter niet vaak meer gebruikt. Toch blijft het maken van contractafspraken in de huidige maatschappij op allerlei terreinen van het leven van belang en in de grond van dezaak gaat het hierom […]
Bijbelwetenschappen

De verheerlijking op de berg

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden | Jezus

Bij Exodus 24,12-18, Filippenzen 3,7-14 en Matteüs 17,1-13 Zoon en vader Over de verheerlijking op de berg heb ik in De Eerste Dag (2006/4, p. 9) betoogd dat dit verhaal, zeker bij Marcus (9,2-13), altijd samen gelezen moet worden met de volgende perikoop, waar Jezus na de afdaling een vader met een bezeten zoon […]