Zoekresultaten voor: Exodus 33

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op vredesmissie

De eerste dag 2019 03 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Zending

Zijn we nog missionair, of is inmiddels de missiemoeheid toegeslagen? Dan is de lezing uit Lucas een ongenode gast. Jezus zendt zeventig mensen vooruit. Hij gebiedt ons te bidden om meer: ‘Bidt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’ (10:2). Voor ‘uitzenden’ of ‘sturen’ staat letterlijk: uitwerpen. Dat weinig zachtzinnige woord hoor je meestal als het gaat om demonen die eruit gesmeten worden. Maar misschien is het voor missiemoede mensen soms wel net zo nodig uit de onwillige schuchterheid gewórpen te worden, de oogst in.

Prediking

Preekschets 1 Samuël 15:1

Redactie Prediking en liturgie 2022 | G.J. Wolters | Preekschets | Conflicten | Navolging

Gods berouw omsluit de kern van deze geschiedenis: de confrontatie tussen Samuël en Saul. Saul was God ongehoorzaam: dat is de motivatie van zijn berouw. Dit berouw veroorzaakt bij Samuël een heftige reactie: toorn. Onduidelijk is op wie zich die toorn richt: God of Saul. Samuël brengt de nacht in gebed door. De volgende dag ontmoeten ze elkaar in Gilgal. In het gesprek dat beiden voeren, confronteert Samuël Saul met het feit dat hij niet geluisterd heeft naar het Woord van God.

Systematische theologie

Stem en tegenstem in Exodus 24 en 33

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2006 | Evert van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | God

Inleiding Wie enigszins op de hoogte is van de theorieën omtrent de wording van de Pentateuch, weet dat deze niet in één keer uit de hemel is komen vallen, maar dat er eeuwenlang door verschillende auteurs of groepen van auteurs aan is gewerkt. Over de vraag welke dat geweest zijn en in welke volgorde ze […]

Prediking

Preekschets Johannes 15:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Dick Westerkamp | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Pasen

Wie Goede Vrijdag en Pasen heeft gevierd staat voor de vraag wat dat betekent voor het leven van degene die Jezus volgt. Al voor zijn lijden spreekt Jezus over de tijd die erna komt, waar de leerlingen van Jezus de wereld ingaan om vrucht te dragen voor Hem. Het is de persoonlijke relatie waarin we tot Jezus staan die bepalend is voor deze tijd.

Bijbelwetenschappen

Mozes en Elia ter bemoediging

De eerste dag 2012 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 9,2-10 Met drie van zijn leerlin gen bestijgt Jezus een berg om daar alleen te kunnen zijn. Of ruas het om in die eenzaamheid dichter bij God te kunnen komen? Jezus deed ruat Mozes al eerder deed, hij ging de berg Sinaï op en heeft daar de nabijheid van God ervaren. Elia deed […]

Pastoraat | Praktische theologie

Schuld en het pastoraat

Pastoraatwijzer | Judith van der Werf | Schuld | Pastoraat

Schuld is relationeel en veelvormig:  er staat nog een rekening open, financieel of moreel/ethisch. Je hebt iets gedaan of juist nagelaten waardoor een ander schade heeft opgelopen. Je bent ‘verschuldigd’ aan wie je het leven schonken, wie je gemaakt hebben tot wie je bent. We zijn leven en toekomst verschuldigd aan toekomstige generaties. Schuld kan […]

Prediking

Preekschets Exodus 23:20 – Tweede Advent

Postille 2009 | Cees van Veelen | Preekschets | Verbond | Advent, God, Israël

Exodus 23:20 Tweede adventszondag Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats brengen die ik voor jullie bestemd heb. Schriftlezing: Exodus 23:20-26 Het eigene van de zondag Deze dag is aan de heilige Nicolaas van Myra gewijd. Dat we pakjesavond op 5 december vieren, […]

Bijbelwetenschappen

Nóg eens geprobeerd

De eerste dag 2019 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Misschien gaat het vandaag wel over kosten en baten en hoe die met elkaar in evenwicht moeten zijn. God heeft Mozes al eerder geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Maar Mozes aarzelt nog steeds en twijfelt heviger dan ooit. Nu waagt God een nieuwe poging. Hij roept Mozes voor de tweede keer. Lukt het nu wel om hem zover te krijgen?

Geloofsopbouw

Je komt zelf in het verhaal voor

Open Deur 2019 09 | Jos van Oord | Artikel, Overige artikelen

Jos van Oord is gek op bijbelverhalen. Omdat hun taal zo beeldend is. Omdat ze je fantasie prikkelen en je verlangen voeden. Je troosten en je stimuleren in je keuzes. Jos van Oord is theoloog-inspirator en presentator van ‘Met hart en ziel’. Ik ben mijn studeerkamer aan het opruimen en kom mijn babyboek tegen. Mijn […]

Prediking

Preekschets Marcus 6:50

Postille 2009 | Rein Bos | Preekschets | Epifanie, Navolging

Marcus 6:50 Zevende zondag na Epifanie Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang. Schriftlezing: Marcus 6:45-52 Uitleg Hoewel in de perikoop van vandaag geen directe citaten uit het Oude Testament voorkomen, is dit wonderbericht verzadigd van oudtestamentische beelden, woorden, echo’s en referenties (Marcus, 431, 434; Boring, 194). Nadat Marcus heeft verteld van de broodvermenigvuldiging […]