Zoekresultaten voor: Exodus 34

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De barmhartigheid en liefde van God

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Pastoraat

Bij Exodus 34,1-10 en Lucas 11,14-28 Verschillende lezingen? Bijbellezingen in een viering horen elkaar uit te leggen of aan te vullen. Bij de lezingen van deze zondag moest ik even slikken. Ze lijken zo verschillend. Wat heeft het herstel van de verbondenheid tussen het volk van Mozes en de Eeuwige van doen met de genezing […]

Bijbelwetenschappen

Over God

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | God

Over God Bij Exodus 34,4-9 en Matteüs 28,16-20 Een poging om God onder woorden te brengen kan nooit uitputtend zijn en levert soms wonderlijke woordcombinaties op. De ‘allerheiligste Drievuldigheid’ is echter een beknopte omschrijving, een basis voor het spreken over God. De woorden ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ […]

Bijbelwetenschappen

Het straalt er vanaf!

De eerste dag 2016 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Exodus 34,27-35 en Lucas 9,28-36 Bij het aansteken van de kaarsen of als drempeltekst Kind:Tien regels heeft God gegevenals richting voor ons leven,ze staan in steen gebeiteld en bedoelen allemaal:Kijk eens om je heen,jij bent niet alleen! LiedsuggestieKijk eens om je heen uit Alles wordt nieuw 2, 28. Wave Wave van licht: Je kunt […]

Prediking

Preekschets Exodus 34:9

Postille 2009 | Hans Guenther | Preekschets | Verbond | Bidden, God, Israël, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 34:9 Palmarum Heer, trek met ons mee, schenk ons vergeving en maak ons tot uw eigen bezit. Schriftlezingen: Exodus 34; Johannes 12:12-24 Het eigene van de zondag De vieringen rond Palmarum worden over het algemeen bepaald door het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uitleg bij Johannes 12:12-24 als verdieping van Exodus […]

Bijbelwetenschappen

Stralende verschijning

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Exodus 34,27-35, 1 Korintiërs 13,1-13 en Lucas 9,28-36 De verheerlijking op de berg, zoals de evangelieperikoop van vandaag wordt genoemd, vindt ‘ongeveer acht dagen na deze woorden’ plaats. Welke woorden waren dat? Daarvoor moet je teruglezen in het evangelie en je merkt dan dat Lucas de dagen niet duidelijk noemt. De vorige tijdsaanduiding is […]

Bijbelwetenschappen

Vader, Zoon en Geest met ons

De eerste dag 2014 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Bij Exodus 34,4-9 en Matteüs 28,16-20 Exodus is geen reisverslag van een woestijntocht, maar een onderwijzend verhaal. Het ex-slavenvolk wordt in de woestijn omgevormd tot het volk van JHWH. Zij moeten Hem gaandeweg door omgang leren kennen. Zijn woorden en daden willen hun volledige toewijding oproepen. Via bemiddelaar Mozes ontvangen zij als godsgeschenk een geleide […]

Bijbelwetenschappen

Vergeven

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 ‘Niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan.’ En: ‘Een wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.’1 Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat. Baarn 1975. Met deze krasse uitspraken komt de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas op voor de integriteit van slachtoffers. Vergeving is […]

Praktische theologie | Prediking

Welkom in het vernieuwde leven

Areopagus IZB 2016 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Lijden | Pasen

Prediking als drama, doxologie en uittocht Het laatste woord De laatste zin die dr. Henk Vreekamp uitsprak in zijn preek over Exodus 34:27-35 en Lukas 9:28-36, was: ‘Van het angstland naar het land van melk en honing. Welkom in het vernieuwde leven. Amen’. Die zin functioneert in de preek als verkondiging. De prediker zegt het […]

Prediking

Preekschets Johannes 1 – Nieuwjaar

Preekwijzer 2017 | Wim Scheltens | Preekschets | Jaarwisseling, Jezus

In het begin was het Woord. Schriftlezing: Johannes 1:1-18 Het eigene van de nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag heeft in het kerkelijk jaar de plek van aandacht voor de besnijdenis van Jezus op de achtste dag. De kerkelijke nieuwjaarsdag is eigenlijk de eerste zondag van Advent. Als de nieuwjaarsdag op zondag valt, zoals in 2017, is het goed […]

Prediking

Preekschets Matteüs 7:7

Postille 2006 | Herman de Vries | Preekschets | Gerechtigheid | Bidden

Matteüs 7:7 Vijfde zondag na Pinksteren Vraag en er zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Schriftlezing: Matteüs 7:7-12 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer. Geschikt voor een alternatieve opzet van de eredienst met speelse elementen. Naast mogelijke vakantiegasten zullen er […]