Zoekresultaten voor: Exodus 34

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De Heer riep de naam ‘Heer’ uit

De eerste dag 2020 03 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Bij de doop van een mens wordt de drie-ene Naam van God hardop over de dopeling uitgesproken. Zo heeft Jezus het gewild. In het Matteüsevangelie zijn het de laatste woorden die Hij tot zijn leerlingen richt (28:19). Een christen belijdt die God in wiens Naam hij of zij gedoopt mocht worden. Dat is de God van Israël, met die wonderlijk mooie Naam: ‘Ik zal er zijn’ (Hebr.: JHWH). De Enige openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige Geest: God bóven ons, God vóór ons, God ín ons. Drie-in-Eén is Hij: onze Schepper, Verlosser én Vernieuwer.
Bijbelwetenschappen

Die Here is en levend maakt

Ouderlingenblad 2023 06 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Schepping | Geest

In het themanummer over de Geest beginnen we bij de Bijbel – hoe spreekt de Bijbel over de Geest? waar lezen we van die Geest? wat brengt die Geest ons, de mensen?
Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Bijbelwetenschappen

Een glimp van de hemel

De eerste dag 2023 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Wie de tekst van Exodus 24 rustig doorleest, krijgt de indruk dat hier meerdere reporters elkaar afwisselen, zoals je dat kent van voetbalverslaggeving op de radio: als de één achter adem is, neemt de ander het over. Maar je krijgt bovendien de indruk dat ze niet allemaal naar dezelfde wedstrijd kijken. Het kopje dat de meeste bijbeledities erboven zetten, luidt: ‘De verbondssluiting’, maar het verhaal is allesbehalve sluitend.
Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Giel Schormans | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en is oorspronkelijk een oogstfeest (Exodus 34:22). Later wordt het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. De vrijheid die met Pesach gevierd wordt, krijgt met Sjavoeot inhoud en richting als Israël de tien geboden ontvangt en Israël de bruid van JHWH wordt. In de beschrijving door Lucas komen beide elementen terug. De prediking van Petrus blijft niet zonder vrucht: de eerstelingen van de door Jezus beloofde oogst worden zichtbaar en op de Pinksterdag is er sprake van een theofanie zoals op de Sinaï.
Prediking

Preekschets Ruth 2:20

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Rein Bos | Preekschets | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Op de 50e dag na Pesach is het alweer feest: oogstfeest, het wekenfeest na zeven weken oogsten! In Israël leest men dan de feestrol Ruth. Een prachtig verhaal om aan de hand van mooie, kleine details het bijzondere van Gods werk in het 'gewone' leven te gaan zien en Gods Geest te voelen waaien... Een feest om wie weet zelf ook in de open lucht te vieren of van natuur(beelden in de presentatie van de viering) te voorzien! God aan het werk zien kan het best zo concreet mogelijk om niet in zweverigheid te belanden.
Bijbelwetenschappen

De betekenis van de Mozaïsche wet bij Van Ruler

Redactie Theologie.nl 2023 | Rinse Reeling Brouwer | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Schepping | Israël

Als mijn grootmoeder van moederszijde, Zwaantje Carrière-Rinses, bij ons logeerde, luisterde ik samen met haar naar de meditaties van Van Ruler voor de AVRO-microfoon. Dikwijls wanneer ik zijn teksten lees, besef ik weer een geloofsverbondenheid met haar. Die band kan ik niet verbreken.
Prediking

Preekschets Exodus 34:9

Postille 2009 | Hans Guenther | Preekschets | Verbond | Bidden, God, Israël, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 34:9 Palmarum Heer, trek met ons mee, schenk ons vergeving en maak ons tot uw eigen bezit. Schriftlezingen: Exodus 34; Johannes 12:12-24 Het eigene van de zondag De vieringen rond Palmarum worden over het algemeen bepaald door het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uitleg bij Johannes 12:12-24 als verdieping van Exodus Jeruzalem […]
Bijbelwetenschappen

De barmhartigheid en liefde van God

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Pastoraat

Bij Exodus 34,1-10 en Lucas 11,14-28 Verschillende lezingen? Bijbellezingen in een viering horen elkaar uit te leggen of aan te vullen. Bij de lezingen van deze zondag moest ik even slikken. Ze lijken zo verschillend. Wat heeft het herstel van de verbondenheid tussen het volk van Mozes en de Eeuwige van doen met de genezing […]
Bijbelwetenschappen

Over God

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | God

Over God Bij Exodus 34,4-9 en Matteüs 28,16-20 Een poging om God onder woorden te brengen kan nooit uitputtend zijn en levert soms wonderlijke woordcombinaties op. De ‘allerheiligste Drievuldigheid’ is echter een beknopte omschrijving, een basis voor het spreken over God. De woorden ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ […]