Zoekresultaten voor: Ezechiël 11

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Giel Schormans | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en is oorspronkelijk een oogstfeest (Exodus 34:22). Later wordt het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. De vrijheid die met Pesach gevierd wordt, krijgt met Sjavoeot inhoud en richting als Israël de tien geboden ontvangt en Israël de bruid van JHWH wordt. In de beschrijving door Lucas komen beide elementen terug. De prediking van Petrus blijft niet zonder vrucht: de eerstelingen van de door Jezus beloofde oogst worden zichtbaar en op de Pinksterdag is er sprake van een theofanie zoals op de Sinaï.
Prediking

Preekschets Ezechiël 11:19

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bekering, Verbond | Geest, God, Israël, Pastoraat

Ezechiël 11:19 Tweede zondag na Pinksteren Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Schriftlezing: Ezechiël 11:14-25 Het eigene van de zondag Op deze tweede zondag na Pinksteren komt de eigenstandigheid van […]
Bijbelwetenschappen

Gave van de Tora en van de Geest

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Ezechiël 11,17-20, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,23-29 Op Pinksteren brengt God zijn droom in vervulling: naar huis brengen wie van thuis verdreven zijn, samenbrengen wie gescheiden zijn, allen bezield zien door één Geest in wie Hijzelf naar de mensen toekomt. Dit gebeuren is voor herhaling vatbaar en trekt steeds grotere kringen. Ezechiël hoort […]
Ecclesiologie | Prediking | Wereldkerk

Preekschets 2 Korintiërs 3:2-3a

Postille 2013 | Henk Engelsma | Preekschets | Missionair | Geest

2 Korintiërs 3:2-3a Jubilate ‘U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus…’ Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:1-6 Uitleg Paulus’ redenering gaat verder. Hij is bezig zijn dienst te verdedigen en uit te leggen wat de achtergrond is van zijn apostelschap. Hij moet wel, want er […]
Prediking

Preekschets Ezechiël 43:7a

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Verbond | God, Israël

Ezechiël 43:7a Vierde zondag na Pinksteren ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten.’ Schriftlezing: Ezechiël 43:1-12 Het eigene van de zondag In deze laatste van de vier schetsen uit Ezechiël is het werk van de Geest intrinsiek aanwezig, […]
Prediking

Preekschets voor Pinksteren bij Handelingen 19:2b

Preekwijzer 2021 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Doop, Geest, Pinksteren

Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Handelingen 19:2b Schriftlezing: Handelingen 19:1-7 Het eigene van de zondag Pinksteren, de vijftigste Paasdag is de afsluiting van de Paastijd. Het is Pasen in al zijn volheid. Met Pinksteren doordringt het nieuwe leven dat Christus bracht met zijn opstanding, alle mensen, de gehele […]
Bijbelwetenschappen

Beloofd land?

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Dineke Houtman | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Verbond | Israël

In het Oude Testament is op meerdere plaatsen sprake van beloften, waarbij God een bepaald grondgebied belooft aan het volk Israël. De uitleg van dergelijke teksten is niet eenvoudig. Hoe staat het met de aanspraken van de oorspronkelijke bewoners van dat land? En is het een eeuwige onvoorwaardelijke belofte, of zijn er voorwaarden aan verbonden? […]
Dogmatiek | Systematische theologie

'God maakt Zichzelf bekend als de God van Israël.'

Redactie Theologie.nl | Blog

De Messias leren gaat over de zegen van God Die de wereld nog altijd wil zegenen vanuit het midden van Zijn volk Israël. Een interview met Edjan Westerman.
Bijbelwetenschappen

Rein, onrein

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Schuld, Seksualiteit | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In het bijbels spraakgebruik en in de geloof-staal worden de woorden ‘rein’ en ‘onrein’ doorgaans betrokken op de rituele of cultische reinheid of – in meer figuurlijke zin – op morele zuiverheid tegenover de heilige God. De kerkleer en het kerklied spreken over de ‘reiniging van zonden door het bloed van Christus’. Juist deze […]
Bijbelwetenschappen

Ballingschap

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Israël

balling, diaspora, vreemdelingschap Het thema ballingschap spreekt in onze tijd veel mensen aan. Er is allereerst de letterlijke ballingschap. Dagelijks komen gezichten van ballingen via de media onze huiskamers binnen. Miljoenen mensen zijn voortdurend ergens onderweg, verdreven van huis en haard. In den vreemde wachten zij op de geluksdag dat zij kunnen terugkeren naar huis. Sommigen […]