Zoekresultaten voor: Ezechiël 36

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Door het duister naar het licht

De eerste dag 2020 02 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, twee uit de brieven en ten slotte het opstandingsevangelie, dit jaar volgens Matteüs. Het rooster geeft ook aan welke psalmen die lezingen kunnen afwisselen.
Bijbelwetenschappen

Ezechiël 36,33-38

De eerste dag 2012 | Anneke Meiners | Kindermoment | Verbond, Zegen | Israël

Bij Ezechiël 36,33-38 Vandaag heeft de profeet Ezechiël een mooi bericht van God, een belofte: ‘Alle puinhopen zullen weer opgebouwd worden en de steden zullen vol mensen zijn en er prachtig uitzien. Dat zal gebeuren als iedereen weer schoon en zuiver is door Mij, de God van Israël. En alle volkeren om Israël […]
Bijbelwetenschappen

Paaswake: leven in Christus ervaren

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Exodus 15,1b-3, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Wanneer het Nieuwe Testament over de verlossing door Christus en het begin van een nieuw leven als gedoopte christen spreekt, doelen de teksten op eenmalige gebeurtenissen. Maar bij […]
Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Bijbelwetenschappen

Dan zullen zij weten dat Ik, JHWH, het ben

De eerste dag 2012 | Bram Sneep | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Heilig | God

Bij Ezechiël 36,33-38 Aan de lezing van vandaag gaat een orakel vooraf, waarin de slechte tegenwoordige situatie van Israël wordt beschreven (A – Ez. 36,16-21), gevolgd door haar herstel en reiniging (B – 36,22-32). De tekst van vandaag kan worden gelezen als twee aanhangsels bij B: C1 (36,33-36) en C2 […]
Bijbelwetenschappen

Paaswake: de keer in ons lot

De eerste dag 2015 | Henk van Olst | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger je verdiept in de inhoud en vormgeving van de viering van het Paasfeest vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen, dan besef je dat hier sprake is van een eenheid. […]
Bijbelwetenschappen

Paaswake

De eerste dag 2012 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15vv, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, twee […]
Bijbelwetenschappen

Geboorte van boven af aan

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Geest

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af aan’. Is dat een truc om zijn gesprekspartner buiten spel te zetten als buitenstaander? Want zo functioneert het spreken over ‘wedergeboorte’ in […]
Bijbelwetenschappen

De verhalenserie van de Paaswake

De eerste dag 2013 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,2, Exodus 14,15-15,1, Jesaja 54,5-14, 55,1-11, Ezechiël 36,16-28 en Lucas 24,1-12 Augustinus noemt de Paaswake ‘de moeder van alle vieringen’. Wij zijn hier samen na de eerste lentevollemaan van 2013 in de nacht. Ademloos wacht iedereen af hoe aan een klein vuurtje een grote kaars wordt aangestoken: ‘Licht van Christus’ wordt gezongen, […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 3:16

Postille 2010 | Richtsje Abma | Preekschets | Geest, Relaties, Seculariteit

Efeziërs 3:16 Achtste zondag na Pinksteren Moge hij u kracht en sterkte schenken door zijn geest. Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking van Gods Geest. Door de Geest krijgen ook heidenen de kracht om een blijvende woning voor Christus te zijn, aldus de brief aan de Efeziërs. Te midden van alle […]