Zoekresultaten voor: Ezechiël 37

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Ezechiël 37:14a

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bekering | Geest, God, Israël

Ezechiël 37:14a Derde zondag na Pinksteren Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 Het eigene van de zondag Op deze derde zondag na Pinksteren staat de werking van Gods adem/Geest als leven gevend principe in het middelpunt. Wie of wat doet ons leven? Leven in de volle […]
Bijbelwetenschappen

God komt!

De eerste dag 2020 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

lles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenkomt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. Deze profetische overtuiging leeft onder het volk dat lijdt onder de Romeinse bezetter. Zij zien uit naar de Messias, de door God gezalfde die tot bevrijding geroepen is. Erkent men dan in Jezus die bevrijder?
Bijbelwetenschappen

Ezechiël 37,1-14

De eerste dag 2012 | Anneke Meiners | Kindermoment | Opstanding, Profeet | Geest

Bij Ezechiël 37,1-14 God nam de profeet Ezechiël mee en liet hem iets heel raars zien: een dal vol met botjes. Overal lagen botjes van mensen die al heel langgeleden gestorven waren. En in opdracht van God zei Ezechiël: ‘Word nu allemaal weer een lichaam.’ Toen klonk er een geruis: de botjes […]
Bijbelwetenschappen

Nieuw leven waar geen mens het zou verwachten

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Ezechiël 37,1-14, Liedboek 118:5.6.9 en Marcus 16,1-8 Een dal Pasen begint in alle evangeliën met een leeg graf. Vanuit dat graf komt de aankondiging van een nieuw begin. Op vergelijkbare wijze begint Ezechiël 37: ‘in het midden van een dal vol beenderen’ (Ezechiël 37,1). Intensief moet Ezechiël erlangs ‘trekken’ […]
Bijbelwetenschappen

Om de glorie van de Heer van dood en leven

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Profeet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Ezechiël 37,1-14 en Johannes 11,1-44 De profeet Opnieuw is daar die hand. De hand die de profeet naar buiten leidt, is opnieuw ‘op hem gekomen’ (Ezechiël 37,1). De Heer pakt de profeet als een stuk gereedschap. Terecht vertaalt de NBV met ‘grijpen’. Want die hand gaat niet zachtzinnig om met de profeet. […]
Bijbelwetenschappen

Ik zal jullie mijn adem geven

Schrift 2017 02 | Peter Booij | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Wie hoofdstuk 37 van het boek Ezechiël gaat lezen, komt terecht in een wonderlijke wereld. Misschien mag je de hele Bijbel wel een wonderlijk boek noemen, maar voor het boek van de profeet Ezechiël en in het bijzonder voor het visioen van het ‘dal vol beenderen’ geldt dat zeker.
Bijbelwetenschappen

Wie het weet mag het zeggen

Interpretatie 2005 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Opstanding der doden volgens Ezechiël 37 Dura Europos was een stad aan de Eufraat, in het oosten van het huidige Syrië. Het lag op de grens van het Romeinse rijk. In het midden van de derde eeuw van onze jaartelling bereidde men zich daar voor op een aanval van de Sassaniden. Uit voorzorg werd […]
Prediking

Preekschets voor Paasmorgen – bij Ezechiël 37:1-14 en Marcus 16:1-8

Preekwijzer 2021 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Pasen

‘Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.’ – Ezechiël 37:5 ‘“Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier;” (…) Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ – […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Nog even geduld… ik laat het je zien!

Bonnefooi 2017 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Bij Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4.17-44 De veertigdagentijd is al over de helft. In het evangelieverhaal klinkt het woord van Pasen al door. Er zijn in dit verhaal veel tranen en er is veel afscheid. Maar vooral is er veel nieuw leven en een groeiend vertrouwen dat de dood het […]
Bijbelwetenschappen

De opstanding van de doden

De eerste dag 2012 | Ad van Nieuwpoort | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Geest, Overlijden

Bij Ezechiël 37,1-14 en Handelingen 10,34-48 Op Paasmorgen naderen wij het hoogtepunt van het boek Ezechiël. Dat gaat open als een weerbarstig ballingschapsboek, dat in onze tijd geschreven had kunnen worden. Het is het boek van een gedeporteerde elite uit Jeruzalem, gedropt in Babel. Ballingschap bleek de metafoor voor een mensdom zonder doel […]