Zoekresultaten voor: Ezechi��l 36

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Systematische theologie

Jhwh sluit een nieuw verbond (Jeremia 31:31-34)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Het begrip ברית speelt in het Oude Testament een grote rol; het komt 287 keer voor. Een keer is sprake van ברית חדשה, en wel in Jeremia 31:31.’ Dat gegeven alleen al maakt Jeremia 31:31-34 tot een bijzondere tekst. Tot op heden is er onder de uitleggers geen overeenstemming over betekenis en inhoud van het […]
Systematische theologie

Verwachtingen van het einde der tijden in hét vroege jodendom en de Dode Zeerollen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Mladen Popovic | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Nu ik deze inleiding schrijf is het zondag 22 mei 2011. De wereld is (nog) niet vergaan. Het Einde der Tijden is niet aangebroken. Op veel NS stations kon men de afgelopen weken een poster zien met de woorden: ‘Dag des Oordeels 21 mei… Roep sterk tot God’ en ‘De Bijbel garandeerd (sic!) het!’ De […]
Prediking

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Wederkomst | Geest

Dordtse Leerregels III/IV, 11-17 Thema: Het wonder van de wedergeboorte Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF(viaPKN.nl) De leefwereld van de hoorder Het thema ‘het wonder van de wedergeboorte’ roept in het […]
Systematische theologie

Eschatologisch Schriftgebruik in het Nieuwe Testament in het licht van de rollen van de Dode Zee

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2008 | Albert L.A. Hogeterp | Artikel, Overige artikelen | Israël

Inleiding Eschatologische denkbeelden in het Nieuwe Testament zijn in de moderne wetenschap aan wisselende belangstelling onderhevig geweest, afhankelijk van de verbanden die gelegd werden tussen teksten, historisch Jezus- onderzoek en vroegchristelijke gemeenschappen. 1 Zie de tegengestelde benaderingen van M.J. Borg, ‘A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus’, Forum 2 1986, 81-102 (herdrukt in M.J. Borg, Jesus […]
Bijbelwetenschappen

De wraak van Quentin Tarantino

Schrift 2017 02 | Frank Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De film Pulp Fiction (1994) behoort ongetwijfeld tot de canon van onze westerse samenleving. Zelfs mensen die nog nooit een film van Tarantino hebben gezien, hebben wel van Pulp Fiction gehoord.
Bijbelwetenschappen

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

De eerste dag 2017 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’. Daar wordt hij echter niet gecombineerd met Jesaja 6,8-13, maar met Jesaja 35,1-10. Dat is een heilsprofetie, die aankondigt dat de steppe zal bloeien […]
Bijbelwetenschappen

Ezechiël

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet, Schuld | God

INLEIDING Inhoud Men kan het boek in drie delen verdelen. In hoofdstuk 124 horen we vooral waarschuwende geluiden. Er is veel sprake van oordeel en weinig van genade. Hoofdstuk 3348 is in sterke mate vertroostend. Weinig woorden van oordeel en veel van genade. Deze ommekeer hangt ten nauwste samen met dé grote gebeurtenis in het leven van […]
Bijbelwetenschappen

Tempel

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Weinigen onder ons zullen vreemd opkijken wanneer het Concertgebouw te Amsterdam wordt getypeerd als een ‘muziektempel’. Vermoedelijk zijn we het ons nauwelijks bewust dat we in dat geval het woord ‘tempel’ in overdrachtelijke zin gebruiken. Het genoemde gebouw is al ruim een eeuw niet aan een godheid maar aan de muziek ‘gewijd’. Zo kunnen we […]
Bijbelwetenschappen

El en Eloah

Interpretatie 2012 | Evert van den Berg | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Een verkenning in Job Wie is God? Op deze vraag geeft het bijbelboek Job geen ondubbelzinnig antwoord. Is hij een despoot die naar welbehagen over de mens beschikt? Is hij iemand die het uiteindelijk goed maakt voor de rechtvaardige? En waarom is er zo’n afwisseling aan namen voor de godheid? Hebben al deze vragen iets met […]
Prediking

Preekschets Marcus 1:10

Postille 2004 | Ferdinand van Melle | Preekschets | Doop, Epifanie, Geest

Marcus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 ; Marcus 1:1-13 Het eigene van de zondag De tijd van Epifaniën kenmerkt zich door de gestalte van Jezus, die in zijn optreden laat zien wie Hij is en waar […]