Zoekresultaten voor: Filippenzen 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Spiritualiteit

Wat maakt iemand tot een goede leider?

Herademing 2021 03 | Neely Kok | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

De Bijbel, paus Franciscus en de leefregel van de benedictijnen zeggen veel over goed leiderschap. Rode draad is: wees nederig en aanwezig.

Prediking

Preekschets bij Romeinen 1:3-4

Redactie Prediking | Erik van Halsema | Preekschets | Advent, Jezus, Kerkelijk jaar

Kan dat wel: ‘Advent met Paulus’? Als we advent nemen als een voorbereidingstijd voor het kerstfeest, gedachtenis van de geboorte van Jezus, dan gaat dat amper of misschien helemaal niet. In de brieven van Paulus speelt Jezus als historische figuur vrijwel geen rol. Laat staan dat de apostel van de heidenen interesse zou hebben gehad voor geboorteverhalen. In ieder geval deelt hij daarover niets met zijn gehoor. Van verwachting is overigens volop sprake bij Paulus, en hoe! Bij hem is ondubbelzinnig sprake van een ongecompliceerde Naherwartung.

Prediking

Preekschets Filippenzen 2:7 – Kerst

Postille 2008 | Corry Blei-Strijbos | Preekschets | Dienen | God, Kerst

Filippenzen 2:7 Kerstmorgen Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 Het eigene van de dag Wat in het evangelie (Luc. 2:1-20) als verhaal wordt verteld, wordt in Filippenzen 2 in zijn betekenis doordacht. Tegelijk geldt: het evangelieverhaal is zélf doordenking; en ook in de hymne […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Geboren en gelijk aan God

Credo 2011 | Wim Scheltens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De manier van zeggen is ook belangrijk. Paulus kan indrukwekkend spreken. Zo laat Paulus aan de Filippenzen in zijn tweede hoofdstuk een fantastisch getuigenis horen. Brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zoals wij de Schriften hardop lezen in de kerk. Over Jezus laat hij geen mist verschijnen: “Hij die de gestalte van God had, hield […]

Prediking

Preekschets Filippenzen 2:12-13

Postille 2009 | Rein Brouwer | Preekschets | Bekering, Lijden | God, Navolging, Veertigdagentijd

Filippenzen 2:12-13 Invocabit Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was.Wees het des te meer nu ik niet bij u ben.Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat […]

Prediking

Preekschets Filippenzen 2:15

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | God, Navolging

Filippenzen 2:15 Misericordia Domini … als onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waaronder u schittert als sterren aan de hemel. Schriftlezing: Filippenzen 2:12-30 Het eigene van de zondag De Latijnse benaming van de derde paaszondag is een verwijzing naar de antifoon uit Psalm 33:5, die ‘de goedertierenheid van de […]

Prediking

Preekschets Jeremia 35:1-19

Postille 2002 | Wim de Bruin | Preekschets

Jeremia 35:1-19 Ga naar het huis der Rekabieten… en geef hun wijn te drinken. Schriftlezingen: Jeremia 35:1-19; Filippenzen 2:1-11 Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de bijbehorende schets) richten we ons op twee minder bekende bijbelgedeelten uit het profetenboek Jeremia, die nog niet of nauwelijks in de Postille-reeks aan bod kwamen. […]

Bijbelwetenschappen

Palmzondag

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Marcus 11,1-11, Jesaja 50,4-7, Filippenzen 2,5-11 en Marcus 14,1-15,47 Op Palm- en Passiezondag klinkt het ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’ (LB 556:3). Dit is een zondag met twee gezichten. Bijna letterlijk gáándeweg slaat de stemming rigoreus om. Oorspronkelijk waren er op deze dag twee vieringen, die nu in de liturgische praktijk gecombineerd worden. Begonnen […]

Bijbelwetenschappen

Macht is bij de Eeuwige

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29 Vanuit de stilte en de intensieve ervaring op de berg komt Jezus met drie discipelen terug naar de bedrijvigheid van de menigte en het onvermogen van zijn aanhangers. Het is haast onmogelijk om niet te denken aan die andere afdaling na een ontmoeting met God op de berg, die […]

Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]