Zoekresultaten voor: Filippenzen 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geschiedenis

Wie is Boelgakov?

13 januari 2023 | Evert Leeflang | Blog | Filosofie, Toptheologen, Wereldgodsdiensten | God

De belangrijkste theoloog van de Parijse emigré-denkers is Sergej Nikolajevitsj Boelgakov (1871-1944). Hij ruilde al gauw het christelijk geloof van zijn opvoeding voor het marxisme en studeerde en doceerde economie. Gaandeweg ervoer hij echter ook onvrede met zijn materialistisch wereldbeeld en keerde uiteindelijk terug naar de kerk.
Geloof

‘Dit lied gaat over Jezus’

Ouderlingenblad 2022 11 | Hanna Rijken | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Heilig | Jezus, Muziek

Er zijn zoveel liederen over Jezus... we zouden verdwalen. De auteur gaat in dit artikel de geschiedenis door en toont via de liederen hoe Jezus wordt gezien. Een mooi overzicht!
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:15

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | God, Navolging

Filippenzen 2:15 Misericordia Domini … als onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waaronder u schittert als sterren aan de hemel. Schriftlezing: Filippenzen 2:12-30 Het eigene van de zondag De Latijnse benaming van de derde paaszondag is een verwijzing naar de antifoon uit Psalm 33:5, die ‘de goedertierenheid van de […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:12-13

Postille 2009 | Rein Brouwer | Preekschets | Bekering, Lijden | God, Navolging, Veertigdagentijd

Filippenzen 2:12-13 Invocabit Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was.Wees het des te meer nu ik niet bij u ben.Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:7 – Kerst

Postille 2008 | Corry Blei-Strijbos | Preekschets | Dienen | God, Kerst

Filippenzen 2:7 Kerstmorgen Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 Het eigene van de dag Wat in het evangelie (Luc. 2:1-20) als verhaal wordt verteld, wordt in Filippenzen 2 in zijn betekenis doordacht. Tegelijk geldt: het evangelieverhaal is zélf doordenking; en ook […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Geboren en gelijk aan God

Credo 2011 | Wim Scheltens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De manier van zeggen is ook belangrijk. Paulus kan indrukwekkend spreken. Zo laat Paulus aan de Filippenzen in zijn tweede hoofdstuk een fantastisch getuigenis horen. Brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zoals wij de Schriften hardop lezen in de kerk. Over Jezus laat hij geen mist verschijnen: “Hij die de gestalte van God had, hield […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Filippenzen 2:5 – 3e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | Kathelijne Depoortere | Preekschets

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Filippenzen 2:5 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 Het eigene van de zondag De zondagen in de zomer hebben geen tijdeigen kenmerk. De kleur is groen. Gelegenheid om stil te staan bij bijvoorbeeld een aantal thema’s die de gemeente aanbelangen. Uitleg Zoals elke brief van Paulus begint ook […]
Bijbelwetenschappen

Twee leerlingen gaan een ezel halen

De eerste dag 2019 02 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Alle bijbelvertalingen die ik erop nagekeken heb, spreken van de ‘intocht’ in Jeruzalem, behalve de Naardense Bijbel, die nergens tussenkopjes of opschriften heeft, en de Bijbel in Gewone Taal. De BGT heeft als opschrift: ‘Twee leerlingen gaan een ezel halen’. Dat is heel aardig, nauwelijks interpretatief, wél een bepaalde focus, maar deze is descriptief. Misschien is dit wel beter dan te spreken van ‘intocht’. Dat woord lijkt op het eerste gezicht te groot voor wat zich afspeelt. Wat voor gebeurtenis is dit nu helemaal: een ongeveer dertigjarige man die door een groep volgelingen op een ezel wordt gezet en zo Jeruzalem binnengaat. Wat nou, intocht? Dat woord wordt gebruikt bij officiële staatsbezoeken door hoge ambtenaren, vorsten en bestuurders in het Romeinse Rijk. Dit gebeuren lijkt daar in de verste verte niet op. Waarom beschrijft Lucas dit dan toch als een soort intocht? En waarom schrijft Lucas dit zó, veertig jaar na dato, na de verwoesting van stad en tempel?
Bijbelwetenschappen

‘Daarom heeft God Hem hoog verheven’

De eerste dag 2019 02 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

We komen dichter bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer. We bedenken hoe wij graag doodlopende wegen gaan, niet achter de Heer aan naar het leven. Vandaag mogen we al over de dood heen de verrezen Christus zien. Wij hoeven niet meer voor onszelf te leven, ‘maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt’ (2 Korintiërs 5:15). In 2 Kronieken gaan Juda en Jeruzalem ten onder, maar de gedeporteerden zullen terugkeren en Jeruzalem wordt hersteld. Psalmen 34, een acrostichon met het hele ABC van het geloof, zingt: ‘de Heer laat mensen veilig bij zich schuilen.’ De synagoge bidt het wekelijks. De verloren zoon mag schuilen bij zijn vader.
Prediking

Preekschets Jeremia 35:1-19

Postille 2002 | Wim de Bruin | Preekschets

Jeremia 35:1-19 Ga naar het huis der Rekabieten… en geef hun wijn te drinken. Schriftlezingen: Jeremia 35:1-19; Filippenzen 2:1-11 Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de bijbehorende schets) richten we ons op twee minder bekende bijbelgedeelten uit het profetenboek Jeremia, die nog niet of nauwelijks in de Postille-reeks aan bod kwamen. De overeenkomst […]