Zoekresultaten voor: Filippenzen 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Spiritualiteit

Wat maakt iemand tot een goede leider?

Herademing 2021 03 | Neely Kok | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

De Bijbel, paus Franciscus en de leefregel van de benedictijnen zeggen veel over goed leiderschap. Rode draad is: wees nederig en aanwezig.

Prediking

Preekschets Filippenzen 3:17

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | Navolging

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag De naam van de vierde paaszondag is ontleend aan de antifoon van Psalm 66:1, ‘Juich voor God heel de aarde.’ In de paastijd […]

Prediking

Preekschets Filippenzen 4:1b

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Navolging

6e zondag van de herfst / 21e zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b ‘Blijf standvastig in de Heer.’ Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst of 21e zondag na Trinitatis. Beide namen bieden een invalshoek voor de prediking en de viering. De wisseling van […]

Bijbelwetenschappen

De verheerlijking op de berg

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden | Jezus

Bij Exodus 24,12-18, Filippenzen 3,7-14 en Matteüs 17,1-13 Zoon en vader Over de verheerlijking op de berg heb ik in De Eerste Dag (2006/4, p. 9) betoogd dat dit verhaal, zeker bij Marcus (9,2-13), altijd samen gelezen moet worden met de volgende perikoop, waar Jezus na de afdaling een vader met een bezeten zoon ontmoet […]

Prediking

Preekschets Lucas 20:38

Postille 2011 | Gideon van Dam | Preekschets | God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen, Relaties

Lucas 20:38 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Schriftlezing: Lucas 20:27-38 Het eigene van de zondag Op deze één na laatste zondag van de Voleinding komt het einde van het kerkelijk jaar in zicht. De lezing uit Lucas kan de toon […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op […]

Bijbelwetenschappen

Heil, bevrijding, redding, behoud

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H. Baarlink | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Missionair, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Geloofstaal & cultuurtaal Van de hierboven vermelde woorden hebben door de tijden heen vooral de woorden ‘heil’ en ‘behoud’ naast het woord ‘verlossing’ het geloofsleven en -denken bepaald. Bij verlossing denken wij vooral aan vergeving en bevrijding van donkere machten; in tegenstelling tot ‘verloren zijn’ staat ‘behoud’ voor het deel hebben aan het eeuwige leven […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 12:2

Preekwijzer 2016 | Gerard Krol | Preekschets

NieuwjaarHebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Schriftlezing: Hebreeën 12,1-3Thema: You ’ll never walk alone (Je zult niet alleen lopen) Het eigene van de zondag Het Nieuwjaar. De morgens zijn stiller dan ooit. Na het daveren van de inmiddels als cultureel erfgoed beschermde carbidbussen is er de stilte, als gold dit […]

Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 9:32

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Missionair | Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden

Handelingen 9:32 Derde zondag na Pinksteren Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Schriftlezing: Handelingen 9:32-43 Het eigene van de zondag De zomervakantie staat voor de deur. Veel gemeenteleden gaan dan elders naar een kerk en ontmoeten medechristenen. Thuisblijvers (niet iedereen kan op vakantie!) horen naderhand […]

Bijbelwetenschappen

Besnijdenis

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Wim de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal van de christelijke gemeente heeft het begrip ‘besnijdenis’ nauwelijks een plaats. In protestantse kerken waar het klassieke doopformulier wordt gebruikt, klinkt rond de doopbediening de herinnering aan de besnijdenis. Deze wordt vermeld als teken van Gods verbond met Israël, gevolgd door de zinsnede: ‘Dewijl dan nu de doop in […]