Zoekresultaten voor: Filippenzen 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geschiedenis

Wie is Boelgakov?

13 januari 2023 | Evert Leeflang | Blog | Filosofie, Toptheologen, Wereldgodsdiensten | God

De belangrijkste theoloog van de Parijse emigré-denkers is Sergej Nikolajevitsj Boelgakov (1871-1944). Hij ruilde al gauw het christelijk geloof van zijn opvoeding voor het marxisme en studeerde en doceerde economie. Gaandeweg ervoer hij echter ook onvrede met zijn materialistisch wereldbeeld en keerde uiteindelijk terug naar de kerk.
Prediking

Preekschets Filippenzen 3:17

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | Navolging

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag De naam van de vierde paaszondag is ontleend aan de antifoon van Psalm 66:1, ‘Juich voor God heel de aarde.’ In de paastijd […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 3:8

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Swager | Preekschets | Vertrouwen | Kerk in de wereld

De zomer, de periode ná Pinksteren en vóór de start van een nieuw seizoen, kan benut worden om stil te staan bij het leven van de gemeente. De nieuwtestamentische brieven geven genoeg stof tot overdenken. De brief aan de Filippenzen biedt aanknopingspunten om zowel de vreugde als de zorgen die in de christelijke gemeente leven, aan de orde te stellen.
Prediking

Preekschets Filippenzen 4:1b

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Navolging

6e zondag van de herfst / 21e zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b ‘Blijf standvastig in de Heer.’ Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst of 21e zondag na Trinitatis. Beide namen bieden een invalshoek voor de prediking en de viering. De […]
Bijbelwetenschappen

God laat Zich niet onteigenen

De eerste dag 2019 02 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Wie heeft het voor het zeggen in de kerk? God natuurlijk. Uiteindelijk wel. Het gezag berust bij Hem. Alleen, het wordt bemiddeld door menselijke tussenpersonen. Dat kan liefelijk gaan, als getrapte watervalletjes. God stort zijn gezag liever niet over mensen uit als een Niagarawaterval. Zijn indirecte regering, met inschakeling van tussenpersonen, is een feest van participatie. Het kan helaas ook gierend misgaan. Bemiddeling kan verduistering worden. Tussenpersonen kunnen zichzelf opwerpen als de hoofdpersoon. De zeggenschap van God is dan naar de achtergrond verdrongen.
Bijbelwetenschappen

De verheerlijking op de berg

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden | Jezus

Bij Exodus 24,12-18, Filippenzen 3,7-14 en Matteüs 17,1-13 Zoon en vader Over de verheerlijking op de berg heb ik in De Eerste Dag (2006/4, p. 9) betoogd dat dit verhaal, zeker bij Marcus (9,2-13), altijd samen gelezen moet worden met de volgende perikoop, waar Jezus na de afdaling een vader met een bezeten zoon […]
Prediking

Preekschets Lucas 20:38

Postille 2011 | Gideon van Dam | Preekschets | God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen, Relaties

Lucas 20:38 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Schriftlezing: Lucas 20:27-38 Het eigene van de zondag Op deze één na laatste zondag van de Voleinding komt het einde van het kerkelijk jaar in zicht. De lezing uit Lucas kan de toon zetten in dagen die ons […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op Hemelvaart (de 40e dag na […]
Bijbelwetenschappen

Heil, bevrijding, redding, behoud

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H. Baarlink | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Missionair, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Geloofstaal & cultuurtaal Van de hierboven vermelde woorden hebben door de tijden heen vooral de woorden ‘heil’ en ‘behoud’ naast het woord ‘verlossing’ het geloofsleven en -denken bepaald. Bij verlossing denken wij vooral aan vergeving en bevrijding van donkere machten; in tegenstelling tot ‘verloren zijn’ staat ‘behoud’ voor het deel hebben aan het eeuwige leven bij […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 4:6 – Biddag voor gewas en arbeid

Preekwijzer 2019 | Henk de Bruijne | Preekschets | Biddag, Bidden

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Tekst: Filippenzen 3:17 – 4:21 Het eigene van de biddagpreek De biddagpreek moet het besef wekken of levend houden, dat ons dagelijks levensonderhoud niet afhangt van menselijke investeringen (in arbeid of geld), maar ten diepste van Gods genade. […]