Zoekresultaten voor: Filippenzen 4

Zoeken:

Filter artikelen op:

Bijbelwetenschappen

Inspiratie voor je beste zelf

Schrift 2020 01 | Peter Phillips | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

De populairste bijbelverzen online gaan niet over Jezus, zijn lijden, of de opstanding, maar over ‘jou’. Vooral teksten met een persoonlijke boodschap die inspiratie geven over hoe in het leven te staan, worden bekeken en gedeeld.

Prediking

Preekschets voor Beloken Pasen – bij Filippenzen 4:19

Preekwijzer 2021 | Hilbrand van Eeken | Preekschets | Pasen

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 • Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20 • Thema: Overvloed en gebrek Liturgisch kader Voor de eerste zondag na Pasen is deze tekst gekozen om uit te werken welke rijkdom er ligt in het mogen leven uit de werkelijkheid […]

Prediking

Preekschets Filippenzen 4:1

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | God, Navolging

Filippenzen 4:1 Cantate Blijf standvastig in de Heer. Schriftlezing: Filippenzen 4:1-3; 10-16 Het eigene van de zondag De antifoon uit Psalm 98:1, die oproept een nieuw lied te zingen voor de heer, zet de toon voor de vijfde paaszondag. Het thema van de blijdschap en standvastigheid in de Heer staat centraal in de lezingen uit […]

Preekschets bij Jesaja 65:17-25 – 3e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 65: 17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24, Johannes 3,22-30 Het eigene van de zondag De derde Adventszondag wordt Gaudete genoemd, Wees blij. Dat is ontleend aan Filippenzen 4: 4-5, de introïtusantifoon. Deze zondag is een moment om de duisternis wat extra te laten oplichten. De liturgische kleur paars licht vandaag even op naar […]

Systematische theologie

Biografie en geestelijke begeleiding

Kerk en Theologie 2016 | Tytsje Hibma | Artikel, Overige artikelen | God

Fragment van een biografie Een tijdje geleden had ik als mentor een kennismakingsgesprek met een jonge, beginnende predikant. Zelf ben ik 57 jaar oud en al 28 jaar predikant in de Protestantse Kerk. Ik ben wel vaker mentor geweest, maar tijdens deze kennismaking werd ik ineens geraakt door het besef: jij staat aan het begin […]

Liturgie

Lachen om de dood

Laetare 2021 03 | Ko Joosse | Artikel, Overige artikelen | Opstanding | Levenseinde en rouw, Overlijden

‘Met de dood moet je niet spotten.’ Dat hoor je wel eens zeggen als iemand aan de dood ontsnapt is na gevaarlijke capriolen uitgehaald te hebben of ternauwernood een ramp heeft overleefd. Met de dood valt niet te spotten. En toch, dat is wat christenen doen als ze Pasen vieren.

Prediking

Preekschets Sefanja 3:5 – Derde Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Vrede | Advent, God

Sefanja 3:5 Derde adventszondag Maar de heer is in haar midden, hij is rechtvaardig, hij doet geen onrecht.Iedere ochtend wanneer het licht wordt spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Schriftlezing: Sefanja 3:1-13 Het eigene van de zondag De derde zondag van advent wordt ook wel zondag Gaudete genoemd, […]

Bijbelwetenschappen

Een urgente boodschap

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,8-63,4, Filippenzen 4,4-7 en Johannes 1,19-28 De viering op deze zondagmorgen zal in veel gemeenten niet de best bezochte viering zijn, omdat er ’s avonds en de volgende dag kerstvieringen plaatsvinden. Het Lutherse leesrooster biedt daarbij ook nog wat schurende teksten; vooral de perikoop uit Jesaja is stevige kost. Menige voorganger zal deze […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Matteüs 8:2

Postille 2006 | Herman de Vries | Preekschets | Bidden, Pastoraat, Ziekte

Matteüs 8:2 Zesde zondag na Pinksteren Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed.Hij wierp zich voor hem neer en zei:‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Schriftlezing: Matteüs 8:1-4 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer. Voor zieke, gewonde, bezeerde en bezorgde zusters en broeders is het […]

Diaconaat | Prediking

Preekschets Filippenzen 4:18 – Dankdag

Postille 2010 | Henk van der Meulen | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Dankdag

Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23 Uitleg De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres van de gemeenteleden, omdat het hun nu eindelijk gelukt is hun zorg voor hem te laten zien. Het ‘nu eindelijk’ drukt uit dat de […]