Zoekresultaten voor: Galaten 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Kerkopbouw

Een diaconale blik op ouderen en de kerk

Ouderlingenblad 2022 10 | Hans de Waal | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Kerken en gemeenten worden, relatief gezien, steeds ouder. We kunnen moeilijk kijken bij die constatering, maar ook proberen de zegeningen en mogelijkheden te ontdekken. ‘De ouder wordende gemeenschap durft in de spiegel te kijken en is bereid om ‘ja’ te zeggen tegen het ouder wordende gelaat.’
Pastoraat

Troost in het pastoraat

Ouderlingenblad 2022 09 | Jan Piet Vlasblom | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging, Verdriet | Pastoraat

‘Hoe moet het eigenlijk, troosten?’, is de vraag die onder dit artikel ligt. Zo praktisch en herkenbaar mogelijk, met ‘Do’s & Don’ts’ wijst de schrijver richting aan wie in het pastoraat met rouw te maken krijgt – en wie is dat niet?
Bijbelwetenschappen

Paulus op maat gesneden

Schrift 2018 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

In de niet-Nederlandse krant die ik lees, staat dagelijks een ‘Zucht’ van een zekere Hauk die maar een enkele zin lang is. Een van die ‘Zuchten’ trof mij
Bijbelwetenschappen

Vertel wat God je gedaan heeft

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Jesaja 65,1-9, Psalm 89,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons vertrouwen. Vier fragmenten taal om op verhaal, of met een verhaal te komen. De ‘Ik’ aan het begin van Jesaja […]
Bijbelwetenschappen

Paulus en de kinderen van Abraham

Schrift 2019 02 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vertrouwen | Navolging

Van alle bijbelse figuren die Paulus in zijn brieven noemt – Adam, Eva, Sarah, Hagar, Mozes, David – krijgt Abraham duidelijk de meeste aandacht. Naast een aantal korte verwijzingen (Romeinen 9,7 en 11,1; 2 Korintiërs 11,22) gaat Paulus in twee langere stukken (Romeinen 4 en Galaten 3) in op de betekenis die Abraham heeft.
Prediking

Preekschets Jesaja 56:8 – Zondag na Kerst

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Jesaja 61,10-62,3, Psalmen 147,12-20, Lucas 2,33-40, Galaten 3, 23-4,7 Het eigene van deze zondag Direct na de tweede kerstdag volgt dit jaar een zondag. Deze staat onvermijdelijk in het teken van kerstfeest, misschien zelfs wel in de schaduw van kerst. Traditioneel is op deze zondag de evangelielezing uit Lucas 2: 33-40. In dit geval […]
Bijbelwetenschappen

Geloof in Galaten?

Schrift 2018 04 | Suzan Sierksma-Agteres | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het is een breed gedeelde opvatting dat ‘geloven’ de kern is van het christendom, en – terecht of onterecht – zelfs van religie in het algemeen. ‘Gelovigen’ dat zijn religieuzen. De woordgroep ‘geloof’ (geloven, gelovig, geloof) heeft in het Nederlands een bij uitstek cognitieve betekenis gekregen: geloven is vinden dat iets waar is.
Bijbelwetenschappen

Een antiek ideaal

Schrift 2018 04 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Middenin Paulus’ boze brief over besnijdenis staat ineens een zin die voor veel lezers van nu prachtig klinkt: ‘Er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in Christus Jezus’ (eigen vertaling).
Bijbelwetenschappen

U alleen, HEER, moet men aanbidden

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Baruch 6,1-6, Galaten 3,23-29 en Lucas 2,21 Boven hoofdstuk 6 van het apocriefe boek Baruch staat een opschrift dat verwijst naar de Babylonische ballingschap. De wederopbouw van de stad Jeruzalem en de tempel wordt in de voorafgaande hoofdstukken geplaatst in een apocalyptische toekomst. Maar in dit hoofdstuk wordt verondersteld dat die wederopbouw al […]
Bijbelwetenschappen

Grote blijdschap en verwondering

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Galaten 3,23-4,7 en Lucas 2, (22)33-40 Een zondag waarop niets hoeft. Blijf maar even stil. Er is zó veel te overwegen. Hij wordt nog geheel overschaduwd door de geest van Kerstmis. Niet als een doem, maar als een bevrijding, een verlossing, een geboorte! Totale verwondering, waarbij we in stilte verwijlen. De […]