Zoekresultaten voor: Genesis 32

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Waar je hart is

De eerste dag 2019 03 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Te midden van de zomer, van vakantie, ontspanning, voor velen van genieten van de aangename aspecten van ons leven, doen de teksten van deze zondag onze blik richten op Gods toekomst met de wereld, weg van ons individuele leventje. In dezelfde tijd waarin de schrijver van Genesis 1 de schepping in den beginne niet anders weet te prijzen dan met een loflied, viert de schrijver van Jesaja 56-66 de doorgaande schepping met een groot tafereel van haar doel. Of dit vooruitzicht leven en handelen bepaalt, hangt af van de plaats waar je hart is.

Bijbelwetenschappen

De gezegende strijder Gods

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Zegen

Bij Genesis 32,23-33 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Genesis 32, 22-32 De worsteling In de verhalencyclus rond Jakob en Esau vormt het korte verhaal van de worsteling bij de Jabbok de tegenhanger van dat over Jakobs droom bij Betel (Genesis 8,11-22). Toen verliet hij het land Kanaän en ging de zon onder (Genesis 28,11), […]

Preekschets Genesis 32:27

Marieke den Braber | Preekschets | Zegen

Tiende zondag van de zomer Genesis 32:27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ Schriftlezing: Genesis 32:23-33 Het eigene van de zondag De zomerse zondagen lenen zich goed om eens stil te staan bij bijbelse thema’s waar we in […]

Prediking

Preekschets Genesis 32:29 – 30e zondag door het jaar

Preekwijzer 2018 | Jelle de Kok | Preekschets | Israël

30e zondag door het jaar Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël Genesis 32:29Schriftlezingen: Genesis 32:23-33 en Efeziërs 4:17-24Thema: Van Jakob naar Israël groeien Zie ook: een extra kindermoment bij deze preekschets Uitleg Perspectief binnen de lezing De schriftlezing van Genesis 32:23-33 beschrijft een cruciaal moment in het leven van Jakob. Jakob staat […]

Prediking

Preekschets Genesis 33:4

Postille 2009 | Greteke de Vries | Preekschets | Vrede

Genesis 33:4 Vijftiende zondag na Pinksteren Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Schriftlezing: Genesis 32 en 33 Uitleg ‘Door te interpreteren moeten we er iets van leren, anders bevinden we ons uitsluitend in een volkenkundig museum’, motiveren Hanneke Meulink-Korf en Aat van […]

Spiritualiteit

De zegen van Jacob mank aan het postmodernisme

Interpretatie 2011 | Henk Abma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Relaties

Genesis 32 kunstig besproken Postmodern, beter postklassiek, wil zeggen: de ene greep – die van eeuwige waarheden – is ons niet langer gegeven. Zien, soms even, want alles is fragment. Vandaar een puntsgewijze verkenning van de tweeling en hun strijd: in de joodse traditie, de beeldende kunst, bij twee joodse schrijvers uitlopend op een dichtbundel […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Zestiende-eeuwse godsdiensttwisten uitgevochten via prenten

Herademing 2022 02 | Evelyne Verheggen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Kwaad, Media | Kerk in de wereld

In de 16e eeuw wordt in woord én beeld het discours over de vrijheid van godsdienst gevoerd. De tegenstelling tussen goed en kwaad, waarheid en leugen daagde kunstenaars uit om op intellectuele en creatieve wijze verdraagzaamheid en tolerantie uit te beelden en de tegenstellingen tussen godsdiensten te benadrukken. Twee allegorische prenten tonen het humanistische gedachtegoed: Waarheid zit naast Leugen en Triomf van de Waarheid.

Kerkopbouw

Kerk en crisis geluk

Ouderlingenblad 2021 03 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Eenzaamheid | Rituelen

Het februari-nummer van Ouderlingenblad ging over ‘Kerk en crisis’ – over de corona-crisis, die ons allemaal overkomt. Hoe gaan we daarmee om, niet alleen persoonlijk, maar ook als kerk en gemeente? In deze ‘Aan de slag’ een handreiking om dat te doordenken.

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Genesis 32:29

Vieren in de kerk 2018 | Corine de Kruijf | Kindermoment | Bekering | Levenskunst

Van binnenuit veranderen Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël. Genesis 32:29 Nodig Een bloempot die er aan de buitenkant mooi en schoon uitziet, maar aan de binnenkant vies is. Eventueel vooraf van enkele kinderen de betekenis van hun naam opzoeken. Vaak hebben namen van mensen een betekenis. Weet iemand van jullie wat […]

Bijbelwetenschappen

Leesrooster Genesis – Jakob en Jozef

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Het alternatieve leesrooster reikt dit najaar perikopen uit de tweede helft van het boek Genesis aan. Zoals te lezen in de voorgaande toelichting van de roostermakers, is deze keuze bepaald door catechetische motieven. Het onderstaande artikel beoogt de gekozen perikopen te plaatsen in hun bijbels-theologische samenhang. Na een kort overzicht van het boek Genesis wordt […]