Zoekresultaten voor: Hebreeën 10

Zoeken:

Filter artikelen op:

Bijbelwetenschappen

De hemelse hogepriester en het aardse Jeruzalem

De eerste dag 2016 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Hebreeën 10,1-10 en Lucas 19,22-44 Op Palmzondag lezen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de termen van de brief aan de Hebreeën gaat het over de confrontatie van de hemelse hogepriester met het aardse heiligdom. Die horen bij elkaar, omdat het aardse een schaduw van het hemelse is, een voorbereiding […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Hebreeën 10:25,26

Preekwijzer 2015 | Redactie | Preekschets

4e zondag van de herfst Hebreeën 10:25, 26 …en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen […]

Bijbelwetenschappen

Het voorhangsel scheurt

De eerste dag 2016 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,19-25 en Lucas 23,38-47 of Lucas 23,44-47 De vernietiging van de tempel heeft een enorme impact gehad op joden en joodse christenen. Een hele geloofspraktijk is voorgoed onmogelijk gemaakt. Hier verdween echter méér dan een offercultus, en priesters die rituelen voor God en het volk voltrokken, méér dan een centrum van feestelijke samenkomsten. […]

Bijbelwetenschappen

Het Eerste Testament bekrachtigd

De eerste dag 2016 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Verbond, Verlossing | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht… anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel van de gedachtenis, waarbij een nieuw gebod wordt gegeven. ‘Mandatum novum do vobis,’ zong de antifoon ooit tijdens de voetwassing […]

Bijbelwetenschappen

Een welgevallig offer

De eerste dag 2013 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij 1 Samuel 15,22 en Hebreeën 10,1-10 In Leviticus 19,5 staat dat als je offert aan de Heer, je het zo moet doen dat je welgevallen (Hebr.: ratson) vindt. In hetzelfde boek, in hoofdstuk 22, staat beschreven hoe je moet offeren om welgevallen te vinden: het offerdier moet volmaakt zijn, niet uit de hand komen […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 12:1 – Tweede zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2015 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Heilig

2e zondag na Trinitatis Hebreeën 12:1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Schriftlezing: Hebreeën 11 Thema: Vastberaden onderweg Het eigene van de zondag We leven in de […]

Prediking

Preekschets Matteüs 7:1,2

Postille 2006 | Wouter Klouwen | Preekschets | Bidden, Hervormingsdag, Relaties

Matteüs 7:1,2 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel datje velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Schriftlezing: Matteüs 7:1-12 Het eigene van de zondag In deze tijd van de […]

Prediking

Preekschets Ezechiël 11:19

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bekering, Verbond | Geest, God, Israël, Pastoraat

Ezechiël 11:19 Tweede zondag na Pinksteren Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Schriftlezing: Ezechiël 11:14-25 Het eigene van de zondag Op deze tweede zondag na Pinksteren komt de eigenstandigheid […]

Prediking

Preekschets Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Verlossing | Israël

Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag Ik wil gaan staan op mijn wachttoren…ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…Toen antwoordde de HERE mij:‘Schrijf het gezicht op….,.de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Schriftlezingen: Habakuk 2:1-11; Hebreeën 10:35-39 ; Lucas 18: 1-8 Serie Dit is het tweede deel van een serie van drie van C. […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]