Zoekresultaten voor: Hebree��n 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Halverwege de nacht

De eerste dag 2020 02 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

In het voorgaande hoofdstuk vertelde Mozes aan het volk wat de Heer had gezegd: ‘Halverwege de nacht (Gr.: peri mesas nuktas – Septuaginta) ben Ik het die uittocht houdt uit Egypte’ (Exodus 11:4 – Naardense Bijbel. Welnu, zodra er klinkt: ‘Het geschiedt halverwege de nacht’ (Gr.: egenèthè de mesousès tès nuktos – 12:29), weten wij: het beslissende moment is aangebroken. Want wat de Heer via Mozes aan het volk vertelde, staat nu te gebeuren. Hij zal uittocht doen uit Egypte. En wat de Heer verder nog in het voorgaande hoofdstuk vertelde, gebeurt eveneens.
Bijbelwetenschappen

De tiende slag: dood der eerstgeborenen

De eerste dag 2020 02 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Vandaag is aan de orde de aankondiging van de tiende slag of plaag. Zonder de liturgie van Israël is deze tiende slag niet te begrijpen. In de joodse liturgie kende men het offeren van de eerstelingen van het land en de opbrengst daarvan. Alles is immers van de Eeuwige; daarom wordt een tiende van alles teruggegeven. Van het land bij het eerstelingenoffer van de gerst (Pesach) en de tarwe (Pinksteren), en van de dieren en de mensen – alleen moest bij de mensen de eerstgeborene worden losgekocht door het offeren van een dier.
Bijbelwetenschappen

De betekenis van de genezing van een blinde

De eerste dag 2020 02 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Johannes laat zich als verteller van zijn beste kant zien in deze lange perikoop, die het beste in zijn geheel kan worden gelezen. Net als in de uitvoerige dialoog in Johannes 4, waar een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron langdurig met Jezus spreekt en de lezers (hoorders) van dit Evangelie geleidelijk aan met haar ontdekken wie Jezus is en voor iemand kan zijn, neemt de evangelieschrijver hier de lezer mee door eenzelfde soort proces, maar dan met de kernbegrippen ‘zien’ en ‘blind zijn’ in plaats van ‘water schenken’ en ‘dorstig zijn’.
Bijbelwetenschappen

Mozes keert om

De eerste dag 2020 02 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Als voormalig lid van het koninklijke huishouden zal Mozes een zekere vertrouwdheid opgebouwd hebben met leidinggevende functies. Toch weigert hij stug wel vijf keer de leiding van het volk en zijn bevrijding op zich te nemen. Rasji ziet daarin de uitwerking van de ervaring bij de brandende doornstruik. Mozes was geraakt door het gevoel van zijn menselijke kleinheid tegenover Gods geweldige grootheid, waardoor hij de grote opdracht van God niet durft te aanvaarden.
Bijbelwetenschappen

Mens, waar ben je?

De eerste dag 2020 02 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Waar ben je? Met deze woorden eindigt de oudtestamentische lezing abrupt, veelzeggend en midden in het verhaal. Zij lenen zich als thema van deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Want deze vraag doelt op veel meer dan op informatie over de plaats van verblijf. Waar een mens zich bevindt, zegt iets over de weg die hij heeft afgelegd en over zijn perspectieven en mogelijkheden voor de toekomst. Mens, waar ben je na de gebeurtenissen in de tuin in Eden en waar ben je na de ‘gave der gerechtigheid’ (Romeinen 5:17)?

Wat ontdekken predikanten en kerkelijk werkers in actie rondom intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn 

Leantine Dekker, Eduard Groen, Sabine van der Heijden, et al.

Intro In de nascholingscursus ‘intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn’ doen predikanten en kerkelijk werkers actieonderzoek naar intergenerationele geloofsvorming in de context van kerk en/of gezin. Met deze vorm van onderzoek wordt gestimuleerd dat het eigenaarschap van de probleemstelling breder in de gemeente gedeeld wordt. Actieonderzoek wil zeggen dat de cursisten met mensen uit de gemeente deze geloofsvorming […]
Bijbelwetenschappen

Handschrift van licht

Ouderlingenblad 2023 01 | Marco Visser | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Schepping | God

Hoe lezen we in onze actualiteit dat oude boek, de Bijbel? Er is al veel en vaak over geschreven, maar zoals hier kan het ook: de Bijbel is een handschrift van licht, tegen het donker en de chaos in...

Christus opnieuw gekruisigd (Heb. 6: 4-6) of: hoe schijnproblemen en misverstanden kunnen inspireren tot waardevolle theologische gedachten

Kerk en Theologie 2020 01 | Liuwe Westra | Bekering

In het nieuwe Liedboek staat onder nummer 561 een lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995): ‘O liefde die verborgen zijt’.1 De tweede en derde strofe van dit lied luiden als volgt:
Dogmatiek

Gebod en Grammatica Gedachten over de ‘gij zult niet …’-zinnen uit de Tien Woorden

Kerk en Theologie 2019 01 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen

De Tien Geboden - liever spreek ik van de Tien Woorden - hebben van-ouds een belangrijke rol gespeeld in jodendom en christendom.1 In beide godsdiensten vormde deze tekst uit Exodus 20, met een parallel in Deuteronomium 5, een moreel kompas.
Bijbelwetenschappen

Geloof in God om wat Hij doet

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9, Handelingen 2,1-(13)24 en Johannes 14,8-17 Bij God is het onmogelijke mogelijk; dát is de realiteit waarin wij leven! Daar draait alles om in deze pinksterlezingen. Voor een exegese van Genesis 11,1-9 kan een verwijzing naar het inleidend artikel van Rochus Zuurmond of naar de exegese van de alternatieve pinksterlezing volstaan. Dan […]