Zoekresultaten voor: Hosea 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gloria op Goede vrijdag

De eerste dag 2020 02 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

In het liturgische spel van de Veertigdagentijd, tijd van inkeer, boete en verzoening, worden grote lofzangen vermeden. Het ‘groot Gloria’ en het ‘Halleluja’ blijven achterwege. Het Gloria klinkt pas weer, voluit met klokgelui, aan het begin van het driedaagse Paasfeest, op de avond van Witte Donderdag. Het Halleluja, die feestelijke en bijna uitzinnige kreet, wordt pas aangeheven na het epistel in de Paasnacht, als aankondiging van het opstandingsevangelie. Goede Vrijdag lijkt ontdaan van lofzangen. Maar schijn bedriegt.
Prediking

Preekschets Hosea 6:6

Preekwijzer 2017 | Desiree Prins-van den Bosch | Preekschets

Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hosea 6:6Schriftlezing: Hosea 6:1-11Thema: Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Zie ook Preekschets Hosea 2:16 Het eigene van de zondag Deze zondag sluit aan bij de preekschets van 2 juli. We lezen opnieuw […]
Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte […]
Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat Egypte rouwt (Exodus […]
Bijbelwetenschappen

Hosea en Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Relaties

Inleiding Hosea en Amos horen bij de twaalf kleine profeten. Tegelijk zijn Hosea en Amos, als we hen even opvatten als de schrijvers van de gelijknamige boeken, niet alleen profeten maar ook meesters in het debat. Ze uiten zich fel in hun oppositie tegen heersende misstanden en zijn bevlogen in hun heilige verontwaardiging. Ze […]
Bijbelwetenschappen

Het getal drie in lev-verhalen

Interpretatie 2012 | Bas van den Berg | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Drie: het getal komt in de Bijbel veelvuldig voor. Maar ook buiten dit boek, in de joodse traditie van leren en vertellen, de lev-verhalen1 Lev-verhalen is de afkorting van levensbeschouwelijke verhalen. Er klinkt ook de toespeling in mee van verhalen met ‘hart en ziel’.. Welke rol speelt dit getal dan?. Als je het traktaat Spreuken […]
Bijbelwetenschappen

Goede vrijdag: overgave – geen offer

De eerste dag 2014 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Hebreeën 9,11-15 zit vol van offerterminologie. Christus heeft zichzelf geofferd (9,14) en op deze manier de reiniging van de zonden voltrokken (1,3; 9,14). Een vertrouwde boodschap op Goede Vrijdag. Maar zo makkelijk laat het leesrooster ons er niet vanaf komen. Want de profetenlezing […]
Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag: Ecce Homo

De eerste dag 2015 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 In Johannes’ weergave van het lijden en sterven van Jezus zijn thema’s verweven uit de andere lezingen: Jezus als paaslam (Exodus); als lijdende dienaar van de Eeuwige (Psalm 22); als de ware hogepriester tegenover een corrupte tempel-elite (Hosea en Hebreeën). […]
Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]
Prediking

Preekschets Hosea 2:16

Preekwijzer 2017 | Desiree Prins-van den Bosch | Preekschets

Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Hosea 2:16Schriftlezing: Hosea 2:4-18Thema: God verleidt zijn bruid Zie ook Preekschets Hosea 6:6 Het eigene van de zondag Deze zondag 2 juli valt in de zomer, vlak voor de zomervakantie. Deze ‘feestloze’ periode biedt een goede gelegenheid om het Oude […]