Zoekresultaten voor: Jeremia 1

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Eigen volk eerst, of heil voor alle volkeren?

De eerste dag 2015 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verlossing | Pastoraat

Bij Jeremia 1,4-10 en Lucas 4,21-30(32) De algemene bijval van Jezus’ toehoorders in Lucas 4,21-32 evolueert tot grote woede en een poging tot moord. Op kunstige wijze schetst de auteur zo in kort bestek de tegenstrijdige reacties die Jezus’ boodschap oproept. Jezus van Nazaret verkondigen als de bevrijder van Godswege is een grote uitdaging. Hoe […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Conflicten | Epifanie, Kerkelijk jaar

uit de bijbel Jeremia 1,4-10 Lucas 4,21-30 (32) ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. Dat roept bijval op, Ja zelfs verwondering. Maar daar blijft het bij want er staat nergens wat de mensen van Nazareth met deze woorden doen. Het blijkt dat de verwondering vooral de afkomst van Jezus betreft: ‘is hij […]

Bijbelwetenschappen

Als God verschijnt

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jeremia 1,4-10 en Lucas 4,21-30(32) Epifanie viert de verschijning van God in de wereld. God laat de wereld niet over aan zichzelf. Hij blijft niet onzichtbaar en in de verte. Nee, Hij komt dichtbij en bezoekt zijn mensen. In Jezus wordt Hij aanschouwbaar, hoorbaar, tastbaar. Maar de verschijning Gods betekent niet enkel en alleen […]

Bijbelwetenschappen

Jeremia

De Bijbel literair 2003 | Jacques van Ruiten | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Inleiding Jeremia is het grootste boek van de schriftprofeten. In de Hebreeuwse uitgave bevat het 21.835 woorden verdeeld over 1364 verzen en 52 hoofdstukken. Het is daarmee groter dan Ezechiel (18.730 woorden) en Jesaja (16.932 woorden). In de Hebreeuwse canon komt het boek op de tweede plaats, na Jesaja en voor Ezechiël. In de Babylonische […]

Prediking

Preekschets Jeremia 1:9

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | God

Jeremia 1:9 Vierde zondag na Epifanie En de heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond…’ Schriftlezingen: Jeremia 1:1-10; Lucas 4:21-30 (32) Uitleg Ook de roeping van de profeet Jeremia gaat gepaard met bijzondere ervaringen, zo vertelt de begintekst van Jeremia. Dat […]

Bijbelwetenschappen

De gave van de profetie

Interpretatie 2012 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Over de roeping van Jeremia (1:4-19) Evenals de twee andere grote schriftprofeten ontvangt ook Jeremia een goddelijke roeping als profeet. Voor Jeremia is er geen uitzonderlijke verschijning in de tempel, zoals Jesaja overkomt, en ook geen duizelingwekkende overtuigende presentie van de Heer in de ballingschap, zoals Ezechiël meemaakt. Zijn roeping kent op het eerste gezicht […]

Bijbelwetenschappen

Leren onderscheiden tussen doen en horen

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Dienen | Navolging

Bij Jeremia 7,2-7(11), Romeinen 8,12-17 en Matteüs 7,15-21 De onderscheiding van geesten heeft in de Bijbel ook betrekking op het onderscheid tussen ware en valse profetie. In het evangelie voor deze dag is Jezus er duidelijk over (Matteüs 7,15). Voor Paulus is het Gods Geest die het verschil maakt (Romeinen 8,14vv.). Wanneer spreekt een profeet […]

Bijbelwetenschappen

De roeping van Elisa

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Profeet | Navolging

Bij 1 Koningen 19,19-21 Roepingen verlopen in Tenach soms spectaculair, bijvoorbeeld die van Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (6,1-13), Jeremia (1,4-19) en Ezechiël (1-3). De geroepene twijfelt vaak eerst en sputtert tegen. Dat doet ook Mozes (Ex. 3,11.13 en 4,1-17). Jona maakt het nog bonter: hij onttrekt zich aan zijn roeping door precies de andere […]

Bijbelwetenschappen

Wees niet wanhopig

De eerste dag 2014 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Navolging

Bij Jeremia 20,7-13, Psalm 69,14-29 en Matteüs 10,16-33 Bij de lezingen van deze zondag vraag je je af: hoe houden profeten en later ook de leerlingen van Jezus het vol hun opdrachten uit te voeren? De klacht van Jeremia gaat je door merg en been, en de leerlingen van Jezus wacht eenzelfde afzien. Een anonieme […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 18:15 – 4e zondag van Epifanie

Preekwijzer 2018 | René van der Rijst | Preekschets | Epifanie

Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. Schriftlezing: Deuteronomium 18:13-22 Het eigene van de zondag De tijd na Kerst is de tijd van de verschijning van Christus in ons midden: epifanie. Nu wordt openbaar wie hij is. Naast de gebruikelijke Nieuw-Testamentische lezingen voor deze zondagen, kunnen […]