Zoekresultaten voor: Jeremia 14

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Is niet mijn woord zo: als een vuur?’

De eerste dag 2019 03 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Navolging

Vuur is in bijbelse teksten een krachtig beeld van Gods aanwezigheid. Als een stem uit het vuur klinkt Gods woord telkens weer in Deuteronomium. Als vuur is Gods aanwezigheid zichtbaar bij de uittocht. Gods oordeel en toorn uiten zich in vuur, en dat vuur gaat op de dag van JHWH aan Gods komst vooraf. Zowel Jeremia als Lucas maken dan ook gebruik van dit beeld om hun boodschap kracht bij te zetten.

Prediking

Preekschets Lukas 18:14a – 2e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Gerechtigheid

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het eigene van de zondag De naam van de zondag duidt op het gegeven dat zij in een lange […]

Bijbelwetenschappen

Zelfkennis en nederigheid

De eerste dag 2013 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Jeremia 14:7-10.19-22 en Lucas 18:9-14(17) In onze cultuur zijn we wat we bereikt hebben of wat we tot stand brengen – dat lijkt het overheersende adagium in een prestatiemaatschappij als de onze. Afrekening per saldo vindt plaats op de resultaten van geleverde inspanningen. Het gaat er om dat we iets bereiken en dat een […]

Bijbelwetenschappen

Tranen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Klaagvrouwen en -mannen In de indrukwekkende cantate Ani ma’amin (Ik geloof) van Elie Wiesel verschijnen Abraham, Isaak en Jakob aan de hemelpoort om de Eeuwige ter verantwoording te roepen. Hun enige en allesomvattende vraag luidt: Waarom moest ons volk zoveel lijden? Telkens herhalen ze die vraag in verschillende bewoordingen. God schijnt echter hun schreeuw niet […]

Bijbelwetenschappen

Voorbij de ballingschap

Schrift 2020 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Schuld | Bidden

Het bijbelboek Jeremia kent een ontwikkelingsgeschiedenis van een aantal eeuwen. In al die tijd is niet alleen de tekst zoals we die nu uit het bijbelboek kennen gegroeid, maar ontstonden ook buiten die tekst verschillende tradities die met Jeremia geassocieerd werden.

Dogmatiek | Systematische theologie

God is even weg

Woord en dienst 2022 06 | Marjo C.A. Korpel | Overige artikelen | God

Is God weleens tijdelijk afwezig? Op reis? Even weg van alle ellende? Kijkend naar de beelden uit Oekraïne kun je dat soms denken. In bijbelse tijden dacht men dat ook, bij het zien van het verwoeste Jeruzalem.

Prediking

Preekschets Jesaja 16:3c – 4e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vierde zondag van de herfst Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit. Lezing: Jesaja 16:1-5Thema: vluchtelingen Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is geschreven. Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie kunnen ook wat minder toegankelijke Bijbelgedeelten aan de […]

Prediking

Preekschets Habakuk 3:17-19

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Dankdag

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren,de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.De […]

Bijbelwetenschappen

Buik

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

ingewanden, maag, binnenste Wanneer een gebeurtenis ons hoogst onaangenaam treft, zeggen we wel: ‘Daar zou je buikpijn van krijgen’. Wanneer we verliefd worden op iemand, voelen we vlinders in de buik. Met andere woorden, een ingrijpend voorval raakt de mens van binnen en soms voel je dat letterlijk in de buikstreek. Daarom dacht men vroeger […]

Prediking

Preekschets Jeremia 42:3

Postille 2002 | Wim de Bruin | Preekschets | Vertrouwen

Jeremia 42:3 …dat de Here, uw God, ons te kennen geve, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. Schriftlezingen: Jeremia 41:16 tot 43:7 ; Handelingen 1:11-14. Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de Preekschets bij Jeremia 35:1-19) richten we ons op twee minder bekende bijbelgedeelten uit het profetenboek […]