Zoekresultaten voor: Jeremia 17

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘In deze hoop zijn we gered.’

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Vergeving | God

Bij Jeremia 17,5-26, Romeinen 8,18-23 en Lucas 6,36-42 In de lezingen voor deze zondag zijn we op zoek naar een antwoord op de vraag: op wie moeten wij hopen, bij wie moeten wij onze steun zoeken? Bij Vader, Zoon en Geest natuurlijk. Maar waarom? Wat is de meerwaarde van de Heer tegenover andere goden en […]

Dag 33 – Vrijdag na zondag Judica

Redactie Theologie

Jeremia 17 vss 13-18 en Johannes 11 vss 47-54 De bron van levend water, gisteren kwam die zegswijze ter sprake, vandaag vinden we haar opgetekend in de eerste lezing, Jeremia 17 vs 13. Het is voor het eerst, dat de profeet ons onder ogen komt wiens naam spreekwoordelijk geworden is voor klachten over onontkoombaar onheil. […]

In het stof schrijven

Hasselelponi 2018 | Bram van de Beek | Preek of meditatie | Jezus

Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Johannes 8:6 Het is de dag na het feest. Het Loofhuttenfeest is een uitbundig gebeuren, met optochten, verlichting, dans en muziek. De volgende morgen na zo’n feest is altijd wat onwezenlijk. De overgang naar het gewone leven is groot. Iedereen is ’s avonds naar […]

Bijbelwetenschappen

Balk en splinter

De eerste dag 2017 | Joost Schelling | Kindermoment | Conflicten, Dienen | Relaties

Bij Jeremia 17,5-26 en Lucas 6,36-42 Balk en splinter Gesprek met jonge kinderen… Met je vingers kun je goed duidelijk maken wat je wilt en hoe je over een ander denkt. Bijvoorbeeld door in de klas je vinger op te steken. Welke vinger gebruik je daarvoor? Inderdaad: je wijsvinger. Nu wijs je je vinger de […]

Systematische theologie

Meditatie Jeremia 17:9

Kerk en Theologie 2013 | Riemer Roukema | Preek of meditatie

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9) Vorig jaar was er op de radio een getuigenis te horen dat werd gegeven in een samenkomst van het Leger des Heils. Een man betuigde dat hij na lang zoeken had ontdekt dat de mens van nature niet tot […]

Prediking

Preekschets Johannes 8:11

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 8:11 Judica Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Schriftlezing: Johannes 7:53-8:11 Het eigene van de zondag Zondag Judica (de vijfde in de ‘veertig dagen’), kent vanouds het accent op het oordeel. De psalmen 42 en 43 weten van een mens die zich opmaakt om voor God te […]

Bijbelwetenschappen

Labeling Numeri

Schrift 2018 02 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

U ontvangt per post een pakje thuis en daarop staat: breekbaar/fragile. Die aanduiding leidt ertoe dat u het pakje voorzichtig uit zult pakken. Het label, of als u wilt, het etiket met informatie zet u op dat spoor.

Bijbelwetenschappen

Met harde hand naar de harde koppen

De eerste dag 2012 | Eddy Reefhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | God, Israël

Bij Ezechiël 3,4-15 Hard tegen hard. Zo wordt in Ezechiël 3,4-15 de confrontatie gekarakteriseerd tussen JHWH en zijn profeet enerzijds en zijn eigen volk anderzijds. Samen met het voorgaande stuk (Ez. 2,3-3,3) vormt dit stuk de opdracht die JHWH Ezechiël geeft, als deze hem aan het eind van het openingsvisioen op zijn voeten zet. Hij […]

Prediking

Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Kwaad | God

Dordtse Leerregels III/IV, 1-6 Thema: Zicht krijgen op de mens, heilzaam schokkend! Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) […]

Bijbelwetenschappen

Over de levensboom – Christus en zijn kruis

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Robin ten Hoopen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jezus, Veertigdagentijd

Bomen spreken tot de verbeelding. Overal ter wereld komt dan ook boomsymboliek voor. Eén van de bekendste bomen uit de christelijke traditie is de levensboom. We vinden hem terug in Genesis 2-3 en in de boeken Spreuken (3:18, 11:30,13:12,15:4) en Openbaring (2:7, 22:2,14,19). In kerkmuziek en kunst is deze boom vaak verbonden met Christus en […]