Zoekresultaten voor: Jeremia 23

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Voltooid leven in bijbels-theologisch perspectief

Redactie Theologie.nl 2022 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

In onze tijd houdt het veel oudere Nederlanders bezig, wanneer hun leven is voltooid. Dit geldt ook voor belijdende christenen. Hedendaagse christenen vinden de individuele ontplooiing en individueel, persoonlijk geloof vaak vanzelfsprekend, maar in culturen als die van het oude Midden-Oosten, staat veeleer de gemeenschap voorop. In deze bijdrage bespreken we diverse bijbelse teksten die raken aan het thema ‘voltooid leven’.

Bijbelwetenschappen

De rijke man en Lazarus in Lucas 16:19-31

Schrift 2022 02 | Alexey Somov | Artikel, Overige artikelen | Gelijkenis, Hemel, Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

Jezus vertelt in Lucas 16 over de arme Lazarus die bij het huis van een ongenoemde rijke ligt te bedelen. Na hun dood worden de rollen omgedraaid: de rijke wordt gestraft en Lazarus komt in de schoot van Abraham terecht. Moet dit verhaal gelezen worden als beschrijving van een individueel oordeel direct na de dood? En weerspiegelt het een hemel als plaats van zegeningen een hel als plaats van straf?

Bijbelwetenschappen

Tussen wereld en onderwereld

Schrift 2022 02 | Jurgen Zangenberg | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Overlijden, Rituelen

In dit artikel staat de vraag centraal: wat we weten over de begrafenisrituelen in het oude Israël, in de hellenistische periode en in de tijd waarin het vroege christendom ontstond? Dergelijke rituele weerspiegelen heel direct maatschappelijke ideeën over de dood en het lot van de gestorvenen.

Prediking

Preekschets Jeremia 23:5

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Gerechtigheid | Avondmaal, God, Goede week, Veertigdagentijd

Jeremia 23:5 Witte Donderdag De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Jeremia 23:1-8 Het eigene van de dag Op Witte Donderdag staat meer dan anders […]

Bijbelwetenschappen

Het beginpunt is het Woord

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Jeremia 23,5-8 en Johannes 1,1-14 In de hoofdstukken 21,11-23,8 spreekt Jeremia zich uit over het koning- schap en de koningen. Hij begint met het vermelden van de taken van een koning, toetst vervolgens de verschillende koningen aan deze criteria en besluit met een beeld van de ideale koning die in de toekomst zal opstaan. […]

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Een goede herder geeft zijn schapen te eten

De eerste dag 2015 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Dienen | Leiderschap

Bij Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-44 Vakantieverhaal: de schaapskudde Pepijn en Emma zijn op vakantie in Drenthe. Vandaag gaan ze voor de tweede keer op de fiets naar de schaapskudde. De vorige keer hebben ze de schapen niet gezien. Eerst naar de schaapskooi. Nee, daar zijn ze niet. Dan zijn ze aan de wandel, maar […]

Bijbelwetenschappen

Geen God van nabijheid?

De eerste dag 2016 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Profeet, Verlossing | God

Bij Jeremia 23,23-29 en Lucas 12,49-56 Verrassende kant De gezamenlijke noemer van de oudtestamentische en nieuwtestamentische lezing lijkt de ongrijpbare, verrassende kant van God te zijn. Terwijl wij zo graag Jezus als vredevorst verkondigen, stelt de Jezus in de lucaanse tekst dat het brengen van vrede helemaal niet zijn missie is en dat zijn komst […]

Bijbelwetenschappen

De ware herder

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust | Jezus

Bij Jeremia 23,1-6, Efeziërs 2,13-18 en Marcus 6,30-34 Geen van de andere profeten uit het Eerste Testament is zo duidelijk met zijn hele ziel en zaligheid aanwezig in de woorden die hij spreekt, als Jeremia. Hij maakt zélf deel uit van zijn profetie als telg uit een oud priesterlijk geslacht uit Anatot. Wellicht een nazaat […]

Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]

Bijbelwetenschappen

Kiezen

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Levenskunst

Bij Jeremia 23,23-29 en Lucas 12,49-56 Om te beginnen Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Kind: die moeite heeft met alle verkeerde dingen, ons vraagt te kiezen voor het mooie, het goede en het echte, ook als we ons daarmee niet populair maken. Voorganger: […]