Zoekresultaten voor: Jeremia 26

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Micha – van ‘valse’ tot ware profeet

Schrift 2022 04 | Klaas Spronk | Artikel, Overige artikelen | Profeet

Wat onderscheidt een ware profeet van een valse? Vaak wordt dat pas gaandeweg duidelijk en soms duurt het heel lang en moet men het aanvankelijke oordeel bijstellen. De profeet Micha is daarvan een intrigerend voorbeeld.
Prediking

Preekschets Galaten 1:16

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Harald Overeem | Preekschets | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

De eerste verschijningen van Jezus worden vaak aan de hand van de verhalen van Jezus met Jozef en Maria in de tempel en de ontmoetingen in de tempel verteld. De openbaring of verschijning van Jezus' in de Galatenbrief wordt via Paulus' persoonlijke levensverhaal dichtbij gebracht. Gezien de nadruk op authentieke, persoonlijke levensverhalen in deze tijd is dit een aansprekende insteek.
Bijbelwetenschappen

De boze boer uit Tekoa

Schrift 2022 04 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid, Profeet | Israël, Samenleving

Amos’ kritiek op religieuze misstanden vinden we hout snijden en zijn visie op de scheefgegroeide economische verhoudingen kan op onze sympathie rekenen. Deze veeboer en vijgenkweker (Amos 7:14) spreekt ons aan in dagen van stikstofcrisis en een vastgelopen landbouwbeleid. Maar niet iedereen is van hem gediend. Amasja, een priester aan het heiligdom van Betel, vindt Amos een ophitser en dringt er bij koning Jerobeam op aan deze boze boer terug te sturen naar zijn land van herkomst, uit te zetten als een ongewenste vreemdeling in het Noordelijke Rijk Israël (Amos kwam immers uit Tekoa in het zuidelijke Juda).
Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Kerk- en religiegeschiedenis

Podcast: Vergeten rijkdom – Daniël De Waele

Redactie Theologie.nl | Artikel, Dossier

Over Daniël De WaeleDr. Daniël De Waele is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel. Hij publiceerde twee boeken met een cultuurhistorische insteek, waarin hij zijn brede kennis over religiegeschiedenis deelt. Op zijn weblog danieldewaele.com schrijft hij ook artikelen.Theologenblog van Daniël De WaeleDaniël De Waele schrijft […]
Bijbelwetenschappen

Leren onderscheiden tussen doen en horen

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Dienen | Navolging

Bij Jeremia 7,2-7(11), Romeinen 8,12-17 en Matteüs 7,15-21 De onderscheiding van geesten heeft in de Bijbel ook betrekking op het onderscheid tussen ware en valse profetie. In het evangelie voor deze dag is Jezus er duidelijk over (Matteüs 7,15). Voor Paulus is het Gods Geest die het verschil maakt (Romeinen 8,14vv.). Wanneer spreekt een profeet uit […]
Bijbelwetenschappen

Voorbij de ballingschap

Schrift 2020 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Schuld | Bidden

Het bijbelboek Jeremia kent een ontwikkelingsgeschiedenis van een aantal eeuwen. In al die tijd is niet alleen de tekst zoals we die nu uit het bijbelboek kennen gegroeid, maar ontstonden ook buiten die tekst verschillende tradities die met Jeremia geassocieerd werden.
Bijbelwetenschappen

9. Jeremia

De Bijbel theologisch 2011 | Joep Dubbink | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schuld, Verbond | Israël

Het boek De historische vragen voorbij Het boek Jeremia blijft fascineren. Wellicht doet het qua literaire schoonheid onder voor Jesaja, maar dat wordt dan ruimschoots gecompenseerd door iets wat geen van de andere profetenboeken biedt: een combinatie van profetenwoord en geschiedenis, die op elkaar inhaken en elkaar opjagen tot een dramatisch einde – dat toch nog […]
Prediking

Preekschets Johannes 2:13-22

Preekwijzer 2018 | Dolf te Velde | Preekschets

Thema: Een heilig huisSchriftlezing: Johannes 2:13-25, Jeremia 26:1-15 Het eigene van deze zondag Op de zondagen na Epifanie volgen we de evangelist Johannes in zijn beschrijving van het eerste optreden van Jezus. Vanuit zijn eigen intieme ervaring, die hij voor ons opgetekend heeft, wil de ‘geliefde leerling’ ons laten zien wie Jezus is. In deze tweede […]
Systematische theologie

Jhwh sluit een nieuw verbond (Jeremia 31:31-34)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Het begrip ברית speelt in het Oude Testament een grote rol; het komt 287 keer voor. Een keer is sprake van ברית חדשה, en wel in Jeremia 31:31.’ Dat gegeven alleen al maakt Jeremia 31:31-34 tot een bijzondere tekst. Tot op heden is er onder de uitleggers geen overeenstemming over betekenis en inhoud […]