Zoekresultaten voor: Jeremia 31

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Ecclesiologie | Systematische theologie

De ‘Sjechinah’ is onder ons!

7 november 2022 | Willem Ouweneel | Column | Rust, Theologenblog, Wederkomst | Geest

Het woord ‘Sjechinah’ is een rabbijnse, en intussen ook christelijke term. Het betekent ‘wonen’ en doelt op de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk ‘woont’, vanaf de Sinaï tot de nieuwe aarde.
Praktische theologie | Systematische theologie

Nederland bevrijd van theologisch provincialisme

Redactie Theologie.nl 2022 | Mechteld Jansen | Recensie | Filosofie, Media | Inclusie, Intercultureel

Mechteld Jansen bespreekt het boek 'De moderne theologen', door Poorthuis en Veen (red.). De missie van het boek is duidelijk: Nederland bevrijden van het theologisch provincialisme. Negentig vooraanstaande, internationaal bekende, theologen passeren de revue. Zij tellen mee als 'modern', omdat zij in de laatste 40 jaar actief waren en dus de diepe scheuren van de Tweede Wereldoorlog als achterland hebben, het postkolonialisme reflecteren en een perspectief bieden voor de theologie in de 21e eeuw.
Prediking

Preekschets Jeremia 31:17

Postille 2005 | Adri van der Wal | Preekschets | Bekering, Lijden, Verdriet, Verlossing | God

Jeremia 31:17 Vijftiende zondag na Pinksteren Ja, er is hoop voor uw toekomst! Schriftlezing: Jeremia 31:15-25 Het eigene van de zondag In Jeremia 29:11, in zijn brief aan de ballingen van 597 voor Christus, en in Jeremia 31:17, in zijn verkondiging aan de ballingschapsgangers van 586 voor Christus, voert Jeremia het begrip […]
Prediking

Preekschets Jeremia 31:3

Postille 2005 | Adri van der Wal | Preekschets | Verbond | God, Relaties

Jeremia 31:3 Veertiende zondag na Pinksteren Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde. Schriftlezing: Jeremia 30:23-31:14 Het eigene van de zondag Jeremia denkt steeds vanuit de verbondenheid tussen God en volk (zie bijvoorbeeld Jer. 31:1). In deze passage verwoordt de profeet dat in twee beelden: dat van de vader en de zoon (31:9) […]
Prediking

Preekschets Jeremia 31:22

Postille 2005 | Adri van der Wal | Preekschets | Bekering, Schuld, Verlossing, Vrede | God, Relaties

Jeremia 31:22 Zestiende zondag na Pinksteren De vrouw zal de man omvangen. Schriftlezing: Jeremia 31:15-25 Het eigene van de zondag De vierde van de ‘preken’ in de hoofdstukken 30-31 van Jeremia bevat als enige het thema van de bekering. Dit belangrijke thema van de profetie komt naar voren in Jeremia 31:18-20 en […]
Prediking

Preekschets Jeremia 31:31-34

Preekwijzer 2017 | Auke Siebenga | Preekschets | Hervormingsdag

6e zondag van de herfst De dag zal komen-spreekt de HEER dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, […]
Systematische theologie

Jhwh sluit een nieuw verbond (Jeremia 31:31-34)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Het begrip ברית speelt in het Oude Testament een grote rol; het komt 287 keer voor. Een keer is sprake van ברית חדשה, en wel in Jeremia 31:31.’ Dat gegeven alleen al maakt Jeremia 31:31-34 tot een bijzondere tekst. Tot op heden is er onder de uitleggers geen overeenstemming […]
Prediking

Preekschets Jeremia 31:20c – stille zaterdag of Paaswake

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Lijden | Goede week

Stille Zaterdag Jeremia 31:20c Ik móet mij over hem ontfermen. Thema: wachten en hopen Schriftlezingen: Johannes 19:38-42 en Jeremia 31:1, 2-6, 7-14, 15-22 Het eigene van de dag Op Stille Zaterdag komen alle gebeurtenissen van de Stille Week tot stilstand. Jezus heeft de laatste maaltijd gevierd, de voeten gewassen, is verraden en gearresteerd, gekruisigd, gestorven en begraven. […]
Bijbelwetenschappen

De wet in het hart en naar iedereen

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | God

Bij Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 In de twee bijbelgedeelten voor deze zondag zien we twee bewegingen: één naar binnen en één naar buiten. Deze bewegingen zijn niet zozeer tegengesteld, als wel complementair. De beweging naar binnen en die naar buiten vinden elkaar in het midden: in de liefde voor God. In de perikoop uit […]