Zoekresultaten voor: Jeremia 7

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Leren onderscheiden tussen doen en horen

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Dienen | Navolging

Bij Jeremia 7,2-7(11), Romeinen 8,12-17 en Matteüs 7,15-21 De onderscheiding van geesten heeft in de Bijbel ook betrekking op het onderscheid tussen ware en valse profetie. In het evangelie voor deze dag is Jezus er duidelijk over (Matteüs 7,15). Voor Paulus is het Gods Geest die het verschil maakt (Romeinen 8,14vv.). Wanneer spreekt een profeet […]

Bijbelwetenschappen

Wie is Jezus?

De eerste dag 2014 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Jeremia 7,1-11 en Matteüs 21,10-17 Op het eerste zicht is Jezus’ verhaal niet bepaald een succesverhaal, gezien de afloop. Matteüs staat daarom voor de uitdaging om zowel duidelijk te maken waarom christenen Hem als Messias erkennen, én aan te geven waarom anderen deze keuze niet hebben gemaakt. In dit spanningsveld daagt de auteur de […]

Prediking

Preekschets Jeremia 7:23 – 11e zondag van de zomer

Preekwijzer 2017 | René van der Rijst | Preekschets | Lijden

Elfde zondag van de zomer Jeremia 7:23 Wat ik heb geboden is dit: ‘Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.’ Schriftlezing: Jeremia 7:21-28 Het eigene van de zondag Deze zondag is de elfde […]

Bijbelwetenschappen

23. De stijl van Gods aanwezigheid

Eep Telstra 2017 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 12:1-8 Heeft God een eigen plek in de wereld? Is het Mekka, Jeruzalem, Rome, of de dorpskerk van Jutphaas? Onze tijd wordt al huiverig bij de gedachte. Dat sommige gelovigen heilige plaatsen nodig hebben, nou vooruit, daar kunnen we mee leven, maar een plek voor […]

Bijbelwetenschappen

De ware herder

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust | Jezus

Bij Jeremia 23,1-6, Efeziërs 2,13-18 en Marcus 6,30-34 Geen van de andere profeten uit het Eerste Testament is zo duidelijk met zijn hele ziel en zaligheid aanwezig in de woorden die hij spreekt, als Jeremia. Hij maakt zélf deel uit van zijn profetie als telg uit een oud priesterlijk geslacht uit Anatot. Wellicht een nazaat […]

Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er […]

Bijbelwetenschappen

Wat doen wij met ‘het woord’ van God?

De eerste dag 2014 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Jeremia 7,23-28, Psalm 105,1-7, Romeinen 12,1-8 en Matteüs 17,14-20 ‘Hoort naar mijn stem…’ Denk niet dat het heiligdom in Jeruzalem je veiligheid en zekerheid garandeert. Kijk maar naar Silo! Daar is ook niets meer van over (Jer. 7,14). Als de plaats je leven niet bepaalt, dan is de plaats je plek niet meer, ondergraaf […]

Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]

Bijbelwetenschappen

Een welgevallig offer

De eerste dag 2013 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij 1 Samuel 15,22 en Hebreeën 10,1-10 In Leviticus 19,5 staat dat als je offert aan de Heer, je het zo moet doen dat je welgevallen (Hebr.: ratson) vindt. In hetzelfde boek, in hoofdstuk 22, staat beschreven hoe je moet offeren om welgevallen te vinden: het offerdier moet volmaakt zijn, niet uit de hand komen […]

Bijbelwetenschappen

15. Profetie in de herhaling

Eep Telstra 2016 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 7:8-14 Aan bijbelteksten kun je vaak aflezen dat ze geschreven en herschreven werden voor meer dan één generatie. Dat geldt ook van Zacharia 7. Eigenlijk weten we niet altijd goed waar de aanhalingstekens moeten staan. Wie spreekt er in welk vers? De vertellers? Zacharia, of […]