Zoekresultaten voor: Jesaja 29

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De zonen van Zebedeüs

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Pastoraat

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 Als opmaat voor de evangelielezing (‘Wanneer U heerst in uw glorie’, Marcus 10,37 – Nieuwe Bijbelvertaling) verwijzen de profetische woorden van Jesaja primair naar toekomstig horen en zien. Alles is immers perceptie: het is maar hoe je het bekijkt en wat je wilt horen. Maar wisten de […]
Prediking

Preekschets Jesaja 30:3 – 5e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vijfde zondag van de herfst De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. Lezing: Jesaja 30:1-18 (eventueel Jesaja 30:1-8 + 18)Thema: oorlogsdreiging Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze preekschets hoort Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie, kunnen […]
Bijbelwetenschappen

Toekomstbeelden

De eerste dag 2015 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Levenskunst

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 De gedachte aan de toekomst kan de meest hoopgevende beelden oproepen, maar ook de meest bedreigende angstscenario’s. De toekomst kan dromen doen uitkomen én van alles beroven. Toekomst is het overkoepelende thema van de oudtestamentische en de evangelielezing. Niet alleen de hoopvolle en de benauwende kijk naar de […]
Bijbelwetenschappen

De ure komt en is nu

De eerste dag 2020 02 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

In Johannes 5:24-29 lezen wij: ‘Wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. (…) De ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven. (…) Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel’ (NBG ’51).
Bijbelwetenschappen

God komt!

De eerste dag 2020 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

lles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenkomt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. Deze profetische overtuiging leeft onder het volk dat lijdt onder de Romeinse bezetter. Zij zien uit naar de Messias, de door God gezalfde die tot bevrijding geroepen is. Erkent men dan in Jezus die bevrijder?
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Wat is vies?!

Bonnefooi 2018 | Lyonne Verschoor en Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Jezus

7e zondag van de zomer Bij Deuteronomium 10:12-21, Jesaja 42:1-12 en Marcus 7:1-23 Uit de bijbel Enkele Farizeeën en Schriftgeleerden vallen Jezus aan met een punt van kritiek. De aanleiding is dat Jezus’ leerlingen hun handen niet wassen voor het eten. Niet dat hun handen vuil zijn maar volgens de traditie van de voorouders zouden zij ze ritueel moeten wassen om weer […]
Bijbelwetenschappen

Pottenbakker

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

leem, aardewerk (vat, kruik), scherf Een van de oudste beroepen is dat van pottenbakker. In alle culturen door de eeuwen heen vinden we hem terug. Even was er het gevaar dat hij door de opkomende aardewerk-industrie uit onze samenleving zou verdwijnen, maar door de toenemende belangstelling voor oude ambachten is het pottenbakkerswerk nieuw leven ingeblazen. Op […]
Prediking

Preekschets Marcus 7:8

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | God, Navolging

Marcus 7:8 Vierde zondag na Epifanie ‘De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ Schriftlezing: Marcus 7:1-23 Het eigene van de zondag Wie feest gevierd heeft, mag zich de vraag stellen wat de betekenis is geweest van hetgeen er gevierd werd. De tijd van Epifanie biedt daartoe volop gelegenheid en de gelijkenissen aan […]