Zoekresultaten voor: Jesaja 35

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God komt!

De eerste dag 2020 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

lles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenkomt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. Deze profetische overtuiging leeft onder het volk dat lijdt onder de Romeinse bezetter. Zij zien uit naar de Messias, de door God gezalfde die tot bevrijding geroepen is. Erkent men dan in Jezus die bevrijder?
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Prediking

Preekschets Jesaja 35:4b – Derde Advent

Postille 2004 | Klaas Spronk | Preekschets | Verlossing | Advent, God

Derde Advent: Gaudete Jesaja 35:4b Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Schriftlezing: Jesaja 35; Matteüs 11:2-11 Het eigene van de zondag Deze zondag heet in de kerkelijke traditie: ‘Verheugt u’. Deze oproep, ontleend aan Filippenzen 4:4, herinnert de kerkganger er aan dat men […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord […]
Bijbelwetenschappen

Het wordt lente in de woestijn!

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 35,1-10, 1 Korintiërs 4,1-5 en Matteüs 11,2-10 Op deze derde zondag van Advent, Gaudete, ‘Verheugt u’, gaat het over de toekomst van God voor en met mensen. Prachtige vergezichten, waarbij de realiteit niet uit het oog wordt verloren. In Jesaja 35 wordt het lente op de meest onwaarschijnlijke plaats: in de […]
Bijbelwetenschappen

De dove man

De eerste dag 2012 | Joen Drost | Kindermoment | Ziekte

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Bij de kassa van de super moeten de jongens lang wachten. Er staat een man die wat vraagt aan het meisje, maar hij praat heel raar. Ze verstaat het niet. Hij wil iets ruilen of zo, maar ze zegt: ‘Kunt u niet doorlopen, er staan mensen te wachten.’ […]
Bijbelwetenschappen

Om heel de mens!

De eerste dag 2012 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Zegen | Jezus

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja geeft de joodse ballingen een beeldrijk uitzicht op de terugkeer naar Jeruzalem. Hij schildert een omzetting van de natuur: de vegetatieloze steppe zal bloeien. De verbondenheid van God met zijn volk zal opnieuw blijken. ‘Hij is het weer!’ Zijn bevrijdende daden geven de moedelozen kracht. De […]
Bijbelwetenschappen

Labeling Numeri

Schrift 2018 02 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

U ontvangt per post een pakje thuis en daarop staat: breekbaar/fragile. Die aanduiding leidt ertoe dat u het pakje voorzichtig uit zult pakken. Het label, of als u wilt, het etiket met informatie zet u op dat spoor.
Bijbelwetenschappen

Vreugde

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Verdriet | Samenleving

Bij Jesaja 35,1-10 Jesaja 35 kan als een spiegelbeeld van hoofdstuk 34 gelezen worden. Juffrouw Gaudia trekt een streep over het whiteboard, in het midden van boven naar beneden. Boven in het linker vak schrijft ze: Dingen die ons bang maken en waar we bedroefd van worden. Boven in het rechter vak schrijft […]
Bijbelwetenschappen

Geduldig wachten op de vreugdebode

De eerste dag 2013 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Navolging

Bij Jesaja 35,1-10, Jakobus 5,7-10 en Matteüs 11,2-11 Als je iemand hoort zuchten, dan weet je: die heeft ergens moeite mee. Wanneer een zucht klinkt in het bijzijn van iemands anders, dan luidt de boodschap: ‘hoor toch eens hoe moeilijk ik het heb’, of: ‘je moet weten dat deze toestand door mij ongewenst is’. […]