Zoekresultaten voor: Jesaja 41

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Bijbelwetenschappen

‘Jullie zijn mijn getuigen’

De eerste dag 2020 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Epifanie, Kerkelijk jaar

De perikoop uit Jesaja is een vrij ontoegankelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling grijpt behoorlijk in om de tekst enigszins begrijpelijk te maken. Het grote verschil met de meer letterlijke Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling valt meteen op. Het is ook wel belangrijk om te begrijpen waar deze perikoop over gaat. De tekst is er belangrijk genoeg voor. Deze legt daarnaast een stevige bodem onder de bekende woorden uit het evangelie, Matteüs 5:13-16.
Bijbelwetenschappen

Ik ga heen naar de Vader

De eerste dag 2017 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Bij Jesaja 41,17-20 en Johannes 16,16-24 Zeven keer klinkt in dit gedeelte van het Johannesevangelie het woordje ‘weinig’ (Gr.: mikros), meestal vertaald met ‘een korte tijd’, ‘een kleine tijd’ (SV) of ‘een weinig tijd’. Op zich ligt dat voor de hand, want dat rekenen met tijd, de chronologie, is al vier keer eerder in […]
Bijbelwetenschappen

Vreugde die het verdriet doet verbleken

De eerste dag 2014 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Verdriet | Jezus

Bij Jesaja 41,17-20, Psalm 34,12-23, 1 Petrus 3,8-18 en Johannes 16,16-24 Als je naar het fragment uit Jesaja luistert, hoor je ook bijna: ‘Zalig de armen van geest, want van hen is Koninkrijk der hemelen’ (Mat. 5,3). Het zijn de armen voor wie Gods Geest alles is om de on- en tegentijden van […]
Liturgie | Praktische theologie

Kleine liturgie voor naast het bed

17 mei 2019 | Redactie Theologie.nl | Blog

In het nieuwe boek Ons leven vieren van onder anderen Bert Dicou staan kleine liturgieën voor verschillende situaties. Onderstaand een liturgie bij ziekte van Alleke Wieringa.
Geloof

Groene doorgeefbijbel

Open Deur 2019 03 | Janne van den Akker | Artikel, Overige artikelen

De Amsterdamse Keizersgrachtkerk is een van de inmiddels vele ‘Groene Kerken’ in ons land. Toen het Bijbelgenootschap eind 2016 een Groene Bijbel uitbracht en even later gratis weggaf vanwege een fout bij de drukkerij, tikte de gemeente er meteen eentje op de kop. En deze bijbel gaat rond onder de gemeenteleden. In de Groene Bijbel zijn […]
Bijbelwetenschappen

8. Jesaja

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond, Vertrouwen | Israël

Het boek Jesaja is een groots boek dat onderverdeeld kan worden in meerdere, door allerlei literaire technieken onderling verbonden eenheden en subeenheden. Theologisch getuigt het boek Jesaja eveneens van een doordachte samenhang, waarbij godsvertrouwen en Jeruzalem de twee vaste constanten zijn, ook naar de lezer van het boek Jesaja toe. Oproep tot godsvertrouwen Vertrouwen […]
Bijbelwetenschappen

Inspiratie voor je beste zelf

Schrift 2020 01 | Peter Phillips | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

De populairste bijbelverzen online gaan niet over Jezus, zijn lijden, of de opstanding, maar over ‘jou’. Vooral teksten met een persoonlijke boodschap die inspiratie geven over hoe in het leven te staan, worden bekeken en gedeeld.
Bijbelwetenschappen

Palm- en passiezondag

De eerste dag 2016 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Lucas 19,(28)29-40, Jesaja 50,4-7, Jesaja 52,13-53,12, Filippenzen 2,5-11 en Lucas 22,1-23,56 De eerste dag van de Stille Week is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (NLB 556,5). Het is een dag met twee gezichten, waarbij de stemming gaandeweg omslaat. In zekere zin is er op deze dag sprake van twee […]
Bijbelwetenschappen

18. Feesten doe je niet alleen

Eep Telstra 2017 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 8:18-23 Hoofdstuk 8 is Gods troonrede in tien stellingen over de vernieuwing van zijn aanwezigheid bij zijn volk. Het slot van Gods woorden bestaat uit drie stellingen die vanaf nu nadrukkelijk gericht worden aan de profeet zelf: ‘toen sprak JHWH mij aan’. Die adressering is ook al een […]