Zoekresultaten voor: Jesaja 42

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Bijbelwetenschappen

Verdriet over de stad

De eerste dag 2019 04 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | Samenleving

In 70 na Chr. liggen Jeruzalem en de tempel in puin. De Romeinen onder leiding van Titus hebben de stad kort en klein geslagen. Dat beeld heeft de schrijver van Lucas 19 voor ogen als hij Jezus laat wenen over de stad. Maar het is meer dan historie, het is ook eeuwenoude profetie. Want ook Jesaja 1 zag een geslagen Jeruzalem: niet letterlijk, maar figuurlijk. Want een stad waar onrecht gebeurt, en waar het gedrag g/Godgeklaagd is, die ligt in puin.
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Jesaja 42:3

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Verbond | Israël

Jesaja 42:3 Negentiende zondag na Pinksteren Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlaspit zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 Het eigene van de zondag Deze periode van het kerkelijk jaar krijgt doorgaans een negatieve aanduiding: feestloos. Dat kan niet waar zijn. Met de […]
Bijbelwetenschappen

De geliefde, uitverkoren Zoon

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing, Zegen | Jezus

De geliefde, uitverkoren Zoon Bij Jesaja 42,1-7(9) en Matteüs 3,13-17 In het Matteüsevangelie noemt God zijn Zoon, in wie Hij een welbehagen heeft ‘de geliefde’ (Gr.: ho agapètos). De tekst waar deze woorden naar lijken te verwijzen is Jesaja 42,1. Daar noemt God zijn Zoon in wie Hij een welbehagen heeft ‘de uitverkorene’ […]
Bijbelwetenschappen

De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 43,1-12 en Johannes 21,1-14 Dag van de verrijzenis De eerste dag van de verrijzenis, ‘de eerste dag der week’ (Johannes 20,1), zet zich voort. Sinds die tijd ontwikkelt de geschiedenis zich – met horten en stoten – als een voort-durende verrijzenis. Tijdsaanduidingen daarbij zijn achtereenvolgens: ‘De vroege morgen, terwijl het nog donker was’ (Johannes […]
Prediking

Preekschets Marcus 1:11 – Epifanie

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Hemel, Vergeving | Doop, Epifanie, Geest

Marcus 1:11 Epifanie Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Marcus 1:1-11 Het eigene van de zondag Twee van de drie gebruikelijke epifaniethema’s (de wijzen uit het oosten, de bruiloft te Kana) komen elk in slechts één Evangelie aan de orde. Daarom wordt de regel van één vast Evangelie […]
Prediking

Preekschets Jesaja 61:1

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | Lijden, Verlossing | Epifanie, Geest

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van een jaar breekt liturgisch gesproken de epifanietijd aan. Als lezingen in de kerk staan dan in de regel teksten op het rooster die […]
Prediking

Preekschets Matteüs 3:14

Postille 2013 | R. van der Weg | Preekschets | Gerechtigheid | Doop, Geest, Navolging

Matteüs 3:14 Eerste zondag na Epifanie ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 Het eigene van de zondag Al in het begin van de derde eeuw viert in Alexandrië in Egypte een gnostische sekte de doop van Jezus als de eigenlijke geboorte van de Zoon van God. Van daaruit is de […]
Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.