Zoekresultaten voor: Jesaja 43

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Jullie zijn mijn getuigen’

De eerste dag 2020 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Epifanie, Kerkelijk jaar

De perikoop uit Jesaja is een vrij ontoegankelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling grijpt behoorlijk in om de tekst enigszins begrijpelijk te maken. Het grote verschil met de meer letterlijke Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling valt meteen op. Het is ook wel belangrijk om te begrijpen waar deze perikoop over gaat. De tekst is er belangrijk genoeg voor. Deze legt daarnaast een stevige bodem onder de bekende woorden uit het evangelie, Matteüs 5:13-16.
Bijbelwetenschappen

Getuigen van de Heer die bevrijdt

De eerste dag 2014 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14(19) Vooral de Johannesperikoop roept een berg exegetische vragen op. De meest opvallende is het raadsel van de honderddrieënvijftig vissen: waarom dit precieze aantal? Hierover later meer. Laten we het thema bevrijding als focus hanteren voor beide lezingen. In Jesaja 43,4 zien we dit mooi verwoord: ‘Jij […]
Bijbelwetenschappen

De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 43,1-12 en Johannes 21,1-14 Dag van de verrijzenis De eerste dag van de verrijzenis, ‘de eerste dag der week’ (Johannes 20,1), zet zich voort. Sinds die tijd ontwikkelt de geschiedenis zich – met horten en stoten – als een voort-durende verrijzenis. Tijdsaanduidingen daarbij zijn achtereenvolgens: ‘De vroege morgen, terwijl het nog donker was’ […]
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Zout en licht

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Dienen, Heilig, Missionair | Navolging

Zout en licht Bij Jesaja 43,9-12 en Matteüs 5,13-16 Gesprek Nodig: kartonnen borden met teksten als in de tekst aangegeven en in ieder geval ‘goede dingen doen’ en ‘van God houden’. Introductie: Leid het thema in met een ‘proefje’: chips en brood zonder zout laten proeven, of ontdekken wanneer een lamp het meeste licht geeft – in […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:16

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Vergeving | Geest, God, Navolging, Pastoraat

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. In veel mensenlevens spreken onzekerheid en angst voor bijvoorbeeld de toekomst een aardig woordje mee. Als aan het einde van het kerkelijk jaar in de verkondiging de toekomstverwachting […]
Prediking

Preekschets Marcus 6:50

Postille 2009 | Rein Bos | Preekschets | Epifanie, Navolging

Marcus 6:50 Zevende zondag na Epifanie Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang. Schriftlezing: Marcus 6:45-52 Uitleg Hoewel in de perikoop van vandaag geen directe citaten uit het Oude Testament voorkomen, is dit wonderbericht verzadigd van oudtestamentische beelden, woorden, echo’s en referenties (Marcus, 431, 434; Boring, 194). Nadat Marcus heeft verteld van de broodvermenigvuldiging (6:30-44), begint de lezing van […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de […]
Bijbelwetenschappen

JHWH ziet naar het hart

De eerste dag 2019 04 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Leiderschap

Een waarlijk Shakespeariaans koningsdrama is het wat we de komende weken lezen: het tragische relaas van de nadagen van Israëls eerste koning Saul, gesteld tegenover de komst van zijn opvolger David. Aan spanning en intrige geen gebrek in dit toneelstuk, waarvan deze zondag zich het eerste bedrijf afspeelt.
Bijbelwetenschappen

Wie wij zijn

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Wie wij zijn Bij Jesaja 43,9-12 en Matteüs 5,13-16 Het overkoepelende thema, zoals gesuggereerd door beide teksten, is de identiteit van de gelovigen. Deze vijfde zondag na Epifanie biedt gelegenheid om stil te staan bij de vraag: wie ben ik eigenlijk? Welke identiteit heb ik in het licht van de verschenen Heer? Wie duidelijk kan […]
Bijbelwetenschappen

Onschuldige kinderen: onze hulp is in de Naam

De eerste dag 2015 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Verlossing

Bij Jeremia 31,15-17, Psalm 124, Openbaring 21,1-7 en Matteüs 2,13-18 De teksten van deze zondag hebben alle drie een moeilijke tijd als achtergrond: de ballingschap in Babel in de tijd van Jeremia, en onderdrukking en vervolging onder Romeinse overheersing in de tijd van Openbaring en Matteüs. Tegelijkertijd getuigen zij alle drie van een vast vertrouwen op […]